Waar u zeker aan moet denken bij een verkeersongeval met gewonden of doden

nieuws Indien u of een familielid betrokken bent bij een verkeersongeval waarbij er gewonden of doden zijn, zal de ambulance ter plaatse komen. De eerste zorgen worden toegediend door een ambulancier of een urgentiearts. Na de eerste verzorging ter plaatse wordt u naar het ziekenhuis gebracht. Wanneer er verschillende gewonden zijn, zal de urgentiearts beslissen wie naar welk ziekenhuis wordt gebracht. Hij schat daarbij de ernst van de situatie in en de capaciteit en de geschiktheid van het ziekenhuis. Het kan gebeuren dat slachtoffers uit hetzelfde gezin naar verschillende ziekenhuizen worden gebracht.
Vlak na het ongeval zijn er heel wat administratieve diensten die snel over het ongeval moeten ingelicht worden. Enkele hiervan liefst binnen de 24 of 48 uur na het ongeval.

- Verwittig in geval van ziekenhuisopname uw mutualiteit.
Vraag je mutualiteit wat je nu precies moet doen om met alles in orde te zijn.

- Na een verkeersongeval waarbij iemand zwaargewond of overleden is, moet de politie u zo snel mogelijk volgende gegevens meedelen:
• inlichtingen over de politie-eenheid die de vaststellingen heeft gedaan (adres, telefoonnummer, openingsuren van het bureau)
• het dossiernummer
• de identiteit van de betrokken partijen en verzekeringsgegevens.
• naam en adres van de bevoegde procureur des konings waarvoor het proces-verbaal bestemd is

- Politiediensten doen zelf nooit aangifte bij de verzekeringsmaatschappij. U moet deze gegevens zelf aan uw verzekering geven. Breng liefst nog dezelfde dag uw verzekeringsmaatschappij of uw verzekeringstussenpersoon op de hoogte. U kan verschillende verzekeringen hebben die U dient te verwittigen:
• een autoverzekering
• een hospitalisatieverzekering
• een reisverzekering
• een ongevallenverzekering
• een rechtsbijstandverzekering
• een familiale verzekering
• evt. een uitvaartverzekering

- In geval van overlijden, moet u een begrafenisondernemer contacteren. Die regelt niet alleen alle details van de begrafenis, hij zorgt ook voor het drukken van het overlijdensbericht en plaatst dit in de krant(en) als u dat wil. Hiervoor zijn volgende documenten nodig:
• het overlijdensattest, opgesteld door een geneesheer; dit attest wordt ook ‘model III C’ genoemd;
• de identiteitskaart van de overledene;
• het trouwboekje van de overledene wanneer deze gehuwd is;
• het trouwboekje van de ouders of een geboorteakte, bij een ongehuwde
• het rijbewijs;
• het meest recente pensioenstrookje
• indien aanwezig: de laatste wilsbeschikking.

- De dienst burgerlijke stand van de gemeente van overlijden moet op de hoogte gebracht worden. Deze dienst verwerkt de aangifte van overlijden en geeft de toelating voor het begraven of cremeren. Meestal bekommert de begrafenisondernemer zich om deze taken.

- Informeer bij een dodelijk ongeval de bank van de overledene. Alle tegoeden, rekeningen, spaarboekjes en effectendossiers, zowel van het overleden slachtoffer als van de overlevende echtgeno(o)t(e) worden onmiddellijk geblokkeerd. Alle gegeven volmachten vervallen, onder meer ook die om de bankkluis van de overledene te mogen openen. Dit zijn wettelijke verplichtingen. Tenslotte maakt de bank het document over aan de Administratie der Registratie .

- Verwittig tot slot ook:
• de werkloosheidskas, hulpkas of het OCMW wanneer het slachtoffer een werkloosheidsvergoeding of een leefloon ontving.
• het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen van Zelfstandigen (RSVZ) wanneer het om een zelfstandige gaat, al gebeurt dat vaak door de gemeente van de plaats waar het slachtoffer woont.
• de school van het overleden kind en de school van de kinderen of broers en zussen van de overledene.
• de huisbaas, indien de overleden persoon alleen woonde en een huis of een appartement huurde.

- Noteer zoveel mogelijk de namen en telefoonnummers van de personen en diensten waarmee u te maken hebt. Dit kan u later helpen als u mensen opnieuw wil contacteren.

Meer info: www.watnaeenverkeersongeval.be


Laatst bijgewerkt: april 2009

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram