Wie kan een beroep doen op eerstelijns psychologische en orthopedagogische zorg?

123-consult-dr-stetosc-1-04-19.png

nieuws

Vanaf 1 april 2019 betaalt de ziekteverzekering de ambulante zittingen van klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen terug. De eerstelijnspsychologische zorg bestaat uit maximaal 4 sessies, die éénmalig verlengd kunnen worden met nog eens 4 sessies. De kostprijs voor de patiënt bedraagt 11 € per sessie (of 4 € voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming). Bedoeling is de toegankelijkheid en het aanbod geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen te versterken om de evolutie van probleem tot stoornis te voorkomen.

Deze sessies hebben als doel om:
 • een diagnostische inschatting te maken van de aanwezige problemen,
 • algemene psychologische zorg te bieden,
 • een oplossingsgerichte behandeling, psycho - educatie of begeleide zelfhulp te bieden,
 • zelfredzaamheid te bevorderen,
 • of door te verwijzen bij complexere problematiek.

Wie kan hiervan gebruik maken?
De terugbetaling zal gelden voor: 

 • volwassenen van 18 tot en met 64 jaar 
 • met een matig ernstig psychisch probleem op het vlak van angst, depressie of alcoholgebruik; 
 • die naar deze zorg zijn doorverwezen op basis van een voorschrift ondertekend door de huisarts of psychiater; 
 • en in orde zijn met het ziekenfonds. 

Een matig ernstig pyschisch probleem betekent:
 • het probleem is beperkt in de tijd: sinds enkele weken of maanden;
 • het doet zich voor in een bepaald domein van functioneren (werk, gezin, sociaal of emotioneel,...); 
 • kortdurende interventies lijken voldoende om het probleem van de patiënt te verbeteren; 
 • de patiënt bevindt zich in een veilige en stabiele context (geen risico op suïcide); 
 • de patiënt is in staat een wederzijdse relatie aan te gaan; 
 • de patiënt is in dit eerstelijnszorgaanbod geïnteresseerd. 

Waar mag die zorg verstrekt worden?
De hulpverlening wordt georganiseerd in het kader van netwerken die worden opgezet door de psychiatrische ziekenhuizen, en waarvan diensten zoals huisartsenpraktijken, wijkgezondheidscentra, sociale huizen of welzijnsvoorzieningen (bijv. CAW's) deel uitmaken. Voorzieningen en instellingen die reeds gesubsidieerd worden voor het leveren van geestelijke gezondheidszorg zijn uitgesloten. Dat geldt bijvoorbeeld voor een ziekenhuis of een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG). 
De netwerken zelf zullen vervolgens een overeenkomst afsluiten met klinisch psychologen en/of klinisch orthopedagogen binnen hun werkingsgebied. 

Meer info
www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/terugbetaling-psychologische-zorge-erste-lijn.aspx
www.reling.be/images/upload/downloads/informatieveficheklinischpsychologenenorthopedagogen.pdf


Laatst bijgewerkt: mei 2019

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram