Waarom stoppen met roken?

nieuws Iedereen weet dat roken slecht is voor de gezondheid. Daags voor de Wereld Anti-Tabaksdag kan het misschien geen kwaad om nog eens enkele feiten over de voordelen van stoppen met roken op een rijtje te zetten.
Stoppen met roken levert meteen voordelen op omdat het risico van hart- en vaatziektes onmiddellijk afneemt. Op lange termijn zorgt stoppen met roken ervoor dat het risico van alle rookgebonden ziektes afneemt.

U leeft langer
Rokers leven minder lang dan niet-rokers, gemiddeld 6 tot 10 jaar, afhankelijk van het aantal gerookte sigaretten. Elke gerookte sigaret verkort het leven van een roker met 10 minuten. Hoe langer men rookt en hoe vroeger men begonnen is, hoe groter het risico van ziektes en overlijden. Bij rokers die 1 à 4 sigaretten per dag roken ziet men na 25 jaar reeds 50% meer sterfte dan bij niet-rokers.

Meer dan één van de vier sterftes in 2008 bij mannelijke 35-plussers was het gevolg van roken: het gaat om bijna 7.000 sterfgevallen of bijna 27 procent van de sterfte door ziekte bij mannen. Bij vrouwen kunnen 1.679 sterfgevallen of ruim 6,4% van de sterfte door ziekten worden toegeschreven aan het roken. In totaal gaat het dus om 8.659 doden. Ze stierven vooral aan longkanker, chronische aandoeningen van de luchtwegen en de slokdarm, maar ook aan hart- en vaataandoeningen, andere kankers en nog een aantal andere medische oorzaken.

• Stoppen met roken vóór de leeftijd van 35 jaar werkt bijna alle gevolgen van roken op de gezondheid weg.

• Rookstop op 60, 50, 40 of 30 jaar verlengt de levensverwachting met respectievelijk drie, zes, negen of tien jaar. Een studie van Britse artsen heeft aangetoond dat de levensverwachting nog zou verhogen dankzij rookstop na 65 jaar.

• Na 15 jaar is de sterfte praktisch gelijk aan die bij mensen die nooit gerookt hebben.

Minder hart- en vaatziekten
In 2008 stierven in Vlaanderen 8.713 mannen en 10.054 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Bij mannen waren 1.193 gevallen of 13,7% het gevolg van roken, bij vrouwen stierven 237 van hen, of 2,4% als gevolg van het roken
Roken is ook een belangrijke oorzaak van tromboses en hersenbloedingen. Rokende vrouwen die bovendien de pil nemen, hebben trouwens een verhoogde kans op deze aandoeningen.

• Na 20 minuten worden de hartslag en bloeddruk weer normaal. De bloeddruk en de bloedsomloop in handen en voeten verbeteren.

• Na 8 uur normaliseert de zuurstofconcentratie in het bloed en neemt de kans op trombose of een hartaanval af. Na 24 uur hebt u evenveel zuurstof in uw bloed als een niet-roker.

• Na 2 tot 12 weken normaliseert de bloedsomloop.

• Na 1 à 2 jaar is het risico op een hartziekte met ongeveer de helft gedaald. Na 2 à 5 jaar is het risico op een hartinfarct ongeveer gelijk aan dat van een niet-roker.

• Als u stopt met roken, is de kans op een beroerte na zo'n 2 tot 5 jaar ongeveer gehalveerd en na 10 jaar ongeveer gelijk aan de kans bij niet-rokers

• Patiënten met een hartziekte die stoppen met roken, herstellen aanzienlijk beter en hebben ook een betere prognose dan patiënten die blijven roken na een hartinfarct.

Minder longziekten.
Meer dan 90% van alle gevallen van longkanker bij mannen en bijna 70% van de longkankers bij vrouwen, zou toe te schrijven zijn aan roken. In 2008 was longkanker met 32% de belangrijkste oorzaak van kankerdood bij mannen in België. Bij vrouwen was longkanker met 13,4% de tweede belangrijkste oorzaak van kankerdood.
Wie rookt, heeft 20 keer meer risico op longkanker dan wie niet rookt. Dit risico is afhankelijk van hoeveel en hoe lang u rookt.

70% van de sterfgevallen in Vlaanderen bij mannen als gevolg van chronische aandoeningen aan de onderste luchtwegen, ofwel 1.150 van de 1.663 gevallen, zijn te wijten aan roken. Bij vrouwen gaat het om bijna 50% of 417 van de 868 gevallen. Het gaat hierbij onder meer om COPD (rokerslong) en astma.
Naar schatting veroorzaakt roken meer dan 80% van de gevallen van COPD (rokerslong), afhankelijk van het aantal sigaretten en de duur van het roken.

• Na 1 tot 3 dagen verdwijnt de koolmonoxide uit het lichaam verwijderd. De longen verwijderen het slijm en de andere resten van het roken. Het ademen wordt gemakkelijker. De luchtpijptakken ontspannen zich en het energieniveau verhoogt. Na 72 uur ademt u beter en bent u minder vlug buiten adem.

• Voor mensen met COPD (rokerslong): de longfunctie daalt vanaf het ogenblik dat u stopt met roken even snel als bij niet-rokers. Het longweefsel gaat niet verder kapot.

• Een van de eerste dingen die herstellen, zijn de trilhaartjes die de slijmvliezen van de luchtwegen bekleden. De trilhaartjes hebben als taak om alle stofdeeltjes, virussen en bacteriën naar buiten te wapperen. Bij rokers zijn deze trilhaartjes dood, maar 3 tot 6 maanden na het stoppen met roken, komen ze weer op. De kans op infecties en een longontsteking wordt kleiner en u hoest veel minder. Ook de fluitende ademhaling neemt duidelijk af.

• De kans op longkanker daalt trager. Afhankelijk van hoe lang u gerookt hebt, duurt het 10 tot 30 jaar voordat uw kans op aan roken gerelateerde kankers gelijk is aan die van niet-rokers. Na 10 jaar is het risico op longkanker ongeveer gehalveerd. Als u stopt met roken vóór de middenleeftijd, vermijdt u het risico met meer dan 90%.

• Bij halvering van het roken bij matige en zware rokers (meer dan 15 sigaretten per dag), is er een daling van het risico van longkanker maar niet van de totale sterfte of vervroegde sterfte ten gevolge van hart- of longproblemen.

Minder kanker
In België is meer dan 90% van alle gevallen van longkanker en 38% van alle kankergevallen toe te schrijven aan roken.
Ook 66% van de sterftes in Vlaanderen aan kankers aan andere luchtwegen, mond en slokdarm bij mannen, kunnen aan tabak worden toegeschreven. Bij vrouwen gaat het om 29%. Wat de sterftes aan andere kankers betreft, wordt 12%, bij mannen en 1,4% bij vrouwen aan het roken toegeschreven.
Kankerpatiënten die blijven roken, hebben een verhoogd risico op een tweede kanker tot 20 jaar na het vaststellen van de eerste, terwijl de effecten van de behandeling mogelijk verkleinen en de negatieve neveneffecten vergroten.

• Na 5 jaar is het risico op kanker van mond, slokdarm en blaas met de helft gedaald.

Minder infecties
Roken is een belangrijke risicofactor voor bacteriële en virale infecties. Zo hebben rokers een 2- tot 4-maal hoger risico van invasieve pneumokokkenziekte, vergeleken met niet-rokers. Het risico van griep is veel hoger en het verloop is ernstiger bij rokers.

Minder risico’s bij een operatie
Wanneer u rookt, heeft dit negatieve effecten wanneer u een operatie ondergaat. Niet alleen hebt u meer kans op ademhalingsproblemen na de operatie en helen de wonden minder vlot, het roken verkleint ook de slaagkansen van de operatie.
Roken kan ook de werking van een aantal geneesmiddelen ongunstig beïnvloeden bv bij de inhalatiemedicatie voor astmapatiënten of chemotherapiemiddelen voor behandeling van kanker.

• Stoppen met roken voor een operatie leidt tot minder complicaties en tot een betere wondgenezing na een operatie.

• Na 2 maanden zijn de slaagkansen bij het ondergaan van een willekeurige operatie weer gelijk aan die van een niet-roker.

U wordt fitter
• De koolmonoxide is na ongeveer drie dagen uit uw lichaam. Uw bloed kan nu makkelijker zuurstof vervoeren.

• Na 48 uur wordt het ademen gemakkelijker. De luchtpijptakken ontspannen zich en het energieniveau verhoogt.

• Na 2 tot 12 weken normaliseert de bloedsomloop. Lopen en sporten gaan gemakkelijker.

U ziet er beter uit
Stoppen met roken is een goedkope verjongingskuur.
• De huid wordt beter doorbloed waardoor u minder rimpels krijgt en jonger lijkt.

• Uw tanden behouden een betere kleur en u hebt minder last van tandvlees- en tandproblemen.

• Uw haar wordt voller en glanzender. Rokers hebben meer last van haaruitval en worden sneller grijs:

• U ruikt lekkerder.

• De lage krakende stem die sommige rokers hebben, zal verbeteren.

Meer smaak & geur
Als u stopt, gaat u meer proeven en meer ruiken. Na 48u is de smaak- en geurzin sterk verbeterd. Na een tijdje proeft en ruikt u alles weer net zo goed als voordat u begon met roken.

Sneller en beter zwanger
Vrouwen die roken worden moeilijk zwanger. Mannen hebben minder goed sperma. Zwangere vrouwen hebben meer miskramen. Ook worden hun baby's vaker te vroeg geboren.

• Zowel de vrouwelijke als mannelijke vruchtbaarheid verbetert snel na stoppen met roken.

• Als vrouwen stoppen met roken vóór de zwangerschap of tijdens de eerste 3 tot 4 maanden ervan, vermindert het risico van een baby met een laag geboortegewicht tot dat bij vrouwen die nooit hebben gerookt.
• Als u stopt met roken, is het risico op een miskraam weer vergelijkbaar met dat van niet-rokers.

Het is beter voor uw kinderen
Kinderen van rokende ouders hebben 2 tot 3 keer zoveel kans op bronchitis, longontstekingen en astma-aanvallen, vaker last van oorontstekingen en meer kans op hart- en vaatziekten en kanker.

U bespaart geld
En last but not least: wie dagelijks één pakje rookte, bespaart op één jaar tijd bijna 1800 €.

Bronnen
Transparantiefiche - Hulpmiddelen bij rookstop - www.bcfi.be
www.tabakstop.be
www.tegenkanker.be


Laatst bijgewerkt: mei 2021
100 Jaar Stichting tegen Kanker 100 Jaar Stichting tegen Kanker
Stichting tegen Kanker

In 2024 viert Stichting tegen Kanker haar 100-jarig bestaan onder de Hoge Bescherming van Koningin Mathilde. Al van bij de start in 1924 was haar belangrijkste drijfveer: hoop omzetten in overwinning.

100 jaar strijd tegen kanker - Stichting tegen Kanker

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram