Ziekte van Ménière: draaiduizeligheid en gehoorverlies

dossier De ziekte van Ménière is een eerder zeldzame aandoening aan het binnenoor die gepaard gaat met een combinatie van drie typische klachten: draaiduizeligheid, gehoorverlies en oorsuizen. De ziekte komt meestal voor in één oor, maar kan ook in beide oren optreden. De aandoening is niet levensbedreigend maar kan wel erg vervelend zijn en een enorme impact op het dagelijkse leven hebben.

Het is een vrij zeldzame ziekte die zowat 5 tot 20 mensen op 10.000 treft, wat voor België dus neerkomt op zo’n 5.000 tot 20.000 patiënten. De ziekte van Ménière ontstaat meestal tussen de leeftijd van 20 tot 50 jaar.

Symptomen

De ziekte van Ménière wordt gekenmerkt door een combinatie van drie klachten: aanvallen van draaiduizeligheid, plots gehoorverlies en oorsuizen of drukgevoel in het oor. Het is precies de combinatie van die drie klachten die typisch is voor de ziekte van Ménière. Duizeligheid of oorsuizen kunnen bijvoorbeeld veel oorzaken hebben, maar het is de combinatie die de ziekte van Ménière onderscheidt van andere evenwichtsstoornissen of ooraandoeningen.

• Aanvallen van draaiduizeligheid of vertigo
Het gaat om plotse aanvallen van draaiduizeligheid waardoor alles begint te draaien en u niet meer rechtop kunt staan of zitten en de neiging hebt om te vallen. Meestal moet u gaan liggen.

Dit gaat vaak gepaard met misselijkheid, koud zweet en braken.
De aanvallen kunnen enkele tientallen minuten tot enkele uren duren, soms zelfs langer dan een dag. Na de aanval kan u nog enkele dagen een ‘dronken’ gevoel of hoofdpijn hebben en vermoeid zijn. Tussen twee aanvallen door is er meestal weinig aan de hand, al kunnen sommige mensen continu een licht gevoel in het hoofd hebben, alsof ze te veel gedronken hebben, en zich vermoeid voelen.
De aanvallen zijn onvoorspelbaar. Tussen twee aanvallen kunnen maanden of zelfs jaren zitten, sommige patiënten krijgen meerdere aanvallen per maand. Bij de meeste patiënten verminderen de duizeligheidsaanvallen na verloop van tijd en worden ze minder ernstig, om uiteindelijk bijna helemaal te verdwijnen.

• Plots gehoorverlies
De aanvallen gaan gepaard met een plots gehoorverlies, meestal éénzijdig, later soms ook tweezijdig. Typisch in het begin is dat men lage tonen niet meer hoort. Sommige geluiden kunnen ook als te hard of zeer storend worden ervaren.
In het begin van de ziekte kan de ernst van de slechthorendheid nogal wisselen en na een aanval weer grotendeels verdwijnen. Maar na verloop van tijd wordt het gehoorverlies steeds erger. De slechthorendheid kan ernstig zijn, zeker als beide oren zijn aangetast.

• Oorsuizen (tinnitus)
Men hoort suizende, fluitende of brommende geluiden in het hoofd. Het oorsuizen is het ergst tijdens en vlak na een duizeligheidsaanval.

• Drukgevoel in het oor
Veel patiënten hebben vlak voor een aanval een drukgevoel in het oor, alsof het oor verstopt zit.

Oorzaak

De precieze oorzaak van de ziekte van Ménière is niet bekend. Wellicht gaat het om een ophoping van het vocht (ook endolymfe genoemd) dat zich in de binnenste ruimte of compartiment van het slakkenhuis of het binnenoor bevindt. Geluidsgolven brengen de endolymfe via het trommelvlies en de gehoorbeentjes in beweging.

De bewegingen van de endolymfe brengen het geluid over naar trilhaartjes. Bij de ziekte van Menière zit er teveel endolymfe in het slakkenhuis en evenwichtsorgaan (in vakjargon wordt dit endolymfatische hydrops genoemd). De druk in het binnenoor is daardoor te hoog. Soms kan de druk zo hoog worden, dat er een scheur ontstaat in het vlies tussen de compartimenten. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor zeer hevige aanvallen.
Mogelijk spelen ook nog andere factoren mee zoals anatomische afwijkingen van het oor, genetische voorbeschiktheid, stoornissen in het immuumstelstel (bv. een allergie), virussen en aandoeningen van de bloedsomloop.

Of er een verband bestaat tussen de ziekte van Ménière en stress is niet helemaal duidelijk. Vaak komen de eerste aanvallen voor in een periode van stress en stress zou ook een aanval kunnen uitlokken. Bovendien zijn er studies die suggeren dat veel patiënten met de ziekte van Ménière blootstaan aan stress en drukte. Niet zelden zijn het perfectionisten die hoge eisen aan zichzelf en aan hun omgeving stellen. Maar studies hebben een dergelijk verband nooit echt kunnen aantonen.

Hoe evolueert de ziekte van Ménière?

Ménière is een aandoening met een heel variabel en wisselend verloop. Het is onmogelijk voorspellingen te doen over de evolutie, omdat dit individueel erg kan verschillen.
De duizeligheids- en evenwichtsaanvallen verdwijnen in vele gevallen grotendeels in de loop der jaren. Wel blijven vaak klachten van onvastheid, voornamelijk in het donker, bestaan.
Het gehoorverlies neemt daarentegen in de loop der jaren toe. Wanneer beide oren zijn aangetast, kan ernstige slechthorendheid ontstaan.

Behandeling

Er bestaat spijtig genoeg geen enkele behandeling die de ziekte kan genezen. Maar er bestaan wel een aantal technieken en hulpmiddelen om de klachten onder controle te houden.

Voeding
Bij sommige patiënten zouden voedingsaanpassingen kunnen helpen om de aanvallen te voorkomen of te milderen.

• Cafeïne
Bij sommige patiënten leidt cafeïne (koffie, thee, cola...) tot het verergeren van de symptomen.
• Zout
Een zoutarm diëet zou de klachten kunnen verminderen.
• Alcohol
Sommige patiënten ondervinden meer last na het drinken van alcohol.

Stress
Omdat stress mogelijk een negatief effect heeft op de klachten, wordt aangeraden om stressvolle situaties en spanningen zoveel mogelijk te vermijden en voldoende rust te nemen.

De juiste brillenglazen
Onze ogen spelen een belangrijke rol bij het bewaren van ons evenwicht. De ogen geven namelijk informatie over de positie van ons lichaam ten opzichte van de omgeving. Als uw evenwichtsorgaan niet meer goed functioneert, dan hebt u uw ogen des te meer nodig. Laat u daarom goed adviseren over het soort glazen in uw bril.

Bij multifocale glazen gaan verschillende zones voor veraf- en dichtbijzien geleidelijk in elkaar over. Het beeld kan enigszins vervormen, wat voor sommige mensen met Ménière heel onplezierig kan zijn. Bifocale glazen hebben bovenin een deel om beter in de verte of dichtbij te kijken en onderin een deel om te lezen. Deze glazen zijn niet voor iedereen met Ménière aangenaam.

Geneesmiddelen

• Tegen misselijkheid en braken kunnen geneesmiddelen zoals metoclopramide of domperidon (best als zetpil) gebruikt worden.

• Tegen draaiduizeligheid en oorsuizen bestaat er geen geneesmiddel waarvan de efficiëntie voldoende bewezen is. Vaak wordt betahistine voorgeschreven. Er is geen wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat Betahistine inderdaad helpt. Dit geneesmiddel wordt meestal goed verdragen, maar kan onder meer hoofdpijn veroorzaken. Betahistine moet in principe doorlopend worden ingenomen, maar er kunnen toch nog aanvallen optreden.
Ook voor geneesmiddelen zoals Cinnarizine, flunarizine en piracetam, bestaat geen bewijs dat ze effectief helpen. Daarom en omwille van het risico op ernstige bijwerkingen (zoals depressie en parkinsonisme), worden die geneesmiddelen niet aangeraden.

• Plasmiddelen (diuretica zoals Dytenzide) worden vaak voorgeschreven, al bestaan er grote twijfels of dit enig effect heeft.
• Er bestaan heel wat homeopathische producten die worden aangeprezen tegen duizeligheid. Het bekendst is Vertigoheel H, maar de werkzaamheid hiervan is nooit aangetoond.

Gentamycine-injectie
Bij ernstige evenwichtsstoornissen aan één oor kan de arts een intratympatische gentamycine behandeling (ITG) toepassen. Hierbij wordt het antibioticum gentamycine via een inspuiting gedurende 1 uur in het binnenoor gebracht, met als doel het evenwichtssysteem aan die kant uit te schakelen zodat de evenwichtsaanvallen niet meer voorkomen. Het evenwichtsorgaan in het andere gezonde oor neemt, als dit normaal functioneert, het gevoel voor evenwicht over.

Adaptatie-oefeningen
Vestibulaire rehabilitatie kan nuttig zijn in de aanpak van Ménière. Hierbij wordt met speciale adaptatieoefeningen geleerd het evenwicht te herstellen en prikkels die draaiduizeligheid veroorzaken, in de hand te houden. De oefeningen bestaan uit oog-, hoofd- en lichaamsbewegingen waarbij soms duizeligheid wordt geprovoceerd.

Hoortoestel
Voor het gehoorverlies is een aangepast hoortoestel aangewezen. Het vinden van het juiste toestel en het afstellen daarvan is specialistisch werk, omdat het gehoorverlies bij de Ménière ziekte niet constant is.

Cochleaire implantatie
Cochleaire implantatie kan toegepast worden bij patiënten met ernstig gehoorverlies wanneer een gewoon hoorapparaat onvoldoende werkt of niet kan gebruikt worden. Een cochleair implantaat bestaat uit een uitwendig en een inwendig (geïmplanteerd) gedeelte dat het geluidssignaal omzet in elektrische pulsen die de gehoorzenuw stimuleren.

Acupunctuur
Acupunctuur wordt soms aangeprezen om duizeligheid te behandelen. Alhoewel heel wat patiënten zeggen hiermee te zijn geholpen, bestaan er geen wetenschappelijke bewijzen voor een gunstig effect van acupunctuur.

Prismabril
Een prismabril zou de duizeligheid kunnen verlichten of uitschakelen. Door de prisma’s die in de brillenglazen zijn aangebracht, wordt de wisselwerking tussen de ogen en het evenwichtsorgaan beïnvloed. Er bestaan echter grote twijfels over de effectiviteit van deze brillen.

Operatie
Bij ernstige en blijvende duizeligheid en sterk gehoorverlies kan een heelkundige ingreep worden overwogen.
• Selectieve vestibulaire neurectomie: het doorknippen van de evenwichtszenuw via een benadering via de schedelbasis. Hierdoor verdwijnen de evenwichtsstoornissen, zonder dat het gehoor wordt aangetast.

• Labyrintectomie: de chirurgische vernietiging van het labyrint. Hierdoor verdwijnen de evenwichtsstoornissen, maar ook het gehoor in het geopereerde oor.

Laatst bijgewerkt: juli 2022
Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden. Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden.
Phonak

De impact van gehoorverlies op onze levenskwaliteit wordt vaak onderschat. Test vandaag nog jouw gehoor met de gratis online hoortest.

Test nu je gehoor...

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram