ad

Rookrimpels

Laatst bijgewerkt: maart 2003

nieuws Dat roken ongezond is weten we al langer. Onderzoek naar de vraag waarom iemand die rookt er sneller oud uitziet heeft vastgesteld dat mensen die (veel) roken een vale, ongezond lijkende huid hebben. Men heeft kunnen opmeten dat als men een sigaret opsteekt en inhaleert , de huidtemperatuur met ongeveer 1°Celcius daalt en dit gedurende ongeveer één uur. Dit zou alvast een verklaring zijn waarom men "warmer" krijgt als met bij kou een sigaret rookt: het verschil tussen de omgevingstemperatuur en de huid is iets kleiner. Rookt men om het uur een sigaret dan blijft die temperatuur al die tijd laag. De daling van de temperatuur is te wijten aan een vaatvernauwend effect in de kleine bloedvaatjes van de huid. Gevolg is eveneens dat tijdens die vernauwingsperiode de uitwisseling van stoffen met het bloed iets minder goed is. Deze chronische zuurstofnood van de huid zou een gedeeltelijke verklaring kunnen zijn voor de snellere huidveroudering van rokers.

zie ook artikel : Stoppen met roken: een uitdaging
ad


pub