Reisbijstand via de alarmcentrale MUTAS

Laatst bijgewerkt: juli 2022

nieuws Reizigers die lid zijn van een ziekenfonds kunnen in het buitenland bij ziekte of ongeval bijstand krijgen via de alarmcentrale Mutas (voorheen EuroCross).
Er wordt enkel bijstand verleend voor dringende en onvoorziene medische zorgen, die niet kunnen uitgesteld worden tot uw terugkeer in België.
Verloren bagage, huisdieren, autopech, repatriëring van uw wagen, … zijn niet in de bijstand opgenomen.

De dienstverlening bestaat ondermeer uit:
• advies en begeleiding van patiënt en gezin ter plaatse en van de familie in België;
• contact en overleg met het ziekenhuis of de behandelende arts ter plaatse;
• medische feedback bij de behandeling;
• versturen van de nodige documenten en betaling van de medische kosten indien nodig;
• organisatie van een repatriëring indien medisch noodzakelijk;
• bij overlijden: overbrengen van het stoffelijk overschot naar België.

Informeer vooraf bij uw ziekenfonds naar de voorwaarden
De juiste modaliteiten en voorwaarden van deze bijstand kunnen verschillen per ziekenfonds. Informeer vooraf bij uw ziekenfonds welke kosten precies gedekt zijn.
• Soms is de tussenkomst beperkt tot een bepaald maximumbedrag (bv. 5000 of 10.000 € voor medische kosten buiten Europese Unie, 1000 € voor een kist).
• De bijstand is altijd beperkt tot reizen van maximaal 3 maanden. Maar meestal kan de dekking uitgebreid worden tot een aaneensluitende periode van maximaal een jaar voor jongeren tussen 17 en 25 jaar (met recht op kinderbijslag in België) die in de Europese Unie of Zwitserland studeren.
• De meeste ziekenfondsen voorzien wereldwijd dezelfde dekking, andere maken een onderscheid tussen reizen in Europa en reizen in andere landen.
• Als u om andere dan toeristische redenen naar het buitenland reist, geldt de bijstand via uw ziekenfonds niet. Familieleden die iemand vergezellen die beroepshalve naar het buitenland gaat, of mensen die een congres bijwonen of een dienstreis maken en dit verlengen met een vakantie, zijn wel gedekt tijdens die vakantieperiode.

Welke kosten zijn meestal gedekt?
• Kosten van een dringende en niet geplande ziekenhuisopname (in tweepersoonskamer), dokterkosten en kosten van andere zorgverstrekkers in het buitenland. Voor ambulante kosten is er meestal een franchise. Voor vooraf bestaande aandoeningen is er alleen een tussenkomst voor een niet vooraf te voorziene verergering.
• Ambulance- en helicoptervervoer
• Kosten van geneesmiddelen en bandageartikelen als ze voorgeschreven worden door een buitenlandse zorgverstrekker. Kosten van verzenden van geneesmiddelen als ze ter plaatse niet beschikbaar zijn.
• Kosten voor het herstellen van een tandprothese of andere prothese (meestal tot een bepaald maximumbedrag, bv. 100 € voor een tandprothese)
• Kosten voor het huren van krukken of andere hulpmiddelen, of van het toezenden van hulpmiddelen indien ze ter plaatse niet verkrijgbaar zijn.
• Kosten van telefoongesprekken vanuit het buitenland met de Mutas-alarmcentrale
• Kosten van bijkomende reis- en verblijfskosten van één reisgenoot (meestal tot maximaal 1.100 of 1.200 € per dossier)
• De kosten van een repatriëring wanneer overbrenging naar België, om medische en/of humanitaire redenen nodig is.
• De kosten van een overlijden in het buitenland, mits akkoord van de alarmcentrale: begrafeniskosten etc.

Welke kosten zijn meestal niet vergoed?
• Kosten van een hospitalisatie of medische verzorging, als u om beroepsredenen in het buitenland bent of als u er gedomicilieerd bent.
• Kosten van een hospitalisatie of medische verzorging, als u studeert of stage loopt buiten de EU-landen, Ijsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland.
• Kosten van geneesmiddelen die zonder voorschrift worden aangekocht.
• Kosten van geplande behandelingen in het buitenland.
• Kosten van therapeutische behandelingen zoals herstelkuren, thermale kuren, dieet- en schoonheidsbehandelingen en alternatieve geneeswijzen.
• Kosten van brillen, contactlenzen, hoorapparaten en orthopedische toestellen.
• Kosten ten gevolge van een ongeval tijdens het beoefenen van gevaarlijke sporten zoals valschermspringen, parapente, diepzeeduiken, alpinisme, speleologie, benji-springen, rafting, rodelen, enz.. Skiën en snowboarden zijn géén gevaarlijke sporten. Buiten de piste skiën kan echter wél als een gevaarlijke sport beschouwd worden.
• Kosten ten gevolge van het beoefenen van een bezoldigde sport, inclusief trainingen.
• Overkomst van familie naar buitenland en/of terugkeer naar België van familie of medereiziger (soms wel voor een beperkt bedrag)
• Kosten ten gevolge van een zelfmoord of poging tot
• Reizen in een land waarvoor bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies bestaat
• Kosten voor het annuleren van uw reis en het verzekeren van uw auto of bagage.

Wat moet u doen voor het vertrek?
• Verifieer vóór uw vertrek bij uw ziekenfonds of u in regel bent met de verplichte en de aanvullende verzekering en dat u de ziekenfondsbijdragen betaald hebt.
Als u geen Mutas of geen andere reisverzekering hebt, worden alleen de kosten van een dringende ziekenhuisopname terugbetaald, en wel aan Belgisch terugbetalingstarief. Hierdoor krijgt u vaak maar een klein bedrag van uw totale uitgaven terugbetaald.

• Download de Mutas- of World Assistance Card Voor alle landen op de website van uw ziekenfonds. Neem steeds voor uzelf en uw reisgenoten een World Assistance Card (met gele klever) mee. Dankzij dit kaartje zal de buitenlandse dokter of het ziekenhuis u zonder problemen verzorgen en hebt u ook steeds het telefoonnummer van Mutas en uw lidnummer bij de hand.

• Voor alle EU-landen, Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Australië: Neem een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) mee. U kunt ze aanvragen bij uw ziekenfonds. Op de EZVK staat ook het telefoonnummer van de alarmcentrale Mutas, zodat u geen afzonderlijke World Assistance Card meer nodig hebt.

• Voor Algerije, Bosnië-Herzegovina, Cuba, Kosovo, Kroatië, Macedonië, Montenegro, Rusland, Servië, Tunesië en Turkije moet u naast uw World Assistance Card ook een specifiek document aanvragen bij uw ziekenfonds.

• Gaat u op vakantie naar China, Dominicaanse Republiek, de Verenigde Staten, Thailand, …, dan bestaat er geen apart reisdocument.

• Bent u arbeidsongeschikt en gaat u met vakantie naar een land in de Europese Unie? Signaleer dat dan vooraf aan de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds (deze verplichting geldt ook voor een vakantie in België).
Ligt uw reisbestemming buiten de EU, dan moet u de adviserend geneesheer tijdig de toestemming vragen om af te reizen.

• Neem minstens een maand voor u op reis vertrekt telefonisch contact op met de alarmcentrale Mutas als u weet dat u in het buitenland medische verzorging nodig hebt, zoals dialyse of zuurstoftherapie.

• Uw SIS-kaart hoeft u niet mee te nemen, want ze is enkel in België geldig.

Wat moet u doen bij ziekte of ongeval in het buitenland?
• Neem bij ongeval, hospitalisatie of andere ernstige medische problemen onmiddellijk contact op met de alarmcentrale van Mutas, 24h/24h.
• Toon altijd uw reisdocumenten aan de dokter, de apotheker of in het ziekenhuis. Hebt u de Europese Ziekteverzekeringskaart niet bij? Dan kan kan u naar de alarmcentrale van Mutas bellen die u een attest aflevert met dezelfde waarde als de EZVK.
• U kan tijdens uw verblijf de terugbetaling van uw zorgfacturen regelen bij het buitenlands ziekenfonds. Dit is de snelste manier om uw medische kosten terugbetaald te krijgen. In Tunesië moet u altijd ter plaatse de terugbetaling van uwmedische kosten vragen. Ga naar een Tunesisch ziekenfonds. Toon uw reisdocument en de originele facturen van uw medische zorgen.

• Hebt u enkel doktersverzorging nodig en moet u niet naar het ziekenhuis? Dan betaalt u de rekening van de dokter. Hou alle bewijsstukken van uitgaven bij. Zorg ervoor dat uw naam en de prijs die u betaalde voor elke verzorging, verstrekking of geneesmiddel telkens vermeld staan. Hebt u hierbij hulp nodig, dan kan u Mutas inschakelen.
• Bent u in het ziekenhuis opgenomen? Bel dan binnen de 48 uur naar Mutas. Moet u worden overgebracht naar België? Contacteer dan onmiddellijk de alarmcentrale. U geeft Mutas uw rijksregisternummer en lidnummer door. De medewerkers openen een dossier en begeleiden u. Indien u Mutas niet tijdig verwittigt, wordt de tegemoetkoming mogelijk beperkt tot 125 euro.
• Krijgt u een ongeval in het buitenland met een verantwoordelijke derde? Vul de ongevalaangifte in met vermelding van de gegevens van de tegenpartij. Een verslag van de behandeling door de buitenlandse arts komt altijd van pas bij het indienen van de gemaakte medische kosten.
• Wordt u arbeidsongeschikt tijdens uw verblijf in een land waarmee België een verdrag heeft afgesloten? Meldt uw arbeidsongeschiktheid meteen aan uw ziekenfonds indien u het werk op de voorziene dag niet kunt hervatten.

Wat moet u doen bij terugkeer in België?
Ga naar het ziekenfondskantoor met alle originele bewijsstukken. Geneesmiddelen worden enkel terugbetaald als ze zijn voorgeschreven door een buitenlandse arts. U moet het voorschrift kunnen voorleggen.
Bezorg je ziekenfonds de volgende informatie:
• het land waar u op vakantie was, de exacte periode van het verblijf en de plaatselijke munteenheid
• naam, voornaam en lidnummer van de patiënt alsook het dossiernummer indien er telefonisch contact met de alarmcentrale Mutas is geweest
• financieel rekeningnummer waarop de tegemoetkoming mag worden gestort
• naam en adres van de verzekeringsmaatschappij van uw reisverzekering.
Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden. Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden.
Phonak

De impact van gehoorverlies op onze levenskwaliteit wordt vaak onderschat. Test vandaag nog jouw gehoor met de gratis online hoortest.

Test nu je gehoor...

Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram