Risico’s van hyaluronzuur bij borstvergrotingen

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
123-spuit-hand-plast-chir-esthtiek-170-08.jpg

nieuws Het Federaal Geneesmiddelenagentschap FAGG raadt het gebruik van hyaluronzuur en derivaten in het kader van borstvergrotingen ten zeerste af.
Hyaluronzuur is een stof die in verschillende medische domeinen wordt gebruikt (orthopedie, esthetische geneeskunde, ...). In de esthetische geneeskunde wordt hyaluronzuur gebruikt als vulmiddel dat onder andere ter hoogte van de borsten kan worden geïnjecteerd om deze te vergroten.

Een studie door het Franse geneesmiddelenagentschap ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé), toont aan dat, wanneer dit vulmiddel wordt gebruikt in het kader van borstvergrotingen, het product medische beeldvorming (bv. mammografie) kan verstoren en het palperen van de borsten tijdens klinische onderzoeken kan bemoeilijken.
Deze verstoorde beeldvorming en moeilijkheden bij de palpatie van de borsten kunnen de screening en de diagnose van borstaandoeningen (cysten, goedaardige tumoren, …) en borstkanker beïnvloeden, met als gevolg een vertraging van de vroegtijdige opstart van een adequate medische behandeling.

Voor zover bekend wordt in België één product op basis van hyaluronzuur voor borstvergrotingen gebruikt, nl. Macrolane van de firma Q-Med AB. Om de hierboven vermelde redenen verwijderde de fabrikant in april 2012 vrijwillig de indicatie ‘borstvergroting’ van Macrolane.

Na injectie wordt het product langzaam geresorbeerd en kan het door het lichaam worden uitgescheiden. Volgens data afkomstig van de fabrikant, strekt deze periode zich uit over een aantal maanden (18-24 maanden) en is deze zeer variabel van persoon tot persoon. Tot op heden ontving het Fagg nog geen enkele melding van een incident met Macrolane.
Bent u als patiënte hierbij betrokken? Dan raadt het Fagg u aan dit bij uw volgende raadpleging met uw arts te bespreken, of met uw radioloog als u medische beeldvorming van de borsten ondergaat.
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram