Wat je moet weten over werken tijdens je zwangerschap

dossier Als je zwanger bent en je hebt vast werk, is het belangrijk om je werkgever zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Zodra je het nieuws deelt met je baas, geniet je van enkele wettelijke beschermingen. Mag je blijven werken tijdens je zwangerschap? In de meeste gevallen wel. Je brengt je baas het beste zo snel mogelijk op de hoogte, zo staat hij of zij later niet voor verrassingen en ben jij zeker dat al je zaken in orde zijn. Dat mag via aangetekende zending, maar ook via een attest van je arts of gynaecoloog, zolang de brief maar de vermoedelijke bevallingsdatum bevat. De uiterste datum om je werkgever op de hoogte te brengen is 7 weken voor je uitgerekende datum, bij een meerling is dat 9 weken.

Beschermd tegen ontslag

Vanaf het moment dat je meedeelt dat je zwanger bent, ben je beschermd tegen ontslag. Je kan niet ontslagen worden tot 1 maand na het postnataal verlof, tenzij om redenen die niet met de zwangerschap te maken hebben, zoals diefstal, economische redenen, enzovoort. Word je toch ontslagen zonder enige reden of omwille van de zwangerschap, dan moet de werkgever de normale opzeggingsvergoeding + 6 maanden brutoloon extra betalen.

Arbeidsovereenkomst

Let goed op dat je tijdens de zwangerschap geen overeenkomst ondertekent waarbij je ermee instemt de arbeidsovereenkomst te bee¨indigen met onderlinge toestemming vo´o´r het einde van de zwangerschapsrust. In dat geval verlies je mogelijk het recht op gewaarborgd loon, op de uitkering van de ziekteverzekering, enzovoort. Informeer je hierover bij je ziekenfonds.

Overuren

Tijdens de zwangerschap mag je geen overuren presteren, dat wil zeggen dat je maximum 9 uur per dag mag werken en de wekelijkse arbeidsduur in de onderneming niet mag overschrijden. Als je hierover vragen hebt, stel je deze best aan je werkgever of aan je vakbond.

Nachtarbeid

Je mag niet verplicht worden om nachtarbeid, dat is tussen 20 uur en 6 uur, te verrichten gedurende 8 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum en/of wanneer uit een geneeskundig attest blijkt dat de nachtarbeid schadelijk kan zijn voor jezelf of voor je kind. De werkgever moet werk overdag voorzien. Als dat niet mogelijk is, wordt de arbeidsovereenkomst geschorst en kom je in de ziekteverzekering terecht. In een overheidsstatuut word je dan vrijgesteld van arbeid.

Schadelijk werk

Je mag geen werk meer uitvoeren dat schadelijk kan zijn voor jou of jouw baby. De wet (moederschapsbescherming) zelf somt een aantal verboden werkzaamheden en werkomstandigheden op, zoals bijvoorbeeld de blootstelling aan lawaai, hoge temperaturen, scheikundige stoffen, mechanische trillingen en gevaar voor besmetting en het dragen van zware lasten.

Onderzoeken

Als zwangere mag je afwezig zijn op het werk gedurende de tijd die nodig is om zwangerschapsonderzoeken te laten uitvoeren die niet buiten de werkuren kunnen gebeuren en dat met behoud van loon. Je moet je werkgever hiervan vooraf verwittigen en achteraf een medisch attest afgeven.

Solliciteren

Op zoek naar een (nieuwe) job? Discriminatie op grond van zwangerschap, bevalling of moederschap is altijd verboden. Tijdens een gesprek met potentiële werkgever mag die trouwens niet vragen of je zwanger bent of een kinderwens hebt. Jij bent zelf ook niet verplicht om te vertellen dat je zwanger bent, zelfs al wordt die vraag jou gesteld. Promotie of loonsopslag weigeren louter wegens zwangerschap is ook discriminatie. Wie zich benadeeld voelt, kan altijd een klacht indienen bij de rechtbank of het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen contacteren. Lees ook: Op welke premies heb je recht bij de geboorte van je kindje? Alle info rond kraamzorg Wanneer, hoe en waar kan je het moederschapsverlof aanvragen? Bronnen: http://igvm-iefh.belgium.be www.werk.belgie.be www.riziv.fgov.be


Laatst bijgewerkt: juli 2020

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram