Luchtverontreining veroorzaakt dodelijke hartaanvallen

123-tek-auto-milieu-luchtverontr-co2-03-18.jpg

nieuws

Hart- en vaataandoeningen als gevolg van luchtverontreiniging veroorzaken de meeste sterfgevallen. De cardiologische gevolgen van de luchtverontreiniging hebben niet enkel op lange termijn een effect. Recente studies tonen namelijk aan dat een acute verslechtering van de luchtkwaliteit, op een schaal van enkele uren tot enkele dagen, samengaat met een toename van de kans op een myocardinfarct, een beroerte (CVA), aritmie en hartinsufficiëntie. Een Belgische interuniversitaire studie voerde onlangs nieuwe wetenschappelijke bewijzen aan naar het verband tussen luchtverontreiniging en acuut kransslagaderlijden. 

De studie werd gevoerd bij 11.400 patiënten die een myocardinfarct, of ook wel hartinfarct of hartaanval genoemd, van het type STEMI gehad hebben tussen 2009 en 2013. STEMI infarcten zijn ernstigste infarcten die gepaard gaan met een volledige afsluiting van een kransslagader. 

Het voornaamste resultaat van deze studie is dat er bij elke toename van 10 µg/m3 fijn stof (PM2.5), in de volgende 24 uren, een toename van 2,8 procent risico is dat STEMI optreedt. De studie bekeek ook het effect van gasvormige polluenten, of vervuilende stoffen, zoals ozon en stikstofdioxide (NO2). Ozon lijkt geen effect te hebben. Een toename van 10 µg/m3 NO2 daarentegen gaat gepaard met een toename van 5,1 procent risico op STEMI. 

Beneden Europese normen
Subgroepanalysen hebben aangetoond dat er geen aanleg bestaat voor de gevolgen van verontreiniging, ook niet bij hoogrisicopatiënten zoals diabetici, patiënten met hypertensie, patiënten met hypercholesterolemie of rokers. Enkel oudere individuen (= 75 jaar) lijken gevoeliger voor de effecten van fijn stof, terwijl jongere personen (< 55 jaar) kwetsbaarder zijn voor het effect van NO2. Deze acute effecten van de luchtverontreiniging op het hart zijn waargenomen bij verontreinigingsniveaus die lager liggen dan de Europese normen voor luchtkwaliteit. 

De kracht van de studie ligt voornamelijk in haar multidisciplinaire karakter, door de samenwerking tussen cardiologen, biostatistici en milieudeskundigen. Een bijzondere statistische methode garandeerde dat de waargenomen effecten verbonden waren met de polluenten en niet met verstorende variabelen zoals de luchttemperatuur. 

De waarneming van een groot effect van de NO2-verontreiniging op het risico van een myocardinfarct moet daarentegen rekening houden met eventuele specifieke eigenschappen van België. Het gas is immers hoofdzakelijk afkomstig van dieselmotoren, die in België predominant aanwezig zijn in vergelijking met andere landen. Ten slotte onderzoekt de studie de individuele effecten van de polluenten op het risico van infarcten, terwijl een individu in werkelijkheid blootgesteld wordt aan een mix van verschillende polluenten. Zo zal een volgende studie meer luchtpolluenten opnemen, alsook andere types verontreiniging, zoals het niveau van blootstelling aan lawaai. 

Deze Belgische studie bevestigt andere Europese waarnemingen van dodelijke cardiologische gevolgen bij verontreinigingsniveaus die nog aanvaardbaar geacht worden door de huidige normen voor luchtkwaliteit. Vanuit individueel oogpunt is het weinig waarschijnlijk dat voedings- of beschermingsmaatregelen, zoals een ademhalingsmasker, doeltreffend genoeg zijn om de gevolgen het hoofd te bieden. Enkel collectieve maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren vormen een coherente strategie om de cardiotoxische effecten van de luchtverontreiniging te voorkomen. 

Laatst bijgewerkt: maart 2018
Ga op 4 februari naar de bioscoop! Ga op 4 februari naar de bioscoop!
Stichting tegen Kanker

Want op Wereldkankerdag schenkt de bioscoopsector 1 euro van elke verkocht filmticket aan Stichting tegen Kanker. Dus rep je die dag met familie en vrienden naar de bioscoop!

Meer info

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram