Oorzaak ontdekt van zwangerschapsvergiftiging

Laatst bijgewerkt: april 2004
a-zaadcel.jpg

nieuws Artsen van het Max-Delbrück-Centrum voor Moleculaire Geneeskunde in Berlijn hebben de oorzaak van zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie) gevonden.
Ongeveer 3 tot 5 procent van de vrouwen krijgt tijdens de zesde of zevende maand van de zwangerschap plotseling een hoge bloeddruk, wat kan leiden tot de dood van de moeder of het kind. De zwangerschap eist een aanzienlijke aanpassing van de bloedsomloop : het bloedvolume neemt met bijna de helft toe, terwijl tegelijk de bloeddruk toch enigszins daalt. Bij pre-eclampsie gebeurt dit niet. Het bloedvolume blijft kleiner dan wenselijk en de bloedvaten trekken samen, waardoor de bloeddruk stijgt.
De oorzaak van deze abnormale verschijnselen is niet gekend, maar het heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met een abnormale aanleg van de bloedvaten op de plaats waar de moederkoek aan de baarmoeder vastgehecht is. Bovendien zou het endotheel, het cellaagje dat de bloedvaten aan de binnenkant bekleedt, niet goed werken. Men vermoedt dat het stoffen afscheidt die de normale aanpassing van de bloedsomloop aan de zwangerschap tegengaan.
Het Duitse onderzoeksteam ontdekte nu dat bepaalde antilichaampjes de bloeddruk beïnvloeden. De antilichaampjes activeren een enzym dat de bloedvaten kan beschadigen. De artsen proberen bij proefpersonen de antilichaampjes uit het bloed te halen. Wanneer de bloedvaten van de moederkoek worden beschadigd, kan dat tot gevolg hebben dat de ongeboren baby onvoldoende zuurstof en voedingsstoffen krijgt. Tot nu toe is er geen afdoende behandeling tegen zwangerschapsvergiftiging.


pub