Laser-epilatie mag ook in schoonheidssalon

nieuws In een advies adviseert de Hoge Gezondheidsraad om ook schoonheidssalons onder strikte voorwaarden toe te laten om epilatie met laser uit te voeren.
Epilatie is een behandeling die de laatste jaren sterk geëvolueerd is. Er wordt momenteel nog steeds mechanisch geëpileerd, maar de laatste tijd gebeurt epilatie meer en meer met laser- of intense pulsed light (IPL)-toestellen.
Naar aanleiding van een vraag ivm de toepassing van lasertechnieken bij tatoeages, heeft de Koninklijke Academie voor Geneeskunde op 27 februari 1999 een advies goedgekeurd, waarbij het uitvoeren van een laserbehandeling als een medische handeling beschouwd wordt. Inmiddels heeft de koninklijke Academie voor Geneeskunde op 25 februari 2006 een advies geformuleerd waarbij IPL-behandeling, naar analogie van laserbehandeling, als een medische handeling beschouwd wordt.
Gezien de impact van de toegediende energie op de huid, en de ernst van de mogelijke neveneffecten, gaat de HGR akkoord met het advies van de Koninklijke Academie dat behandelingen met laser en IPL als een medische handeling moeten beschouwd worden.
Als men zich beperkt tot epilatie om louter esthetische redenen, zonder dat er een onderliggende pathologie is, is de HGR echter van oordeel dat men, ook bij gebruik van laser of IPL, kan afzien van het begrip medische handeling stricto sensu. Gezien de effecten die het toestel teweegbrengt en de problemen die kunnen optreden, pleit de HGR er echter wel voor dat het gebruik van laser- en IPL-apparatuur voor epilatie, maar ook voor andere doeleinden wettelijk gereglementeerd en ook strikt gecontroleerd wordt.

Concreet betekent dit dat het uitvoeren van epilaties om esthetische redenen met lasers van klasse IV en IPL-apparaten eventueel kan gebeuren door specifiek hiertoe opgeleide paramedici en schoonheidsspecialisten doch, onder zeer strikte, medisch onderbouwde, voorwaarden.
Het uitvoeren van epilatie in het kader van een onderliggende pathologie (bv. hirsutisme) en alle andere niet-epilatie behandelingen met deze toestellen worden beschouwd als medische handelingen en moeten bijgevolg voorbehouden blijven aan een arts die een bijkomende opleiding heeft genoten inzake het gebruik van deze toestellen (bevoegde arts). Indien een dergelijke niet-epilatie behandeling toch gedelegeerd wordt, dient de behandeling steeds onder directe en continue supervisie van de arts te gebeuren.
Al deze behandelingen (niet-epilatie en epilatie) zouden bovendien uitsluitend kunnen plaatsvinden in hiertoe erkende laser-en IPL centra die aan een aantal normen voldoen. Deze laser- en IPL centra kunnen deel uitmaken van een grotere instelling of afzonderlijke entiteiten zijn. De persoon verantwoordelijk voor een dergelijk laser of IPL-centrum is een bevoegde arts; in het geval van laser-en IPL centra voor epilatie kan het ook een individuele, zelfstandig werkende schoonheidsspecialist of paramedicus zijn, die de nodige opleiding genoten heeft, of een derde, die dan wel opgeleide schoonheidsspecialisten of paramedici in dienst heeft.
De overheid dient te zorgen voor de organisatie van een professionele, officieel erkende opleiding inzake het gebruik van laser of IPL.
Gegeven het feit dat het erg waarschijnlijk is dat het gebruik van dit type van apparatuur in de toekomst zal toenemen en gezien laser-epilatie bijgevolg slechts het topje van de ijsberg is betreffende deze materie, adviseert de HGR de Minister van Volksgezondheid om niet alleen regels op te stellen inzake epilatie door middel van laser of IPL-toestellen maar ook voor alle andere niet-epilatie toepassingen, met laser en IPL-toestellen en ook met alle toestellen gebaseerd op andere vormen van energie.
Bovendien vestigt de HGR de aandacht van de Minister op het feit dat het eveneens noodzakelijk is om een aantal aanverwante domeinen betreffende huidbehandelingen (zoals bv. chemische denervatie, augmentatie, mechanische en chemische dermabrasie,...) te reglementeren.

Lees ook: Laser en I.P.L.


Laatst bijgewerkt: augustus 2019

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram