Hier vindt u de bijsluiters van geneesmiddelen

nieuws Voor elk geneesmiddel bestaat er een bijsluiter voor het publiek (bijgevoegd in de verpakking van het geneesmiddel) en een samenvatting van de kenmerken van het product of SKP (specifiek bestemd voor gezondheidszorgbeoefenaars). In de bijsluiter vindt u informatie over de werking, de nevenwerkingen en het juiste gebruik van het geneesmiddel.

De bijsluiter is onderverdeeld in vaste rubrieken.

Benaming
Naam waaronder het geneesmiddel verkocht wordt.

Samenstelling
Opsomming van de verschillende scheikundige producten waaruit het geneesmiddel bestaat.

Vorm en verpakking
Vorm waaronder het geneesmiddel op de markt is (bv. tablet, bruistablet, inspuiting, zetpil, druppels, zalf) en hoeveel er in een verpakking zit.

Eigenschappen
Beschrijving van wat het geneesmiddel in het lichaam doet.

Indicaties
Ziekten of ongemakken die door het geneesmiddel kunnen worden bestreden. Omdat een product aangewezen kan zijn voor verschillende aandoeningen, betekent een ernstige ziekte in het rijtje van indicaties niet dat je daaraan lijdt.

Posologie of dosering
Hoeveel van het geneesmiddel mag worden ingenomen worden, vaak afzonderlijk vermeld voor kinderen en volwassenen. Ook de duur van inname en de maximale dosis per dag worden beschreven. Volg steeds het voorschrift van de arts want deze kan beslissen om een aangepaste dosis voor te schrijven.

Toedieningswijze
Hoe het geneesmiddel juist moet worden gebruikt: bv. vóór, tijdens of na de maaltijd.

Contra-indicaties
Omstandigheden waarin het gebruik van het geneesmiddel schadelijk kan zijn en daarom moet worden vermeden.

Nevenwerkingen of ongewenste effecten
Alle mogelijke - meestal vervelende - gevolgen van het gebruik van het geneesmiddel. Dit betekent niet noodzakelijk dat je daadwerkelijk last zal hebben van deze problemen. Neem contact op met je huisarts als dit wel het geval is.

Bijzondere voorzorgen
Te nemen voorzorgen bij een verhoogde kans op nevenwerkingen.

Zwangerschap en lactatie
Meestal is het niet aan te raden geneesmiddelen in te nemen tijdens de zwangerschap of tijdens de periode van borstvoeding.

Interactie
Beïnvloeding bij inname van meerdere geneesmiddelen tegelijk. De producten kunnen elkaar versterken of elkaars werking verminderen.
Ook alcohol of bepaalde voeding kan de werking van een geneesmiddel beïnvloeden.

Besturen van voertuigen en gebruik van machines
Waarschuwing voor een verminderde concentratie tijdens het gebruik van het geneesmiddel. Autorijden, machines en huishoudelijke toestellen gebruiken kan daardoor gevaarlijk zijn.

Overdosering Symptomen bij de inname van te grote hoeveelheden en hoe je de gevolgen voor de gezondheid kan beperken. Neem contact op met het Antigifcentrum (070 245 245) vooraleer zelf iets te ondernemen.

Houdbaarheid of stabiliteit
Vervaldatum, meestal met verwijzing naar de verpakking.

Bewaring
Aanwijzingen voor de bewaring (bv. op kamertemperatuur, op koele plaats of in de koelkast).

Adressen
Naam en adres van de producent en de verdeler.

Bent u de bijsluiter van uw geneesmiddel kwijt? Kunt u de (te) kleine lettertjes op de bijsluiter van uw geneesmiddel niet lezen? Wilt u zich gewoon informeren? Op volgende websites kunt u de bijsluiters van uw geneesmiddelen raadplegen en indien nodig afdrukken.

• Op de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) kunt u de bijsluiter voor het publiek en de SKP van alle in België toegelaten geneesmiddelen voor menselijk gebruik raadplegen en afdrukken.
http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=nl

• Ook op de website van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), de beroepsvereniging van de Belgische apothekers, kunt u de bijsluiter van uw geneesmiddel opzoeken.
www.apotheek.be/geneesmiddelen/de-bijsluiter-van-een-geneesmiddel-vinden

Pharma.be, de koepelvereniging van de farmaceutische industrie, heeft een speciale website waarop alle bijsluiters (publieksbijsluiters en wetenschappelijke bijsluiters) van merkgeneesmiddelen, kunt raadplegen, ook via smartphone en tablet. Niet alleen de bijsluiters van geneesmiddelen voor menselijk gebruik, maar ook die van geneesmiddelen voor dieren zijn voorhanden.
www.e-bijsluiter.be/

• Het Gecommentarieerd Geneesmiddelen Repertorium van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie bevat up to date informatie over alle geneesmiddelen die in België op de markt zijn. Het repertorium is op de eerste plaats bedoeld voor artsen.

bron: www.bcfi.be/

Laatst bijgewerkt: juli 2022

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram