Wie komt in aanmerking voor een maagverkleining door obesitaschirurgie of bariatrische heelkunde?

Laatst bijgewerkt: november 2020
In dit artikel
Wie komt in aanmerking voor een maagverkleining door obesitaschirurgie of bariatrische heelkunde?

dossier

Het doel van obesitaschirurgie of bariatrische heelkunde (van het Griekse baros, wat 'gewicht' betekent) is het sterk en langdurig verlagen van het lichaamsgewicht. Uit vele studies is gebleken dat een dergelijke ingreep de grootste kans biedt op een succesvolle aanpak van de individuele patiënt met ernstige obesitas, en om de daarmee gepaard gaande gezondheidsproblemen (zoals diabetes, slaapapneu, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten…) te verlagen. Afhankelijk van de gebruikte techniek en van persoonlijke kenmerken, bedraagt het gewichtsverlies na 6 tot 12 maanden tussen 30 en 80%. In principe is dit gewichtsverlies definitief, maar bij veel patiënten ontstaat na verloop van tijd toch opnieuw gewichtstoename, vaak ten gevolge van verslechterende eetgewoontes en gebrek aan beweging.

Obesitaschirurgie is niet alleen fysiek ingrijpend. Er zijn, zoals bij elke operatie, ook risico’s aan verbonden én het heeft een enorme impact op jouw levensstijl. Het is dus géén cosmetische ingreep maar een methode om de gezondheidsproblemen ten gevolge van overgewicht, te verminderen.

Lees ook: Voedingsaanpassingen na obesitaschirurgie

123-obesit-vr-soorten-dieet-220-12.jpg
Daarom is een dergelijke operatie alleen bestemd voor ernstig zwaarlijvige mensen die al alles geprobeerd hebben om te vermageren. Bespreek dit dan ook eerst uitvoerig met jouw huisarts.
In de ziekenhuizen waar dergelijke ingrepen worden uitgevoerd, zal je vooraf uitgebreid onderzocht worden door een interdisciplinair team van o.m. artsen, diëtisten, psychologen enz. om na te gaan of bariatrische heelkunde voor jou een goede optie is en om te controleren of jij fysiek en mentaal een dergelijke ingreep aankunt en of er geen medische tegenaanwijzingen bestaan.
Je moet bovendien beseffen én aanvaarden dat je na de operatie levenslang je eet- en drinkgewoonten moet aanpassen. Je mag de operatie dan ook niet beschouwen als een wondermiddel of tovermiddel maar als een hulpmiddel waarbij, in combinatie met voedingsaanpassingen en meer beweging, een succesvolle aanpak van de obesitas bekomen wordt.

Wie komt in aanmerking voor obesitaschirurgie?

Obesitaschirurgie is in België streng gereglementeerd. Het wordt alleen terugbetaald door de ziekteverzekering als aan volgende voorwaarden is voldaan:

 1. Minimumleeftijd 18 jaar 
 2. BMI van 40 of meer.
 3. Of BMI vanaf 35 met minstens één van de volgende criteria: andere aandoeningen:
  • diabetes
  • obstructief slaapapneusyndroom (tijdens de slaap wordt de adem te lang ingehouden waardoor de slaapkwaliteit slecht wordt en dus vermoeidheid optreedt overdag)
  • hoge bloeddruk ( > 140/90 mm Hg) ondanks inname van 3 verschillende geneesmiddelen.
  • heringreep na een eerdere mislukte ingreep.
 4. Je moet het afgelopen jaar een dieet hebben gevolgd dat geregistreerd is en onvoldoende resultaat heeft opgeleverd..
 5. Goedkeuring door een multidisciplinair team (chirurg, psycholoog, endocrinoloog, diëtist…).
Alleen in speciale omstandigheden wordt daarvan afgeweken, maar dan moet je de ingreep wel volledig zelf betalen. Zo worden er geregeld ook minderjarigen geopereerd, maar die komen dus niet in aanmerking voor terugbetaling. Het ziekenfonds of de ziekteverzekering betaalt vermageringsingrepen niet volledig terug, ook niet als je aan alle criteria voldoet. Je moet zelf een deel bijpassen. In de meeste gevallen betaalt een bijkomende hospitalisatieverzekering een deel van deze opleg. Contacteer je verzekeringsmakelaar voor meer informatie. Sommige ingrepen worden zelfs helemaal niet terugbetaald. Informeer je alleszins vooraf zeer goed wat de ingreep zal kosten (bijvoorbeeld indien je een eenpersoonskamer wenst) en hoeveel het ziekenfonds terugbetaalt. Er bestaan grote verschillen in kostprijs tussen de verschillende ziekenhuizen. 

Tegenindicaties: wanneer kom je niet in aanmerking voor obesitaschirurgie?

In bepaalde omstandigheden wordt bariatrische heelkunde afgeraden.
• Je bent ouder dan 65;
• Wanneer het overgewicht te wijten is aan een hormonale aandoening of een genetische afwijking;
• Bij overdreven alcohol- en/of druggebruik;
• Bij patiënten met een ernstige hart-, vaat- of longaandoening (omwille van de verdoving);
• Bij patiënten met sterk verminderde intellectuele capaciteiten of bepaalde psychiatrische afwijkingen (bv. een ernstige depressie);
• Bij patiënten met bepaalde eetstoornissen (bv. boulimie);
• Bij een te lage BMI (minder dan 35 BMI);
• Bij zwangerschap op het ogenblik van de ingreep of zwangerschapswens in het jaar (in sommige ziekenhuizen 2 jaar) volgend op de ingreep.

Voorbereidende onderzoeken

123-vr-vet-obesit-lintm-overgew-06-17.jpg
Voor de operatie worden een aantal onderzoeken uitgevoerd afhankelijk van je leeftijd en van je gezondheidstoestand.

 • Algemeen lichamelijk onderzoek;

• Bloed- en eventueel urineonderzoek;
 • Elektrocardiogram (= ECG = hartfilm);

• RX-foto van de longen;

• Echo van de lever om na te kijken of je galstenen hebt en of er abnormale vetopstapeling in de lever aanwezig is;

• Gastroscopie: een onderzoek waarbij met een dun buisje in de maag en de twaalfvingerige darm (= eerste deel van de dunne darm) gekeken wordt om onder andere slokdarmontsteking, maagzweren of een infectie met Helicobacter pylori (bacterie die een hogere kans geeft op maagzweren) uit te sluiten;

• Soms een uitgebreid hart- en/of longonderzoek;
• Psychologisch onderzoek;
• Een endocrinologisch onderzoek
• Evaluatie door diëtist.

Bronnen:
www.uzgent.be/nl/zorgaanbod/mdspecialismen/obesitaschirurgie/Paginas/vermageringsingrepen.aspx
www.uzgent.be/nl/home/Lists/PDFs%20patienteninformatiefolders/obesitaschirurgie.pdf
www.zna.be/nl/zna-stuivenberg/obesitascentrum
www.uzleuven.be/obesitaskliniek/chirurgische-behandelingen-obesitas
www.uza.be/obesitas
www.dillemans.be/nl/ingrepen/overzicht-ingrepen
www.heelkunde-olv.be/index.php/ingrepen/vermageringsoperatie-gastric-bypass-maagring/
www.stlucas.be/raadplegingen/obesitascentrum_chirurgisch.htm
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram