Hoge Gezondheidsraad vraagt aandacht voor mentale gezondheid

unsplash_depressie_man_zwart_2020.jpg

nieuws De Hoge Gezondheidsraad heeft via een enquête gepolst naar de impact van de coronacrisis op onze mentale gezondheid. In mei 2020 publiceerde de HGR al een eerste advies daaromtrent, maar nu volgt een update, rekening houdend met recentere gegevens.


Lees ook: Studie toont mentale impact van lockdown

Via de enquête ging de HGR in gesprek met 149 professionals, waaronder geestelijke gezondheidszorgmedewerkers, vrije beroepsbeoefenaars, directeurs en coördinatoren van verzorgingshuizen en -netwerken, onderzoekers, academici en mensen die betrokken zijn bij welzijn op het werk, en met 46 patiënten en mantelzorgers. Na de analyse van de resultaten komen zeven aandachtspunten naar voren gekomen, zo staat in een persbericht:

- Zoals al in mei werd vastgesteld, is in deze crisis onvoldoende rekening gehouden met de geestelijke gezondheid.
- Er is een flagrant gebrek aan een duidelijke toekomstvisie én aan een globale en gecoördineerde aanpak van de crisis door de autoriteiten.
- De respondenten klagen over het gebrek aan erkenning voor het werk dat door de professionals in de geestelijke gezondheidszorg wordt verricht. Zij voelen zich buitenspel gezet in een sector waarin in het verleden te weinig werd geïnvesteerd en in een context die bijzonder moeilijk en angstwekkend wordt ervaren.
- De belanghebbenden betreuren de moeilijke toegang tot voldoende, duidelijke en betrouwbare informatie.
- De meest kwetsbaren hebben niet de aandacht gekregen die zij verdienen, denk maar aan groepen met een lagere sociaaleconomische status en patiënten met chronische ziekten, waaronder psychische stoornissen.
- Ons natuurlijk aanpassingsvermogen onder grote druk. Er moet meer ingezet worden op het versterken van de autonomie en de veerkracht van het individu.
- Er zijn instrumenten nodig om de geestelijke gezondheidssituatie en de behoeften van de bevolking objectief te beoordelen.

Lees ook: Zo beperk je de impact van quarantaine op je mentale gezondheid

Volgens de HGR zijn dan ook een reeks actiepunten vereist
- Nood aan meer erkenning voor geestelijke gezondheid en steun voor de sector: Geestelijke gezondheidsprofessionals moeten actief betrokken worden bij het crisisbeheer en de hele sector moet structurele en financiële steun krijgen in het kader van de continuïteit van de inspanningen (ook in de nasleep van deze crisis).
- Ontwikkel een efficiënte en geharmoniseerde communicatiestrategie: Onze overheidsinstanties en mediamakers moeten de handen in elkaar slaan om een doeltreffende en eenduidige communicatiestrategie uit te bouwen. Mensen hebben niet alleen nood aan betrouwbare informatie, maar ook aan een realistisch-positief perspectief.
- Werken als hefboom voor het mentaal welzijn, ondersteund door de preventiediensten: Kunnen werken is niet alleen van cruciaal belang op socio-economisch niveau, maar draagt ook bij aan het mentaal welbevinden.
- Een oproep aan de politiek: Laat de objectieve bevindingen en uitgebreide lijst met realistische actiepunten uit dit advies een inspiratiebron zijn voor beleidsmakers om dit werk verder te zetten.


Lees ook: Waarom we tijdens de quarantaine last krijgen van huidhonger

Bronnen:
https://www.hgr-css.be
https://www.health.belgium.be

auteur: Sofie Van Rossom, gezondheidsjournalist
Laatst bijgewerkt: februari 2021

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram