Hoe moederschapsverlof aanvragen in België?

dossier Elke vrouw die in verwachting is heeft recht op moederschapsverlof, maar hoe zit het praktisch in elkaar? Hoeveel bedraagt de uitkering en hoe en wanneer moet je de moederschapsrust aanvragen in België? En wat is in godsnaam het verschil tussen al die gelijkaardige termen? Een overzicht.

Verschil zwangerschapsverlof, moederschapsrust en bevallingsverlof

De benamingen worden nogal vaak door elkaar gebruikt, maar eigenlijk zit het zo:

Moederschapsrust of moederschapsverlof = zwangerschapsverlof (prenataal) + bevallingsverlof (postnataal)

Wanneer moederschapsverlof aanvragen in België?

In principe mag je zelf kiezen wanneer je je zwangerschapsverlof opneemt, maar het moederschapsverlof bedraagt in totaal 15 weken. Bij een meerlingzwangerschap 17 (of 19) weken. Vanaf 6 weken voor de geboorte kan het zwangerschapsverlof starten, maar de meeste vrouwen kiezen ervoor om zo lang mogelijk te werken zodat ze zoveel mogelijk tijd met hun pasgeboren spruit kunnen spenderen. Zeven dagen voor je uitgerekende datum moet je verlof sowieso ingaan.

Ten laatste 7 weken voor je uitgerekende bevallingsdatum moet je je werkgever een medisch attest bezorgen waarop die datum vermeld staat. Verwacht je een meerling? Dan bezorg je het getuigschrift 9 weken voor die datum. Van zodra je werkgever dit attest ontvangen heeft, ben je beschermd tegen ontslag. Die bescherming loopt tot een maand na het moederschapsverlof. Wanneer je toch ontslagen wordt wegens zwangerschap, moet je werkgever jou zes maanden loon uitbetalen naast de gewone opzeggingsvergoeding.

Zwangerschapsverlof aanvragen als werknemer in België

Als werkneemster heb je niet automatisch recht op een uitkering tijdens je zwangerschap. Je moet eerst een wachttijd van 6 maanden doorlopen. Bij een voltijds contract moet je gedurende die zes maanden minimaal 120 dagen gewerkt hebben. Bij een halftijds contract moet je minimaal 400 uren gewerkt hebben. Daarnaast moet je een aantal zaken in orde brengen als je de uitkering wil ontvangen. Je bezorgt het ziekenfonds ten vroegste zes weken (acht weken voor een meerling) voor de uitgerekende bevallingsdatum een medisch getuigschrift met die datum en de startdatum van je moederschapsverlof. Opgelet, wanneer je wil genieten van de extra vier weken moederschapsverlof voor een meergeboorte moet je dit ook vermelden. Daarna stuurt het ziekenfonds een inlichtingenblad rond uitkeringen op naar jou en je werkgever. Je vult het blad in en stuurt het terug naar je ziekenfonds. Op basis daarvan berekent het ziekenfonds het bedrag van je moederschapsuitkering. Bij de aanvang van je moederschapsverlof krijg je van het ziekenfonds een uitkering ter vervanging van je loon. Na de bevalling bezorg je het ziekenfonds een kopie van de geboorteakte. Op basis daarvan kan de precieze duur van je zwangerschapsverlof berekend worden. Je ziekenfonds zal die einddatum schriftelijk met je meedelen. Tijdens de eerste dagen van je zwangerschapsverlof ontvang je een bedrag dat 82 % van je loon bedraagt. Vanaf dag 31 zal dat 75 % zijn. 


Zwangerschapsverlof aanvragen als zelfstandige in België

Net zoals werknemers moet je als zelfstandige een periode van zes maanden doorlopen om recht te hebben op een uitkering. Een aanvraag dien je in bij het ziekenfonds. Je vult de voorziene bevallingsdatum in, het aantal weken (facultatieve) bevallingsrust dat je wenst op te nemen en de precieze periode. Deze data zijn niet definitief, achteraf kun je nog altijd wijzigingen aanbrengen. Je moet wel je ziekenfonds op de hoogte brengen van de wijzigingen. Voeg bij je aanvraagformulier een medisch getuigschrift met daarop de voorziene bevallingsdatum, en of een meerling wordt verwacht. Na de geboorte bezorg je het ziekenfonds een kopie van de geboorteakte. De eerste betaling gebeurt van zodra de aanvraag is ontvangen en op voorwaarde dat je in orde bent met de bijdragen voor het sociaal verzekeringsfonds. Het bedrag dat je krijgt is een https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/zwangerschap-geboorte/bedragen/zelfstandigen/Paginas/forfaitaire-uitkering-moederschapsrust.aspx" target="_blank" rel="noopener" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">forfaitair bedrag. Bij voltijds moederschapsverlof ontvang je in 2021 € 499,54 per week. Voor halftijds moederschapsverlof is dat bedrag € 249,77. 

Bronnen: 
https://www.belgium.be
https://www.riziv.fgov.be
https://www.parentia.be 
https://www.myfamily.be 

auteur: Sofie Van Rossom, gezondheidsjournalist
Laatst bijgewerkt: februari 2024

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram