Inspanningsastma

Laatst bijgewerkt: november 2019

dossier Astmaklachten mogen geen reden zijn tot fysieke inactiviteit, ook niet als de klachten worden uitgelokt door een fysieke inspanning. Inspanningsastma veroorzaakt zelden gevaarlijke aanvallen. Voor mensen die graag aan sport doen, is het wel een zeer vervelend verschijnsel.

Waarom de inspanning een aanval uitlokt, is niet meteen duidelijk. Volgens sommige theorieën speelt de verhoogde doorbloeding van de luchtwegen een rol. Volgens andere komen er tijdens de inspanning stoffen vrij, zoals cortisol en adrenaline, die de gevoeligheid van de luchtwegen doen toenemen.
Men stelt ook vast dat de omstandigheden een invloed hebben. Inspanningsastma komt namelijk meer voor in koude en droge klimaatsomstandigheden. Het is bv. opmerkelijk dat zoveel Scandinaafse topatleten in langlauf en biathlon (een combinatie van langlauf en schieten) last hebben van inspanningsastma. Stoffige en slecht verluchte sportlokalen zijn evenmin een goede plaats om aan sport te doen voor mensen met inspanningsastma.

astma-longen-afb.jpg
Inspanningsastma komt zeer veel voor en doet zich op alle leeftijden voor, maar vooral bij kinderen en jong-volwassenen. Men schat dat ong. 90% van de mensen met astma en 40% van de mensen met allergische neusklachten (rhinitis) er last van hebben. Bij mensen zonder enige vorm van astma zou ong. 1 op 10 toch last hebben van inspanningsastma. Bij kinderen uit het lager onderwijs wordt het voorkomen van inspanningsastma op 7 à 15% geraamd. De aandoening komt dubbel zo veel voor bij jongens dan bij meisjes.

Symptomen

Inspanningsastma manifesteert zich meestal tijdens de eerste schooljaren.
Het is belangrijk dat inspanningsastma tijdig wordt herkend en goed wordt behandeld om latere complicaties te voorkomen én om te vermijden dat het kind conditioneel in een sukkelstraatje terecht komt.
Typische symptomen die inspanningsastma doen vermoeden zijn het optreden van hoestbuien, kortademigheid en piepen tijdens en in de eerste minuten na de inspanning. De klachten bereiken vaak hun hoogtepunt zo'n 8 tot 15 minuten na de inspanning en zijn meestal binnen het uur weer verdwenen. Wanneer men dat vaststelt is verder onderzoek door een arts aangewezen.
Om met zekerheid een diagnose te stellen is de beste methode een inspanningsproef op een fiets of een looptoestel waarbij men gedurende minstens 6 minuten actief is aan een intensiteit die overeenkomt met 80% van de maximale hartslag.
Of men bij een inspanning last krijgt van astma hangt af van verschillende factoren, zoals de intensiteit van de inspanning en een aantal omgevings- en klimaatsfactoren.

zie ook artikel : Cara-test: heb je last van je ademhaling?

Behandeling

Om een aanval te vermijden is het best om kort voor de inspanning een kortwerkend geneesmiddel te inhaleren. Spreek hierover met uw arts die u het meest aangewezen product zal voorschrijven.
Bij kinderen die bijna constant in beweging zijn, wordt desgevallend beter gekozen voor een langwerkend geneesmiddel dat een- of tweemaal per dag wordt ingenomen. Zodra het kind voldoende inzicht heeft, kan overgeschakeld worden naar een kortwerkend geneesmiddel.

zie ook artikel : Visolie tegen inspanningsastma

Praktische tips

jongens-voetballen.jpg
Mensen met astma die regelmatige aan sport doen, hebben minder last van hun aandoening dan lotgenoten die een zittend leven leiden.
Astmapatiënten met een goede lichamelijke conditie hebben doorgaans een behoorlijk groot ademvolume. Dit betekent dat ze minder snel last hebben van ademnood bij een eventuele astma-aanval. Ze beschikken ook over een grotere reserve bij zwaardere inspanningen, zoals bv. wanneer ze een trap moeten oplopen. Ze hebben ook veel minder geneesmiddelen nodig dan anderen.
Kortom, hun ziekte bezorgt hen duidelijk minder problemen dan hun minder fitte of sportieve lotgenoten. Deze betere gezondheid heeft ook belangrijke sociale voordelen. Kinderen verzuimen minder vaak school en volwassenen hun werk.

De volgende tips kunnen problemen echter helpen beperken of zelfs voorkomen
• Beperk de intensiteit van je sportactiviteit. “Rustig kunnen blijven praten zonder buiten adem te raken”, dàt is het tempo waaraan je best oefent. Meer is trouwens niet nodig om je conditie te verbeteren.
• Best zijn sporten die een lage adembehoefte vereisen en die in warme en vochtige omstandigheden worden beoefend. Sporten die een hoge adembehoefte vergen en/of die in koude en droge omstandigheden worden beoefend, zijn minder gunstig.
• Adem zoveel mogelijk door de neus. De lucht wordt daarbij voorverwarmd, bevochting en van het meeste stof gezuiverd. Soms helpt bv. een sjaal voor de neus en mond bij koud weer om een aanval te voorkomen.
• Zorg vooral voor een langzame en goede opwarming. Het kan zelfs een aanval helpen voorkomen. Zorg ook voor een langzame afkoeling om een laattijdige reactie na de inspanning te vermijden.
• In geval van competitiesport kan het interessant zijn om gebruik te maken van de zg. refractaire periode: ongeveer de helft van de mensen met inspanningsastma blijven namelijk gedurende 2 tot 3 uren klachtenvrij na een eerste aanval. Een lange opwarming, afgewisseld met korte intensieve inspanningen om een aanval uit te lokken, wordt dan gevolgd door de eigenlijke competitieve inspanning. Het is best om deze techniek onder medische begeleiding aan te leren.
• Turnleraren moeten aandacht besteden aan kinderen met inspanningsastma en hen eventueel aangepaste oefeningen laten doen.

zie ook artikel : Kennistest over astma

Gunstige sporten

• Lage adembehoefte: tennis, judo, golf, boks, volleybal, handbal, alpijns skiën, baseball, badminton, gymnastiek, spurten, worstelen, karate.
• Warm en vochtig klimaat: zwemmen, duiken, waterpolo.

Ongunstige sporten

• hoge adembehoefte: voetbal, wielrennen, lange afstandslopen, basket, rugby
• koud en droog klimaat: ijshockey, schaatsen, langlaufen.


pub