Hoe moet je een blindenstok aanvragen?

Laatst bijgewerkt: september 2006

nieuws De witte stok is het symbool van blindheid en slechtziendheid. Hij biedt blinden en slechtzienden de mogelijkheid om zich op straat te verplaatsen, en zo de automobilisten en voetgangers te wijzen op hun handicap.

De witte stok mag uitsluitend worden gebruikt door personen die, na optische correctie, voor elk oog hetzij een gezichtsscherpte van een tiende of minder, hetzij een gezichtsveld van minder dan 20° hebben.

De gemeentediensten verlenen de machtiging voor het gebruik van de witte stok. Bij de aanvraag om machtiging moet een getuigschrift van de oogarts worden gevoegd. Deze machtiging kan worden verleend door een stempel aan te brengen op de identiteitskaart van de betrokkene of via een speciale kaart.

De gele stok mag enkel gebruikt worden door personen die:
• over een centrale gezichtsscherpte beschikken op beide ogen van minder dan 6/10 na optische correctie;
• een uitgesproken en binoculaire aantasting van de globale lichtzin hebben;
• kampen met een perifere gezichtsveldbeperking.

www.braille.be


pub