ad

Gehoorschade voorkomen door lager volume mp3-spelers

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Langdurige blootstelling aan luide muziek kan gehoorproblemen veroorzaken. Adolescenten staan vanwege de populariteit van mp3-spelers veel vaker dan voorheen bloot aan te harde muziek.
Onderzoekers van Erasmus MC doen een oproep aan ouders, de muziekindustrie, gezondheidsautoriteiten en fabrikanten van mp3-spelers en koptelefoons om meer aandacht te hebben voor preventie van gehoorproblemen bij adolescenten. Zij doen dit in het mei-nummer van het wetenschappelijk tijdschrift 'Pediatrics'.

Adolescenten en jongvolwassenen hebben meer dan vroeger gehoorproblemen zoals verminderd gehoor, tinnitus (oorsuizen) en vervorming, maar zijn zelf niet geneigd om het geluidsniveau lager in te stellen. Uit onderzoek van Erasmus MC blijkt dat experts niet verwachten dat adolescenten en jongvolwassenen ertoe zullen overgaan het volume omlaag te brengen. Er zullen dus andere maatregelen genomen moet worden, bijvoorbeeld het begrenzen van mp3-spelers, om te voorkomen dat steeds meer jongeren gehoorschade oplopen.

zie ook artikel : Lawaai en oorbeschadiging
ad


pub