Worden voordelen van borstvoeding overdreven?

nieuws Volgens onderzoek aan de Amerikaanse Ohio State University worden de voordelen die borstvoeding op lange termijn voor de gezondheid van een kind zou hebben, sterk overdreven. De studie verscheen in het vakblad Social Science & Medicine.

De studie vergeleek gegevens van ruim 8000 kinderen die al dan niet borstvoeding hadden gekregen. Wanneer de kinderen tussen 4 en 14 jaar oud waren, werd gekeken naar 11 gezondheidsaspecten waarvan verondersteld wordt dat er een verband bestaat met borstvoeding, zoals BMI, obesitas, astma, hyperactiviteit, lees- en rekenvaardigheid, woordenschat, schoolresultaten, emotionele binding met de ouders en intelligentie. Kinderen die borstvoeding hadden gekregen scoorden op bijna al die aspecten beter dan kinderen die flesvoeding hadden gekregen. Maar wanneer de onderzoekers kinderen uit eenzelfde gezin vergeleken, waarbij minstens één kind borstvoeding had gekregen en de andere flesvoeding, scoorden de kinderen die borstvoeding hadden gekregen op 10 van de 11 onderzochte gezondheidsaspecten niet beter dan broertjes of zusjes die flesvoeding hadden gekregen. Slechts op één van de elf factoren was er een opvallend verschil: kinderen die borstvoeding kregen, bleken een iets grotere kans te hebben op astma dan hun broertjes of zusjes die flesvoeding kregen. Maar, zo stippen de onderzoekers aan, de astma werd in de meeste gevallen door de ouders gemeld en niet door een arts vastgesteld.

De resultaten staan haaks op eerdere onderzoeken die stellen dat borstvoeding op lange termijn grote voordelen heeft voor de gezondheid van een kind. Een mogelijke verklaring is volgens de onderzoekers dat bij eerdere studies kinderen uit verschillende gezinnen met elkaar werden vergeleken, terwijl in deze studie kinderen uit eenzelfde gezin werden vergeleken. Daardoor werd in vroegere onderzoeken onvoldoende gekeken naar andere factoren die de gezondheid van kinderen en het feit of de moeder al dan niet borstvoeding kan geven, beïnvloeden. Zoals leeftijd van de ouders, inkomen, beroep van de moeder, woonkwaliteit, onderwijskwaliteit enzovoorts. Moeders met een hoger inkomen, een hoger opleidingsniveau en meer flexibiliteit in hun dagelijkse schema, geven hun kinderen vaker borstvoeding en doen dat ook langer. De kinderen van die moeders scoorden tijdens eerdere studies beter wanneer er naar hun gezondheid en welzijn werd gekeken. Maar komt dat door het feit dat ze borstvoeding kregen? Of spelen andere factoren? Deze studie suggereert dat het belang van borstvoeding op de lange termijn mogelijk fel overdreven wordt en dat die andere factoren waarschijnlijk een belangrijke rol spelen.

De onderzoekers benadrukken dat borstvoeding op korte termijn wel degelijk te verkiezen is boven flesvoeding, bijvoorbeeld om het immuunsysteem van pasgeboren kinderen te versterken. Maar, zo stellen de onderzoekers, als borstvoeding niet de invloed heeft die we denken dat het op lange termijn op de gezondheid van kinderen heeft, dan moeten we ons op andere dingen richten, zoals de beschikbaarheid van kinderopvang, de mogelijkheid van ouderschapsverlof, kwaliteit van scholen, goede huisvesting, het werk en het inkomen van ouders wanneer hun kinderen opgroeien. In plaats van vrouwen die geen borstvoeding (kunnen) geven een schuldgevoel aan te praten, moeten we realistischer zijn.

Laatst bijgewerkt: juli 2022

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram