Hoe wordt glaucoom behandeld?

Laatst bijgewerkt: maart 2015
Fotolia_txt-glauco-bril-02-15.jpg

nieuws Glaucoom valt niet te genezen, maar het is wel mogelijk de aandoening te stoppen of te vertragen. De behandelingen zijn gericht op het verlagen van de oogdruk, zodat uw gezichtsvermogen niet meer verslecht. Reeds bestaande schade aan de oogzenuw en aan het gezichtsvermogen kan niet meer ongedaan worden gemaakt. Zonder behandeling zet de vernauwing van het gezichtsveld zich voort, tot het centrale zicht aangetast raakt en de persoon uiteindelijk blind wordt.
Naast een behandeling met geneesmiddelen, behoort ook een laserbehandeling of chirurgische ingreep tot de mogelijkheden.

Medicatie (oogdruppels)
Glaucoommedicatie krijgt u meestal in de vorm van oogdruppels, soms in de vorm van gel. Uitzonderlijk kan de arts tabletten of capsules voorschrijven.
Er bestaan verschillende soorten van oogdruk dalende oogdruppels. De oogarts beoordeelt op basis van verschillende factoren (zoals hoogte van de oogdruk en gezondheidstoestand) welke oogdruppel voor u de meest geschikte is. Meestal zal een proefbehandeling met druppels uitwijzen of deze de oogdruk voldoende doen dalen en of ze goed worden verdragen. Soms zijn meerdere proefbehandelingen nodig of moeten meerdere druppels in combinatie worden gebruikt om tot een doeltreffende behandeling te komen die goed wordt verdragen.

Deze medicatie zorgt voor een betere afvoer van het kamerwater of voor een verminderde aanmaak ervan, waardoor de oogdruk daalt. U moet levenslang elke dag de druppels in uw ogen doen, zonder onderbreking. Een onregelmatig gebruik van oogdruppels of tabletten of de stopzetting ervan, kan immers het zicht blijvend aantasten en zelfs blindheid veroorzaken.

• Meestal begint men met een bètablokker (timolol) die de productie van kamervocht remt. Bij mensen met astma of COPD mag geen betablokker worden gebruikt omwille van de mogelijke bijwerkingen.

• Bij onvoldoende drukdaling of bij te veel bijwerkingen wordt de bètablokker vervangen door een middel met een andere werkzame stof zoals een prostaglandine-analoog (Bimatoprost, Latanoprost, Tafluprost, Travoprost) die de afvoer van kamervocht vergemakkelijkt.

• Indien dit onvoldoende effect heeft wordt een combinatie van die twee middelen toegepast, of kunnen ook andere geneesmiddelen gebruikt worden zoals koolzuuranhydrase-inhibitoren (Brinzolamide, Dorzolamide), cholinomimetica (pilocarpine) of a-sympathicomimetica (Alphagan, Iopidine) die zowel de productie als de afvoer van kamervocht beïnvloeden.

Van sommige combinaties bestaan vaste combinatiepreparaten.
Alle op de markt zijnde combinatiepreparaten bevatten een ß-blokker. De vaste combinatie, met name bij de combinatie ß-blokker en prostaglandine-analoog, werkt echter niet bij iedere patiënt even goed als de gescheiden toediening van afzonderlijke preparaten.

• Alle oogdruppels kunnen soms ernstige bijwerkingen geven. Verder kan bij alle middelen overgevoeligheid optreden. Deze overgevoeligheid kan zowel de stof zelf betreffen als het gebruikte conserveermiddel. Wanneer de aanwezigheid van conserveermiddel niet gewenst is door aangetoonde allergie, contra-indicaties of klinisch relevante bijwerkingen, kan men kiezen voor een conserveermiddelvrije oogdruppel.

• Bij dringende behandeling van het acute gesloten-hoekglaucoom worden oogdruppels op basis van cholinomimetica (pilocarpine) of pillen met koolzuuranhydrase-inhibitoren (Diamox) gebruikt. Acetazolamide kan bij een acuut glaucoom aanval intraveneus toegediend worden om sneller effect te verkrijgen.

Laserbehandeling
Door middel van laserstralen kan de werking van de afvoerkanaaltjes (het trabekelsysteem) verbeterd worden, zodat er meer kamervocht wordt afgevoerd. Dit kan ter vervanging van oogdruppels, of als bijkomende behandeling wanneer oogdruppels onvoldoende resultaat geven.
Er zijn verschillende vormen van laserbehandeling om de oogdruk te controleren bij glaucoom. Welke behandeling gekozen wordt is afhankelijk van het type glaucoom.
Een laserbehandeling is vrijwel pijnloos en gebeurt poliklinisch: u kunt dus dezelfde dag naar huis. U rijdt wel het best zelf niet met de auto.

• Bij een chronische (open kamerhoek) glaucoom kan de arts met de laser minuscule gaatjes maken in de hoek tussen het hoornvlies en het regenboogvlies, precies op het ringvormig zeefsysteem (het trabekelsysteem) waarlangs het voorkamervocht afvloeit. de afvoerkanaaltjes, waardoor de afvoer van kamerwater wordt verbeterd (Argon of Selectieve Laser Trabeculoplastiek).

Ook de aanmaak van kamerwater in het oog kan met behulp van laser worden geregeld.
• Bij een acuut gesloten kamerhoek glaucoom, waarbij de afvoerkanaaltjes volledig afgesloten zijn, kan een YAG laser iridotomie uitgevoerd worden. Hierbij wordt een klein gaatje in het regenboogvlies (iris) gemaakt waardoor het kamervocht kan wegvloeien.
Het effect van een laserbehandeling is beperkt en houdt meestal slechts enkele jaren aan, maar kan meestal herhaald worden.

Microchirurgie
Wanneer het glaucoom reeds te ver gevorderd is en oogdruppels of een laserbehandeling onvoldoende effect hebben, kan een operatieve ingreep noodzakelijk zijn om het zicht te redden. Er bestaan verschillende soorten van oogdrukdalende operaties, die echter allemaal tot doel hebben om het kamervocht beter af te voeren en zo de oogdruk te doen dalen.

• Bij de filtrerende operatie (trabeculectomie) maakt de oogchirurg openingen in de kamerhoek en in de iris, waardoor het kamerwater zich gemakkelijker kan verspreiden.
Meestal garandeert deze operatie een aanzienlijke drukdaling, waardoor het verdere gebruik van oogdruppels overbodig wordt. Verdere opvolging van de oogdruk blijft ook na deze operatie noodzakelijk. Soms zal, meestal na jaren, terug moeten gestart worden met oogdruppels.

• Bij het plaatsen van een glaucoomimplantaat brengt de arts een hol buisje of klepje in waardoor het oogvocht makkelijker weg kan.

Bronnen
www.vvov.be
www.farmacotherapeutischkompas.nl/inleidendeteksten/i/inl%20middelen%20bij%20glaucoom.asp
www.bcfi.be
www.glaucoma.be
www.uza.be/behandeling/glaucoom
www.oogartsen.nl/oogartsen/overige_oogziekten/glaucoom_glaucoma_oogdruk/


pub