Voorzichtig met cement

In dit artikel
Voorzichtig met cement

dossier Doe het zelvers realiseren zich niet altijd dat ze voorzichtig moeten omspringen met cement.

Ogen

Cement kan in contact met de ogen ernstig oogletsel veroorzaken. Herhaalde of langdurige blootstellingen kunnen ontstekingen van de oogleden en van het oogvlies veroorzaken, alsook brandwonden op de oogbol.

• Bescherm de ogen beschermen met een stofbril.
• Ingeval van oogcontact: Spoel met grote hoeveelheden water gedurende ten minste 15 minuten tot de irritatie verdwijnt. Dragers van contactlenzen dienen deze eerst te verwijderen.
Raadpleeg een arts.

Huid

Cement kan in contact met de huid irritatie geven. Symptomen hierbij zijn roodheid, branderig gevoel en droge huid. Bij langdurige blootstelling kan cement zelfs ernstige brandwonden en op langere termijn contactdermatitis veroorzaken. Deze effecten zijn terug te voeren op de alkaliteit van cement in water (pH (zuurtegraad) van cement is 12 tot 13) en op de mechanische beschadiging van de huid door het cement. Daarnaast kan cement eczeem veroorzaken. Zeer waarschijnlijk wordt dit eczeem veroorzaakt doordat het cement kleine concentraties chromaat en/of kobalt kan bevatten. Bij personen die voor chromaat of kobalt gevoelig zijn, kan hierdoor het zogenaamde cementeczeem optreden.

• Vermijd langdurig of regelmatig contact tussen de huid en cement (of mortel- of betonspecie).
• Draag beschermende kleding (waterdichte laarzen, kniebeschermers...) en waterdichte werkhandschoenen.
• Bij regelmatig werken met cement en specie is preventief gebruik van een handcrème tegen het uitdrogen van de huid aan te bevelen
• In geval van huidcontact:
Indien het cement droog is, het cement zo veel mogelijk verwijderen. Daarna de huid ten minste tien minuten naspoelen met water tot de irritatie verdwijnt. Eventueel behandelen met een handcrème.
Raadpleeg bij blijvende irritatie een arts.

Inademing

Cement kan irritatie van de long- en luchtwegen veroorzaken. Symptomen hierbij zijn branderig gevoel, hoesten, benauwdheid, hoofdpijn en verhoogde slijmproductie.
Herhaalde of langdurige blootstellingen kunnen neus- en luchtwegontstekingen veroorzaken.

• Vermijd stofvorming bij hantering en opslag en voorkom contact met de huid.
• zorg bij het legen van de zakken voor voldoende ventilatie en eventueel plaatselijke afzuiging.
• Bij veel stofvorming goed ventileren en stofmasker en stofbril gebruiken.
• Bij inademing:
Breng het slachtoffer onmiddellijk in frisse lucht en houdt het slachtoffer rustig. Indien ademen problemen geeft kunstmatige beademing toepassen.
Indien klachten aanhouden een arts raadplegen.

Inslikken

Cement kan irritatie geven van de mond, keel en slokdarm. Symptomen hierbij zijn branderig gevoel, hoesten, hoofdpijn en algehele malaise. Bij inslikken van grote hoeveelheden kan er constipatie ontstaan.

Bij inslikken:
Mond spoelen met 2 à 3 glazen water.
Raadpleeg een arts.


Laatst bijgewerkt: juli 2022

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram