Hoeveel betaalt uw ziekenfonds terug voor psychotherapie en psychologische begeleiding?

123-man-psyche-psycholoog-behand-depr-05-17.jpg

nieuws Het Vlaams Patiëntenplatform heeft een overzicht gemaakt van de terugbetaling die elk ziekenfonds aan zijn leden biedt voor psychotherapie en psychologische begeleiding.

Deze analyse gaat over de terugbetaling van ambulante consultaties bij een psycholoog of psychotherapeut. Ze gaat dus niet over een verblijf in psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van een algemeen ziekenhuis (PAAZ), psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) of Initiatieven Beschut Wonen (IBW).
Ze gaat bovendien niet over consultaties bij Centra Geestelijke
Gezondheidszorg (CGG), Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) of Revalidatiecentra (CAR).

Aanvullende verzekering
De terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding is niet inbegrepen in de verplichte verzekering (die voor elk ziekenfonds hetzelfde is). Het gaat dus om de aanvullende voordelen en diensten, die verschillen per ziekenfonds. Dit wil ook zeggen dat mensen die aangesloten zijn bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering nooit recht hebben op terugbetaling voor ambulante psychologische begeleiding of psychotherapie.
De verplichte ziekteverzekering voorziet wél terugbetaling voor consultaties bij psychiaters. Niet alle psychiaters bieden echter ook psychotherapie aan.

Grote verschillen
Er bestaan grote verschillen tussen de ziekenfondsen in wat terugbetaald wordt.

• Alle ziekenfondsen bieden een terugbetaling voor de doelgroep kinderen en jongeren.
• Voor volwassenen bieden drie ziekenfondsen geen enkele vorm van terugbetaling of prijsvermindering aan.
• De terugbetaling is meestal beperkt.
• Sommige ziekenfondsen preciseren een problematiek waarvoor (extra) terugbetaling mogelijk is. Het gaat dan bijvoorbeeld om kanker, specifieke chronische somatische ziekten of een trauma.
• Enkele ziekenfondsen bieden zelf een vorm van begeleiding aan: een telefonische luisterlijn, online hulp of een gesprek bij een psycholoog van de sociale dienst. Sommige ziekenfondsen bieden zelf cursussen (bv. mindfulness) en andere gezondheids-bevorderende diensten (bv. een app) aan.
• Er zijn grote verschillen in het aantal sessies dat wordt terugbetaald. Bij sommige ziekenfondsen worden jaarlijks een aantal psychotherapiesessies terugbetaald; andere betalen eenmalig een aantal sessies terug. Dit varieert van 5 tot 12 sessies.
• Het maximumbedrag dat terugbetaald wordt, varieert sterk. Sommige ziekenfondsen bieden maximaal 30 euro terugbetaling aan per jaar, andere 240 euro per jaar of een maximaal bedrag van 360 euro (eenmalig, in het totaal). Voor psychotherapie bij kinderen wordt doorgaans een hoger bedrag terugbetaald.
• Sommige ziekenfondsen bieden geen terugbetaling aan, maar maakten prijsafspraken met bepaalde psychotherapeuten waardoor er een korting is.
• De criteria die gesteld worden aan psychotherapeuten en psychologen zijn relatief gelijklopend. De meeste ziekenfondsen vereisen dat het gaat om een psycholoog aangesloten bij de Psychologencommissie (https://www.compsy.be/) of een beroepsvereniging. Voor enkele ziekenfondsen volstaat een masterdiploma psychologie of orthopedagogie. Eén ziekenfonds bepaalt geen vereisten waaraan de zorgverlener moet voldoen. Een aantal ziekenfondsen sluit zelf een overeenkomst af met zorgverleners.

Terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding voor kinderen en jongeren 2017

Ziekenfonds
Terugbetaling
Christelijke Mutualiteit
Psychologische begeleiding
Max. €30 - €45 per sessie
12 sessies terugbetaald (eenmalig)
HR-Rail KGV
Psychologische begeleiding
Max. €15 - €18 per sessie
12 sessies terugbetaald (eenmalig)
Gedurende max. 2 jaar
Liberale Mutualiteit
• Psychologische begeleiding
€20 per sessie
Max. 6 sessies per jaar
• Cursus Mindfulness
Max. €120 per jaar
(gecombineerd met
psychologische begeleiding)
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
Psychologische begeleiding
€10 per sessie
Max. 10 sessies per jaar
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
Psychotherapie
€10 per sessie
Max. 5 sessies per jaar
Symbio
• Psychotherapie
€10 per sessie
Max. 6 sessies per jaar
• Psychologisch bilan
€20 per jaar
• Psychologische bijstand
1 gratis sessie bij psycholoog van de sociale dienst
Onafhankelijke Ziekenfonds
• Psychotherapie
bij specifieke problematieken
€10 per sessie
Max. 10 sessies per jaar
• OZ luisterlijn - Gratis 5 telefonische
psychologische gesprekken
 
Partena
• Psychotherapie
€20 per sessie
Max. 6 sessies per jaar
• Psychotherapie bij zware of chronische aandoening
€20 per sessie
Max. 12 sessies per jaar
De Voorzorg Antwerpen
• Psychologische begeleiding of
psychotherapie - Individuele
therapie:
€15 - €30 per sessie;
max. 6 sessies per jaar
• Groepstherapie:
€5 - €10 per sessie;
max. 12 sessies per jaar
• Intelligentieonderzoek bij WELL2DAY- therapeut
€112 i.p.v. €200
• Psychologische begeleiding, relatie- en gezinstherapie door WELL2DAY-therapeut
44 tot 50% korting
De Voorzorg Limburg
Psychologische begeleiding door
erkende therapeut
Max. €30 - €45 per sessie
Max. 7 sessies per jaar
Bond Moyson Oost-Vlaanderen
• Psychotherapie
Max. €20 - €25 per sessie
Max. 7 sessies per jaar
• WELL2DAY- kinderpsycholoog
€42 per sessie
Onbeperkt aantal sessies
• WELL2DAY-therapeut
€42 - €56 per sessie
Onbeperkt aantal sessies
Socialistische Mutualiteit Brabant
Psychotherapie
€20 per sessie
Max. 8 sessies per jaar
Bond Moyson West-Vlaanderen
• Psychotherapie en geestelijke gezondheidszorg
50% van de kosten tot max. €250 (eenmalig)
• Psychotherapie bij ‘Fit & wel’ therapeut
Korting op de prijs.
 

Terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding voor volwassenen 2017

Ziekenfonds
Terugbetaling
Christelijke Mutualiteit
• Geen terugbetaling voor volwassenen zonder recht op kinderbijslag
• Wel aanbod van cursussen over mindfulness enz.
+ CM-gezondheidscoach app
HR-Rail KGV
Psychologische begeleiding
€ 10 per sessie
Max. 6 sessies per jaar
Liberale Mutualiteit
• Psychologische begeleiding
€10 per sessie
Max. 12 sessies per jaar
• Cursus Mindfulness
Max. €120 per jaar
(gecombineerd met
psychologische begeleiding)
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
Psychologische begeleiding
€10 per sessie
Max. 5 sessies per jaar
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
Psychotherapie
€10 per sessie
Max. 5 sessies per jaar
Symbio
• Psychotherapie
€10 per sessie
Max. 6 sessies per jaar
• Psychologisch bilan
€20 per jaar
• Psychologische bijstand
1 gratis sessie bij psycholoog van de sociale dienst
Onafhankelijke Ziekenfonds
• Geen terugbetaling voor volwassenen vanaf 19 jaar
• Wel  OZ luisterlijn - Gratis 5 telefonische psychologische gesprekken
Partena
• Psychotherapie bij zware of chronische aandoening
€20 per sessie
Max. 12 sessies per jaar
De Voorzorg Antwerpen
• Psychologische begeleiding of
psychotherapie - Individuele
therapie:
€10 per sessie
max. 5 sessies per jaar
• Psychologische begeleiding, relatie- en gezinstherapie door WELL2DAY-therapeut
44 tot 50% korting
De Voorzorg Limburg
Geen terugbetaling voor volwassenen vanaf 19 jaar
Bond Moyson Oost-Vlaanderen
• Psychotherapie
Max. €10 - €15 per sessie
Max. 7 sessies per jaar
• WELL2DAY-therapeut
€42 - €56 per sessie
Onbeperkt aantal sessies
Socialistische Mutualiteit Brabant
Psychotherapie
€20 per sessie
Max. 8 sessies per jaar
Bond Moyson West-Vlaanderen
• Psychotherapie bij ‘Fit & wel’ therapeut
Korting op de prijs.

Op de website van het Vlaams Patiëntenplatform vindt u meer details over de terugbetaling opgesplits per ziekenfonds
www.vlaamspatientenplatform.be/themas/geestelijke-gezondheid ?
www.opgang.be/themas/kostprijs-van-de-ggz

Laatst bijgewerkt: mei 2017

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram