ad

Fopspeen en borstvoeding

Laatst bijgewerkt: februari 2007

nieuws Het gebruik van fopspenen wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie afgeraden omdat er een verband zou bestaan tussen het gebruik van fopspenen en het vroegtijdig staken van borstvoeding.
Maar bestaat er werkelijk een oorzakelijk verband, of gaat het eerder om twee aspecten van eenzelfde fenomeen?
Een recent Nederlands onderzoek kon alvast geen oorzakelijk vebrand vaststellen tussen het gebruik van een fopspeen en het vroegtijdig stopzetten van borstvoeding. Ook werd geen effect vastgesteld op het huilgedrag. Het vaak vastgestelde verband tussen fopspeengebruik en stoppen met borstvoeding suggereert volgens de onderzoekers dan ook een relatie met een gebrek aan motivatie rond het geven van borstvoeding.
Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Feb. 2002, p. 278
ad


pub