17 mei 2011: Wereldhypertentiedag

nieuws De Belgische Cardiologische Liga en het Belgisch Hypertensie Comité
raden Belgen aan om informatie in te winnen over bloeddruk zelfmetingNaar aanleiding van de Wereldhypertensiedag herinneren de Belgische Cardiologische Liga en het Belgisch Hypertensie Comité aan het feit dat hypertensie de belangrijkste wijzigbare cardiovasculaire risicofactor is. Twee miljoen Belgen lijden aan hypertensie. De aandoening is verantwoordelijk voor ongeveer 15.000 sterfgevallen per jaar . Zelfmeting van de bloeddruk laat toe om de strijd tegen hypertensie op te voeren. Hierbij meet de patiënt zelf thuis zijn bloeddruk. Maar om betrouwbaar te zijn, moet die zelfmeting in goede omstandigheden gebeuren. Dat is niet altijd het geval, zoals blijkt uit de resultaten van een Belgisch onderzoek.

Men spreekt van een verhoogde bloeddruk of hypertensie wanneer hij 140/90 mm Hg of meer bedraagt.
De Belgische Cardiologische Liga en het Belgisch Hypertensie Comité organiseerden een rondvraag bij een steekproef van de Belgische bevolking om meer te weten te komen over de manier waarop Belgen aan zelfmeting doen en of ze die meting correct uitvoeren. Uit het onderzoek blijkt dat bijna 60% van de ondervraagde personen in het bezit is van een toestel om thuis de bloeddruk te meten en dat vier op de tien geregeld, d.w.z. minstens één keer per maand, hun bloeddruk meten. Nochtans betekent het bezitten en regelmatig gebruiken van een toestel niet dat men weet hoe men het correct moet gebruiken en dat men de juiste richtlijnen volgt.

Wanneer men personen die aan zelfmeting doen ondervraagt over de als normaal te beschouwen bloeddrukwaarden bij gebruik van deze techniek, blijkt dat de meerderheid die waarden niet kent. (Ter herinnering: een patiënt lijdt aan hypertensie als zijn bloeddruk bij de arts geregeld 140/90 mmHg of meer bedraagt.) Bij thuismeting zijn waarden tot 135/85 mm Hg normaal.
Het onderzoek toont ook aan dat bijna één Belg op drie het toestel enkel gebruikt als hij denkt een verhoogde bloeddruk te hebben. Hypertensie is per definitie moeilijk vast te stellen en vergt herhaalde bloeddrukmetingen over een lange termijn en niet op één enkel moment. Het onderzoek maakte ook de redenen duidelijk waarom personen zelf hun bloeddruk beginnen te meten:
- De grote meerderheid van de Belgen verklaart op eigen initiatief aan zelfmeting te doen (58%);
- Eén Belg op drie verklaart dit te doen op advies van de arts;
- Tot slot verklaart 6% dit te doen op aanraden van familie of vrienden.

Verder blijkt uit de resultaten van het onderzoek dat meer dan de helft van de Belgen die aan zelfmeting doen de resultaten niet regelmatig doorspelen aan hun arts, hoewel dit van essentieel belang is opdat de resultaten juist geïnterpreteerd zouden kunnen worden en er de nodige conclusies uit getrokken zouden kunnen worden

Pols- of bovenarmmeting?

Om hun bloeddruk te meten, gebruiken de meeste Belgen een polsbloeddrukmeter, maar toch is de keuze tussen een pols- of bovenarmmodel niet onbelangrijk. Volgens experts zijn bloeddrukmeters met een band rond de bovenarm de betrouwbaarste; dit type wordt dan ook aanbevolen door de artsen.
Bloeddrukmeters die op de pols geplaatst worden, lijken dan weer makkelijker te gebruiken, maar het gebruik ervan is aan striktere regels onderworpen. De meetresultaten kunnen namelijk beïnvloed worden door de mate waarin de pols al dan niet gebogen is en door de positie van de hand ten opzichte van het hart.

Waar worden bloeddrukmeters verkocht?

Het onderzoek toont ook aan dat één Belg op drie zijn toestel koopt in de supermarkt. Bij de aankoop van een bloeddrukmeter is het wel sterk aanbevolen een gevalideerde bloeddrukmeter te kopen. Een overzicht van de belangrijkste gevalideerde toestellen is te vinden op de website www.dableducational.org en advies rond de aankoop van een goed apparaat is te verkrijgen bij een bevoegde zorgverstrekker (een arts of apotheker).

Koopt u een toestel in de apotheek, dan kunt u van de apotheker het nodige advies krijgen over de betrouwbaarheid en het juiste gebruik van een apparaat zodat de bloeddrukmetingen met de werkelijkheid overeenstemmen. Verder moet u zeker het advies van uw arts inwinnen over het nut van zelfmeting in uw specifieke geval, over het gebruik van het toestel en over de interpretatie van de meetresultaten.

Advies voor een correcte meting

Eenvoudige tips om zelf uw bloeddruk te meten

1. Koop een gevalideerd toestel. Een overzicht van gevalideerde toestellen is te vinden op www.dableducational.org.
2. Voer de zelfmeting uit na 5 minuten in zittende houding.
3. Meet uw bloeddruk 2 keer ’s ochtends en 2 keer ’s avonds, en dit 7 dagen na elkaar. De metingen moeten gebeuren vóór de inname van bloeddrukverlagende geneesmiddelen.
4. Houd een overzicht van de gemeten waarden bij. Sommige toestellen beschikken daartoe over een geheugen, zodat uw arts de resultaten rechtstreeks kan raadplegen.
5. Bereken het gemiddelde van metingen over 6 dagen (geen rekening houden met de meetresultaten van de eerste dag). Het gemiddelde mag maximum 135/85 mm Hg bedragen.
6. Leg de meetresultaten voor aan uw arts voor een deskundige interpretatie en advies over de te nemen maatregelen. Verander de behandeling niet zonder het advies van uw arts.
7. Denk eraan voldoende te bewegen en gezond te eten! Hypertensie wordt namelijk in de hand gewerkt door bepaalde omgevingsfactoren die we zelf onder controle hebben. Regelmatige lichaamsbeweging (10 000 stappen per dag) en een evenwichtige voeding met specifieke aandacht voor een gematigde consumptie van zout en alcohol zijn van cruciaal belang bij het voorkomen en beheersen van hypertensie. Overgewicht verminderen verlaagt de bloeddruk.


Laatst bijgewerkt: augustus 2019

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram