Deeltijdse arbeid na ziekte kan en moet flexibeler

nieuws Het systeem van ‘deeltijdse arbeid met toelating van de adviserend geneesheer’ kan veel soepeler worden toegepast dan dat vandaag gebeurt. Het systeem laat toe het werk gedeeltelijk te hervatten na een periode van ziekte, maar veel adviserend geneesheren laten enkel 50% werkhervatting toe, terwijl wettelijk ook 60%, 70%, 80% en 90% arbeidstijd kan. De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) roept de adviserend geneesheren op het systeem flexibeler toe te passen en geleidelijker opbouwen mogelijk te maken. Dat is erg belangrijk voor de re-integratie van mensen met kanker, zo blijkt uit getuigenissen van (ex-)kankerpatiënten die de VLK verzamelde.

Wie zoals (ex-)kankerpatiënten na een ziekte het werk wil hervatten, kan in het kader van de ziekteverzekering een beroep doen op het systeem van deeltijdse arbeid. Het werk kan gedeeltelijk worden hervat als er toelating is van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. De werkhervatter kan in dat geval de ziekte- of invaliditeitsuitkering gedeeltelijk behouden en cumuleren met het inkomen uit de hervatte arbeid.
Voor (ex-)kankerpatiënten is deze maatregel zeer belangrijk. Uit heel wat getuigenissen die de VLK verzamelde in het kader van haar campagne ‘Werken na Kanker’ (1) blijkt het een noodzaak om het werk - in eerste instantie - deeltijds en geleidelijk te kunnen hervatten en zo beter om te gaan met de neveneffecten van een kankerbehandeling (vermoeidheid, geheugenproblemen…). Heel wat mensen met kanker doen dan ook een beroep op dit systeem van deeltijdse arbeid. 6,2% van de personen die meer dan een jaar arbeidsongeschikt zijn, is kankerpatiënt, terwijl 10,8% van de mensen met een ziekte-uitkering die deeltijds werken, kankerpatiënt is of was. Mensen met kanker maken dus meer dan andere langdurig zieken gebruik van het systeem van toegelaten arbeid.

Toch wordt het systeem niet optimaal toegepast. (Ex)-kankerpatiënten hebben er immers baat bij het werk geleidelijk op te voeren en om bijvoorbeeld 60 of 70% van de arbeidstijd te gaan werken. Maar uit ervaringen van patiënten blijkt dat wie meer dan 50% wil gaan werken, daarvoor zelden de toestemming van de adviserend geneesheer krijgt. Die gaat er verkeerdelijk van uit dat het systeem maximaal een halftijdse tewerkstelling toelaat. Navraag bij het RIZIV leert echter dat een flexibeler toepassing van de wet perfect mogelijk is.

De VLK roept de adviserend geneesheren dan ook op om soepeler te zijn en een uitkeringsgerechtigde te laten werken aan bijvoorbeeld 60 of 70% van de arbeidstijd. Zo kan die het werk geleidelijk aan opbouwen, wat zijn re-integratie vergemakkelijkt.


Laatst bijgewerkt: mei 2021

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram