Meer dan één op vijf werknemers wordt gepest op werk

123-MAN_STRESS_WERKEN_COMP_PESTEN_03-18.jpg

nieuws

Maar liefst 21,4 procent van de Belgische werknemers ervaart maandelijks minstens één vorm van pestgedragingen. 12,1 procent van de werknemers ondergaat dit wekelijks, terwijl 3,9 procent zelfs dagelijks met minstens één vorm van pestgedragingen op het werk wordt geconfronteerd. Pesten op het werk blijkt dus nog steeds een prangend probleem binnen onze Belgische bedrijven en organisaties. Pestgedragingen kunnen gaan van het ervaren van roddels tot beledigingen en isolement. 

Dat blijkt uit een onderzoek van IDEWE, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, waarvoor meer dan 25.000 Belgische werknemers bevraagd werden. 

Met het oog op het vermijden van pesterijen op de werkvloer, ontwikkelde Groep IDEWE in samenwerking met KULeuven de StressBalancer, een e-learning tool die werknemers leert om werkstressoren op een actieve manier aan te pakken, en hen op die manier weerbaar maakt tegen uitputting en pesterijen op het werk.

Werkomgeving
Het onderzoek toont aan dat de werkomgeving een belangrijke rol speelt in het ontstaan van pesten op het werk. Werkdruk, het ervaren van tegenstrijdige verwachtingen, onzekerheid over de toekomst van je job en onduidelijkheid over je precieze rol op het werk zijn de belangrijkste oorzaken van pesterijen. 

Zo toont het onderzoek aan dat:
• 25,5 procent van de werknemers die dagelijks minstens één vorm van pestgedrag ervaren, niet weten wat hun precieze rol op het werk is. 
• 22,5 procent geeft aan dat ze op het werk met tegenstrijdige vragen te maken krijgen.
• 13,5 procent voelt zich onzeker over de toekomst van zijn of haar job. 
• 6,6 procent geeft aan een (te hoge) werkdruk te ervaren.

Een aangename werkomgeving blijkt werknemers te beschermen tegen pesterijen. Werknemers die zich gesteund voelen door collega’s en leidinggevenden, autonomie en ontplooiingsmogelijkheden ervaren, krijgen minder te maken met pesterijen op de werkvloer. 
Van de werknemers die aangeven nooit pesterijen te ervaren, weet 42,3 procent zich regelmatig tot bijna altijd gesteund door collega’s en leidinggevenden, 42,2 procent ervaart regelmatig tot bijna altijd autonomie en 33,3 procent heeft het gevoel zich te kunnen ontplooien op het werk. 
 
Stresserende werkomgeving 
Een stresserende werkomgeving maakt werknemers kwetsbaar voor pesterijen op het werk. Enerzijds omdat gestresseerde werknemers een makkelijk doelwit zijn. Door stress raken werknemers uitgeput, waardoor ze zichzelf moeilijker kunnen verdedigen tegen negatief gedrag (bv. roddels en beledigingen). Anderzijds doen gestresseerde werknemers een poging om deze werkstress te reduceren (bv. afleiding zoeken om er minder aan te denken), waardoor ze de normen en waarden op het werk kunnen schenden (bv. in termen van productiviteit). Dit maakt hen een doelwit voor de collega’s die deze schending niet tolereren en willen bestraffen.
 
StressBalancer: een e-learning tool ter preventie van pesten op het werk
De StressBalancer werd ontwikkeld door IDEWE en KULeuven.  De StressBalancer is een e-learning tool die poogt om werknemers meer weerbaar te maken tegen uitputting en pesterijen op het werk. In het algemeen wil men werknemers meegeven dat het op lange termijn beter is om op een actieve manier om te gaan met werkstressoren. Bijvoorbeeld: Wanneer je enorme werkdruk ervaart, probeer prioriteiten te stellen, bespreek de situatie met je leidinggevende.
 
Aan de hand van de nieuwe tool kan de werknemer een aantal stressmanagement-technieken aanleren. De StressBalancer bestaat uit 3 stappen: de StressBarometer omvat een korte vragenlijst die peilt naar de werkbeleving van de deelnemers en hun stressmanagement-technieken. Dit is nodig voor de volgende stap: Mijn Stress Profiel. Dit profiel geeft een overzicht van sterktes en zwaktes met betrekking tot stressmanagement. Door middel van groen, oranje en rode kleurenbalken krijgt de deelnemer inzicht in de zaken waar het goed, iets minder goed of niet goed loopt. Training is de laatste stap. Hierin  worden een aantal oefeningen en tips voorgesteld. Aan de hand van fimpjes, foto’s en tekstfragmenten worden er tips meegegeven. 
 
Primaire preventie: focus op de werkomgeving en het individu
Naast de werkomgeving zijn er ook persoonlijke factoren die werknemers kwetsbaar maken voor pesten op het werk, zoals overgevoeligheid, weinig zelfvertrouwen en lage sociale vaardigheden. Met oog op het voorkomen van pesten op het werk is het dan ook belangrijk om zowel op de werkomgeving als individuele kwetsbaarheidsfactoren te focussen. 
 
Meer info is te vinden op www.stressbalancer.be


Laatst bijgewerkt: september 2019

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram