Voor jou gelezen op De Standaard

Onderzoekers stap dichter bij genezing aids

Laatst bijgewerkt: september 2019
123-txt-HIV-AIDS-05-15.png

nieuws Onderzoekers van het UZ-Gent hebben een belangrijke stap gezet om het hiv-virus op termijn te kunnen uitschakelen en aids definitief te genezen.

Het dodelijke virus hiv is vandaag onder controle dankzij dure aidsremmers, maar patiënten hervallen zodra ze stoppen met die medicatie. Door de schuilplaats van het restvirus te ontdekken, hopen de wetenschappers het virus op termijn definitief uit te schakelen. De wereldprimeur kan verder onderzoek naar hiv vooruit helpen. 

Wie besmet raakt met het hiv-virus kan dankzij aidsremmers genieten van een relatief normaal leven, al blijft er steeds een restvirus of ‘viraal reservoir’ aanwezig in het lichaam. 'Wanneer een patiënt stopt met aidsremmers kan het virus vanuit deze cellen terugkomen en zorgen voor een opflakkering van het virus, de virale rebound', zeggen de wetenschappers.

Dat restvirus bevindt zich niet op een specifieke plaats of orgaan. ‘Hiv verschuilt zich in specifieke immuuncellen in het lichaam en blijft zo onder de radar’, zeggen onderzoekers dr. Marie-Angelique De Scheerder en prof. dr. Linos Vandekerckhove. 'In tegenstelling tot wat men tot op heden dacht, heeft ons onderzoek aangetoond dat immuuncellen die veel delen mede verantwoordelijk zijn voor het virale reservoir. We tonen aan dat de virale rebound afkomstig kan zijn uit verschillende celtypes en lichaamsdelen, zoals bloed, lymfeklieren en darmweefsel.'

Aan het onderzoek namen vrijwillig elf hiv-patiënten deel, die elk een intens onderzoek moesten ondergaan. In een eerste fase werden bij de patiënten stalen afgenomen. In een volgende fase werd de behandeling van de patiënten kort onderbroken. De patiënten werden hierbij nauwgezet opgevolgd.

Op het moment dat het virus terugkeert, werd het virus dat terugkwam vergeleken met het virus uit de stalen van de verschillende cellen en lichaamsdelen. Zo kon men identificeren waar het restvirus zich schuilhield.

Vandaag zijn meer dan 37 miljoen mensen geïnfecteerd met het hiv-virus en ongeveer evenveel mensen zijn al aan de ziekte bezweken sinds het virus voor het eerst ontdekt werd in 1981. Toch wordt hiv niet meer gezien als een dodelijke ziekte, maar wordt ze gecatalogeerd onder 'chronische aandoening', dankzij moderne medicatie die evenwel erg duur is. Bovendien blijft het immuunsysteem aangetast, waardoor hiv-patiënten meer risico lopen op hart- en bloedvataandoeningen en kanker.

De weg naar een definitieve hi-genezing is complex, omdat bij patiënten die medicatie nemen slechts een minieme hoeveelheid van het virus in het bloed achter blijft. Patiënten kunnen anderen ook niet meer besmetten.

De Standaard
volgopfacebook

volgopinstagram