17 vragen over Micro haar pigmentatie (MHP)

dossier Micro haar pigmentatie (MHP) is een relatief nieuwe techniek die aangeprezen wordt bij haarverlies.

1. Wat is Micro haar pigmentatie (MHP) ?

Micro haar pigmentatie (MHP) is een niet chirurgische behandeling die zorgt voor het camoufleren van dunner wordend haar en haarverlies of kale plekken. Afhankelijk van het centrum of de preciese methode wordt dit ook scalppigmentatie, Tricopigmentatie enzovoorts genoemd.
Door het aanbrengen van duizenden pigmentpuntjes op de hoofdhuid worden nieuwe 'haarstoppels' op het hoofd gezet waardoor de huid minder zichtbaar wordt en het effect van een vollere haardos wordt gecreëerd. Naast een optisch hogere dichtheid kan er ook een shaven look, een geschoren haarstijl, worden gecreëerd en kunnen littekens minder zichtbaar worden gemaakt.
Er wordt dus geen nieuw haar aangebracht of de haargroei wordt ook niet gestimuleerd. Het haarverlies of de kaalheid wordt enkel gecamoufleerd door middel van het aanbrengen van pigmenten.

2. Wanneer kan MHP worden toegepast?

MHP is een techniek die kan worden gebruikt bij mensen, mannen en vrouwen:
• met dunner wordend haar: door de huid donkerder te maken ontstaat een optische illusie van meer haar. Dit werkt niet bij lange haren;
• bij volledige kaalheid door de illusie te creëren van een geschoren hoofd ('shaven look');
• bij gedeeltelijke kaalheid (bv. om inhammen weg te werken, de haarlijn te verjongen...);
• om littekens op het hoofd te camoufleren (bijvoorbeeld na een haartransplantatie);
• om haarverlies bij alopecia areata (pleksgewijze kaalheid) te camoufleren.

3. Hoe gebeurt een MHP-behandeling?

123-haar-kaal-stoppels-06-16.jpg
Met een speciaal apparaat waaraan een naald vast zit, worden kleine hoeveelheden kleurstof puntsgewijs geïnjecteerd op de vooraf gemarkeerde hoofdhuid. Op die manier ontstaan kleine stipjes die eruit zien als normale haarstoppels.
De pigmenten kunnen permanent of semipermanent (tijdelijk) zijn.

4. Is MHP een soort tatoeage?

Alhoewel micro haar pigmentatie niet helemaal hetzelfde is als een tatoeage (er worden andere, fijnere naalden en andere kleurstoffen gebruikt die minder diep in de huid worden aangebracht), wordt het wettelijk gezien beschouwd als een vorm van tatoeage, net zoals (semi)permanente make-up. Volgens de Hoge Gezondheidsraad in een advies over semipermanente make-up uit 2011 wordt in alle gevallen immers een kleurstof ingebracht tot op het niveau van de lederhuid (dermis) en is de impact op de huid vergelijkbaar.
Daarom moeten voor MHP dezelfde strenge hygiënische regels en procedures gerespecteerd worden en moeten de materialen (zoals de kleurstoffen) die gebruikt worden aan dezelfde voorwaarden voldoen als voor tatoeage en (semi)permanente make-up. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naargelang de pigmenten semipermanent of permanent zijn.
Ook moeten alle beoefenaars van MHP een bewijs van vakbekwaamheid kunnen voorleggen en zich registreren bij de FOD Volksgezondheid, net zoals dat gebeurt voor beoefenaars van tatoeage of permanente make-up.

Lees ook: Waarop letten als u een tatoeage of permanente make-up laat aanbrengen?

5. Wie mag een MHP-behandeling uitvoeren?

Dat is in België niet wettelijk geregeld.
Naar naar analogie met de reglementering inzake (semi)permanente make-up mag de behandeling alleen uitgevoerd worden door mensen:
• die erkend zijn als tatoeëerder of een erkend diploma van schoonheidsspecialist hebben,
• die de bijzondere opleiding op het vlak van de hygiëneregels (voor tatoeage en permanente make-up) hebben gevolgd,
• en die geregistreerd zijn bij de FOD Volksgezondheid.
In de praktijk wordt de behandeling meestal toegepast in (schoonheids)instituten gespecialiseerd in medische tatoeage of haartransplantaties.
Vraag om het attest te zien waaruit blijkt dat de behandelaar geslaagd is in de opleiding op het vlak van de hygiëneregels.
In Nederland gelden vergelijkbare regels (zie de website: www.veiligtatoeerenenpiercen.nl). Op deze website vindt u ook een lijst met in Nederland erkende tatoeëerders en schoonheidsspecialisten.

6. Is een MHP-behandeling veilig?

Indien MHP in goede hygiënische omstandigheden wordt uitgevoerd met de correcte apparatuur en veilige kleurstoffen, is er nauwelijks een risico voor de gezondheid.

Alhoewel bij MHP meestal andere kleurstoffen en ook fijnere naalden gebruikt worden dan bij tatoeage, kunnen er net zoals bij een tatoeage altijd problemen optreden:
• een huidinfectie;
• een allergische of overgevoeligheidsreactie op de pigmenten;
• indien er metaaldeeltjes aanwezig zijn in de gebruikte pigmenten, kunnen die interfereren met straling en het beeld verstoren bij Magnetisch Resonantie Onderzoek (MRI-scan). Het is belangrijk dat u de radioloog daarvan op de hoogte brengt.

Lees ook: Welke risico's zijn er verbonden aan een tatoeage en permanente make-up?

7. Wanneer mag u geen MHP laten aanbrengen ?

Vermits haarpigmentatie beschouwd wordt als een vorm van (semi)permanente make-up, gelden dezelfde voorzorgsmaatregelen.

Laat geen MHP aanbrengen:
• op plekken waar u het afgelopen jaar plastische chirurgie of bestraling hebt ondergaan;
• op een litteken dat minder dan een jaar oud is;
• op een plek waar minder dan drie maanden geleden een tattoo of MHP is weg gelaserd of waar de laserwond nog niet genezen is;
• op geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moedervlekken of zwellingen;
• als u zwanger bent.

Daarnaast wordt het afgeraden om MHP (of permanente make-up) te laten aanbrengen als u last hebt van een van de volgende aandoeningen:
• diabetes
• hemofilie
• chronische huidziekte
• allergie voor pigmentstoffen of andere materialen waarmee MHP of PMU wordt gezet
•immuunstoornis
• hart- en vaatafwijkingen.

Indien u een van deze aandoeningen hebt, bespreek dan vooraf met uw behandelend arts of een MHP-behandeling kan.

Lees ook: Wanneer beter geen tatoeage of permanente make-up?

8. Bestaat er een leeftijdsgrens voor een MHP-behandeling?

Alhoewel er in België geen wettelijke leeftijdsgrens voor tatoeages of (semi)permanente make-up bestaat, en dus evenmin voor een MHP-behandeling, wordt toch aangeraden om een dergelijke behandeling niet uit te voeren onder de leeftijd van 18 jaar.
Minderjarigen (-18 jaar) vallen overigens wettelijk gezien onder het ouderlijk gezag en hebben dus in principe de toelating van hun ouders (of voogd) nodig voor een dergelijke behandeling.

In Nederland mogen geen tattoos op het hoofd (en dus ook geen semipermanente make-up) worden aangebracht onder de leeftijd van zestien jaar.

9. Waarop moet u letten wanneer u een MHP-behandeling laat uitvoeren?

• Vraag om het attest van de FOD Volksgezondheid.

• Vraag uitgebreid uitleg over de behandeling, referenties van het instituut, foto's van behandelende patiënten enzovoorts.

• Informeer de behandelaar over eventuele aandoeningen of allergieën waaraan u lijdt en de geneesmiddelen die u gebruikt (bloedverdunners, antibiotica...).

• Gebruik de dag voor een NHP-behandeling geen alcohol of drugs.

• Controleer of de behandeling in perfect hygiënische omstandigheden verloopt.
Let er in ieder geval op dat:
- de huid voor de behandeling wordt schoongemaakt, gedesinfecteerd en eventueel geschoren met een
nieuw wegwerpscheermesje;
- de naalden en pigmenten steriel zijn verpakt en alleen voor u worden gebruikt. De naalden zijn per stuk verpakt,
de pigmenten zitten in kleine cupjes;
- tijdens het zetten schone tissues worden gebruikt om de huid schoon te maken;
- de behandelaar handschoenen draagt en deze vervangt als hij of zij iets anders aanraakt dan de pigmenteerpen, een tissue of uw huid.

10. Permanent of semi-permanent?

Bij een MHP-behandeling kunnen permanente of semipermanente, tijdelijke kleurstoffen worden gebruikt.
Voordeel van semipermanente kleurstoffen is dat de kleur of de omvang van de haarstoppels geregeld kan aangepast worden. Nadeel van semipermanente pigmenten is dat na ongeveer één jaar een extra behandeling nodig is om de kleur opnieuw bij te werken.
Nadeel van permanente pigmenten is dat ze na verloop van tijd lichter kunnen worden of onder invloed van UV-licht kunnen verkleuren. Dat kan eventueel wel bijgewerkt worden.

11. Kan MHP voor elke haarkleur ?

MHP kan toegepast worden voor elke haarkleur, ook voor blond haar, al is het effect doorgaans beter bij donker haar. Uiteraard moet de haarkleur donkerder zijn dan de huidskleur.

12. Hoe lang duurt een MHP-behandeling?

Dat hangt af van de uitgebreidheid van de te behandelen zone. Meestal duurt een behandelingssessie meerdere uren, en moet u twee of drie keer terugkomen.

