Hoe gevaarlijk is asbest?

Laatst bijgewerkt: maart 2020
123-asbest-dak-leefm-170-02.jpg

nieuws Het aantal mensen met longvlies- en longkanker door asbest is het voorbije jaar gestegen. Asbest mag dan sinds 1998 verboden zijn, het komt nog veel in woningen voor. Bovendien kan er gemakkelijk twintig jaar verlopen tussen de blootstelling aan asbest en kanker.

Asbest is een verzamelnaam voor een reeks vezelachtige mineralen die allen dezelfde eigenschap bezitten: ze splitsen zich in de lengte steeds verder tot uiterst fijne en met het blote oog onzichtbare vezeltjes. Die zijn zo licht, dat ze lang in de lucht blijven zweven en makkelijk ingeademd worden. Het inademen van deze vezels kan ernstige ziekten veroorzaken. Ze komen voornamelijk voor bij beroepsmatige blootstelling aan asbest. Maar theoretisch kan elke blootstelling, hoe klein ook, leiden tot asbestziekten. Het risico wordt groter naarmate er meer vezels worden ingeademd, bijvoorbeeld als gevolg van het bewerken (boren, zagen, schuren) of beschadigen van asbesthoudend materiaal. Verder neemt het aantal vezels dat u inademt toe naarmate u langer aan asbestvezels wordt blootgesteld. Daarom is het belangrijk dat u het inademen van asbestvezels zo veel mogelijk voorkomt. Bij iedereen is waakzaamheid geboden.

Gevolgen van blootstelling aan asbest

• Asbestose
De asbestvezeltjes worden in de longen door bindweefsel omgeven. Dat maakt de longen stijver en minder elastisch. Ademhalen lukt niet meer zo vlot. De zuurstof kan moeilijker doorheen de wand van de longblaasjes geraken. De patiënt wordt kortademig en moet dikwijls hoesten. Op zich is asbestose niet dodelijk. De ziekte maakt de patiënt echter veel gevoeliger voor longinfecties en vormt een zware belasting voor het hart.
De kans op de ziekte stijgt met de intensiteit en de duur van de blootstelling. Onder een bepaalde grens zou er geen risico bestaan.

• Pleurale plaques
Pleurale plaques zijn fibreuze verdikkingen van het borstvlies die kunnen verkalken. Gewoonlijk zijn ze pijnloos en veroorzaken ze geen beperking van de longfunctie. Ze zijn ook geen voorloper van kanker. Ze worden beschouwd als een teken van een vroegere asbestblootstelling.

• Mesothelioom
Asbest is de belangrijkste oorzaak van mesothelioom, een zeldzame kanker aan het longvlies (pleuraal mesothelioom), hartvlies of het buikvlies (perithoneaal mesothelioom). De ziekte is heel ernstig; meestal overlijdt de patiënt binnen het jaar na het stellen van de diagnose.
In principe kan elke blootstelling aan asbest, hoe klein ook, leiden tot mesothelioom. Hoe groter de blootstelling, hoe groter het risico. Ook vandaag kan de ziekte nog opduiken bij mensen die tientallen jaren geleden met asbest in aanraking kwamen.

• Longkanker
Zelfs een heel kleine blootstelling aan asbest is gevaarlijk. Ook hier geldt: hoe groter de blootstelling, hoe groter het risico. Roken en asbest vormen een extra bedreigende combinatie.

• Larynxkanker
Sedert enige tijd wordt ook aanvaard dat kanker van het strottenhoofd (larynxkanker) kan veroorzaakt worden door asbest.

Wat als u in contact bent geweest met asbest?

Er bestaat nauwelijks een gezondheidsrisico als u eenmalig met asbestvezels in aanraking komt of bent gekomen. Er bestaat ook geen bewijs dat bedienden die in een kantoor hebben gewerkt waar destijds asbest werd gebruikt, een verhoogde kans op een ziekte door asbest hebben.
Maar bij langdurige blootstelling is asbest wel erg gevaarlijk, ongeacht de soort asbest waar het om gaat.
Probleem is dat het opsporen van bepaalde asbestaandoeningen in een vroeg stadium weinig zin heeft. Pleurale plaques bewijzen alleen een vroegere blootstelling aan asbest, maar hebben geen enkel gevolg voor de gezondheid. Asbestose is zo goed als verdwenen. En mesothelioom kan nog niet in een vroeg stadium opgespoord worden, en er bestaat ook geen enkele behandeling voor.

Asbestfonds

Iedereen die ziek is geworden door blootstelling aan asbest (mesothelioom of asbestose) – ook als ze niet beroepsmatig aan asbest werden blootgesteld maar bijvoorbeeld in de omgeving van een asbestbedrijf woonden, door hun hobby enzovoorts - heeft recht op een schadevergoeding. Die schadevergoeding wordt betaald door het Asbestfonds, dat deel uitmaakt van het Fonds voor de beroepsziekten.
Voor slachtoffers van een mesothelioom bestaat de tussenkomst uit een maandelijks vaste rente van 1.500 euro. Het gaat dus om een maandelijks forfaitair bedrag waar men recht op heeft vanaf de datum van de aanvraag. De rechthebbenden hebben in het geval van een overlijden ten gevolge van mesothelioom recht op een kapitaal. Zo ontvangt bijvoorbeeld de overlevende echtgenoot een uitkering van 30.000 euro en heeft elk kind ten laste recht op een kapitaal van 25.000 euro.
Voor asbestose wordt de rente berekend in functie van het verlies van de fysieke geschiktheid van het slachtoffer (15 euro per % ongeschiktheid). In dit geval heeft de weduwe(naar) recht op een kapitaal van 15.000 euro en de kinderen ten laste recht op 12.500 euro.
Het is dus mogelijk dat meerdere rechthebbenden een kapitaal ontvangen (bijvoorbeeld de overlevende echtgenoot en 2 kinderen).

Voor meer informatie daarover kunt u terecht bij het Asbestfonds. Of bij uw ziekenfonds. Dat kan u onder meer helpen bij het verkrijgen en het invullen van het aanvraagformulier.

Lees ook: Gezondheidsrisico van asbest
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram