ad

FDA onderzoekt meldingen van leverschade door orlistat

Laatst bijgewerkt: juni 2011
alli_170_400_06.jpg

nieuws De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) onderzoekt een mogelijk verband tussen het gebruik van het vermageringsmiddel orlistat en het optreden van leverschade. Orlistat (merknaam : Xenical) is sinds kort ook in een lagere dosis verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift, onder de naam Alli.
Tussen 1999 en 2008 kwamen er bij de FDA 32 meldingen binnen van ernstige leverbijwerkingen tijdens orlistatgebruik,. De meeste meldingen betroffen geelzucht, vermoeidheid en maagpijn. In 27 gevallen was ziekenhuisopname nodig, en in zes gevallen trad uiteindelijk leverfalen op. De fabrikant van het middel heeft inmiddels aanvullende informatie over deze mogelijke bijwerking verstrekt.
ad


pub