13. Is een MHP-behandeling pijnlijk?

Een MHP-behandeling is niet echt pijnlijk, maar het kan wel lastig zijn, zeker als de behandeling meerdere uren duurt.
Eventueel kunt u vooraf een pijnstiller nemen (genre paracetamol), liever geen pijnstiller zoals aspirine die een invloed hebben op de bloedstolling.
Een alternatief is het hoofd voor de behandeling in te smeren met pijnstillende EMLA- crème.

14. Hoe moet u uw MHP verzorgen?

Om het gewenste resultaat te behouden en om te vermijden dat de pigmenten verkleuren, vervagen of verdwijnen, moet u na de behandeling een aantal richtlijnen opvolgen. Vraag uitleg aan de behandelaar over de nazorg.
Het duurt ongeveer één à twee weken tot de behandelde huid genezen is.

• In het begin kan de huid rood zijn en/of geïrriteerd zijn. Dit verdwijnt na enkele dagen. Vermijd om te krabben.

• De eerste paar dagen na de behandeling mag er geen water op uw hoofd komen. Ga dus niet douchen zonder badmuts en bescherm uw hoofd tegen de regen.

• De eerste week na de behandeling:
- Vermijd contact met chloor of zout water
- Ga niet in een sauna of stoombad
- Vermijd overmatig zweten (door bijvoorbeeld te sporten)
- Draag geen helm of andere hoofddeksel
- Vermijd de zon, zonnebank en uv-licht
- Smeer de behandelde huid dagelijks enkele keren in met de crème die u meekrijgt van de behandelaar of die hij/zij aanraadt.

• Na een week kunt u weer gewoon douchen en sporten.

• Was uw hoofd dagelijks met een zachte (baby)shampoo. Dep het hoofd na het wassen met een zachte handdoek droog.

• Vermijd alcoholhoudende producten op het hoofd (zoals minoxidil)

• De huid blijft ook na genezing erg gevoelig voor
zonlicht. Smeer het hoofd daarom altijd in
met een goede zonnebrandcrème (factor 30 of 50) of gebruik een zonnehoed of -pet.

• Neem direct contact op met uw behandelaar of uw huisarts bij blijvende roodheid, zwellingen, bloedingen,
wondvocht, kleurverandering, chronische pijn of koorts.

15. Hoelang blijft het resultaat van haarpigmentatie zichtbaar?

Dat is afhankelijk van het soort pigmenten dat wordt gebruikt.
Wanneer gebruik gemaakt wordt van tijdelijke pigmenten die na verloop van tijd afgebroken worden, zullen de aangebrachte ‘haarstoppels’ na verloop van tijd vervagen. Hoe langzaam of snel dit gebeurt is afhankelijk van uw huid en levensstijl: gemiddeld duurt het zeven maanden tot een jaar voordat de 'haarstoppels' moeten bijgewerkt worden.
Wanneer blijvende pigmenten gebruikt worden, blijven de haarstoppels in principe permanent aanwezig, al kunnen ze na verloop van tijd wel iets lichter worden. Ook kan verkleuring optreden.

16. Kunnen de 'haarstoppels' worden verwijderd?

Indien niet-permanente pigmenten werden gebruikt, verdwijnen die na verloop van tijd grotendeels vanzelf, wat een voordeel kan zijn.
Wanneer permanente pigmenten werden gebruikt, kunnen die eventueel worden verwijderd met een laser- of IPL-behandeling. Dit is echter een belastende behandeling waarvan het uiteindelijke resultaat niet kan gegarandeerd worden. Denk dus goed na voor u een haarpigmentatie (of een andere vorm van permanente make-up) laat uitvoeren.
Een laser- of IPL-behandeling is een medische behandeling die in België alleen uitgevoerd mag worden door of alleszins onder toezicht van een arts, bijvoorbeeld een dermatoloog. Probeer zeker nooit om zelf de haarstoppels te verwijderen.

17. Hoeveel kost een MHP-behandeling?

De kostprijs van een behandeling verschilt van centrum tot centrum, en is onder meer afhankelijk van het te behandelen oppervlak. Reken ongeveer 300 à 700 Euro voor een beperkte ingreep en 1.500 à 3.000 Euro voor het hele hoofd.

Meer lezen
• FOD Volksgezondheid
http://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/schoonheid-esthetiekproducten/permanente-make

• Hoge Gezondheidsraad
http://www.health.belgium.be/nl/semipermanente-make-en-tatoeage-februari-2011-hgr-8631
http://www.health.belgium.be/nl/advies-8893-tatoeage

• Landelijk Centrum Hygiëne en veiligheid: Hygiënerichtlijn voor permanente make-up
http://www.vggm.nl/ufc/file2/hgm_internet_sites/zweesa/0e9bffd6dd7e428432124377cae40e6c/pu/Hygi_nerichtlijnen_voor_cosmetische_tatoeage_en_permanent_make_up.pdf
http://www.veiligtatoeerenenpiercen.nl/


Laatst bijgewerkt: november 2019

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram