Elektronische sigaret en kanker

123-vr-e-sigaret-06-15.jpg

nieuws De American Society of Clinical Oncology (ASCO) en de American Association for Cancer Research (AACR) hebben een gezamenlijk ‘policy statement’ gepubliceerd over de elektronische sigaret.

In het verslag wordt o.a. de invloed van de elektronische sigaret op de volksgezondheid nagegaan. De auteurs wijzen met name op de mogelijke toxiciteit van de verbrandingsproducten en de nicotineverslaving die deze sigaretten kunnen verlengen of starten. Volgens het verslag is verder onderzoek nodig om de korte en lange termijneffecten na te gaan, ook bij kinderen, tieners, kankerpatiënten, alsook de risico’s op middellange en lange termijn van de e-sigaretsmaken op de longen en het systemisch niveau.

Het rapport geeft 13 aanbevelingen, waarvan de voornaamste zijn:
• Elektronische sigaretten moeten vallen onder dezelfde reglementering als die voor tabaksproducten, met de nodige controle van de FDA (Food and Drug Administration) op de vermarkting en de distributie van dergelijke producten, met inbegrip van de producten die synthetische nicotine bevatten.
• De vermeldingen betreffende de gezondheidsrisico’s bij nicotinegebruik moeten op de verpakkingen van de producten staan.
• Jongeren mogen geen vrije toegang krijgen tot elektronische sigaretten, door bijvoorbeeld een verkoopverbod in de self service en een marketing- en reclameverbod voor deze producten die een jong publiek aanspreken.
• Het gebruik van elektronische sigaretten moet verboden worden op plaatsen waar een rookverbod geldt, om passief, secundair en tertiair elektronisch roken te voorkomen.
• Vullingen met een reservoir moeten een kindveilige veiligheidsdop hebben om te voorkomen dat kinderen ermee in aanraking komen.
• E-sigaretten moeten op dezelfde manier belast worden als gewone sigaretten, waar prijsverhogingen nog steeds een sterke stimulans zijn om te stoppen met roken.
• Internationale samenwerking moet ook worden gepromoot, net als de verstrekking van wetenschappelijke gegevens.

Tot slot legt het verslag de nadruk op het voorzorgsbeginsel, nl. dat bij het ontbreken van gevestigde wetenschappelijke bewijzen de schadelijke effecten van deze producten zoveel mogelijk moeten worden beperkt.

In een commentaar bij dit standpunt wijst de Stichting tegen Kanker erop dat bij het gebruik van de elektronische sigaret geen verbranding van tabak kijken, waardoor ze dus minder schadelijk is dan een gewone sigaret. Dat betekent niet dat de e-sigaret veilig is: er is een verspreiding van de verstuiving in mond, keel en luchtwegen, een aanwezigheid van toxische stoffen in onvoldoende bekende hoeveelheden, en ze werd nog niet voldoende onderzocht op veiligheid op lange termijn.

Omdat de elektronische sigaret nog maar enkele jaren op de markt is, zijn aanvullende studies nodig om alle invloeden op de gezondheid te kennen. Nicotine kan gevaarlijk zijn voor zwangere vrouwen en bij kinderen en adolescenten. De voornaamste risico’s worden veroorzaakt door inslikken of contact met de huid. De hervulvloeistoffen van een e-sigaret kunnen hoge concentraties nicotine bevatten. Het inslikken van een dergelijk product door een jong kind kan fatale gevolgen hebben.

Verder zijn er te weinig studies over de doeltreffendheid van de elektronische sigaret in vergelijking met andere methodes om te stoppen met roken. Bovendien verandert het aanbod van elektronische sigaretten zeer snel. In de komende jaren zal duidelijk worden of de tweede generatie e-sigaret een doeltreffende methode is om te stoppen met roken, nl. een methode die alle rookgewoontes kan doorbreken.

Bij de huidige stand van zaken moeten wij concluderen dat de elektronische sigaret minder risico’s biedt dan de gewone sigaret. Toch raadt Stichting tegen Kanker, gezien de onzekerheden, deel elektronische sigaret niet aan als methode om te stoppen met roken. Er bestaan andere, efficiëntere middelen.

Laatst bijgewerkt: juni 2015

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram