Wanneer hebt u recht op een Vlaamse zorgvergoeding?

Fotolia_euro-stetosc-15-15.jpg

nieuws De zorgverzekering betaalt een zorgvergoeding van 130 euro per maand uit aan zorgbehoevende mensen die thuis verzorgd worden en aan rusthuisbewoners. Deze vergoeding dient om niet-medische kosten (gezinszorg, poetshulp, aankoop hulpmiddelen, mantelzorg, verblijfskosten in rusthuis of instelling, …) te helpen dragen.

Wie heeft recht op de zorgvergoeding?
U kunt de maandelijkse zorgvergoeding aanvragen indien u
• als thuiszorgpatiënt erkend bent als zwaar zorgbehoevend;
• als u verblijft in een rusthuis, een rust- en verzorgingstehuis (RVT) of een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT).

De leeftijd speelt geen rol om recht te hebben op de uitkering. Ook als u jonger bent dan 26 en aan de voorwaarden voldoet, komt u in aanmerking voor de zorgvergoeding.

U ontvangt de zorgvergoeding ten vroegste vanaf de vierde maand na de aanvraag. Als u in de loop van januari een aanvraag indient bij een zorgkas, kunt u dus vanaf 1 mei een vergoeding ontvangen.

Voor personen met een handicap die in een voorziening van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) verblijven, bestaat een aparte regeling.

Wanneer wordt u als zorgbehoevend beschouwd?

U verblijft in een rusthuis, RVT of PVT
Indien u verblijft in een rusthuis, een RVT of een PVT, dan wordt u beschouwd als zorgbehoevend en hebt u recht op de zorgvergoeding. De zorgbehoevendheid wordt bewezen aan de hand van een verblijfsattest dat afgeleverd worden door de instelling waar u verblijft of door het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent.

U verblijft thuis
U moet bewijzen dat u zwaar zorgbehoevend bent en lijdt aan een langdurig en ernstig verminderd zelfzorgvermogen. Dat betekent dat u aan een van de volgende voorwaarden moet voldoen:
• minstens de score B op de Katz-schaal in de thuisverpleging (attest af te halen bij het ziekenfonds);

• minstens de score 35 op de BEL-Profielschaal (attest af te halen bij een dienst voor gezinszorg);

• minstens de score 15 op de medisch-sociale schaal die wordt gebruikt wordt voor het recht op de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (attest af te halen bij het ziekenfonds of de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid);

• minstens de score C op de evaluatieschaal voor de aanvraag tot tegemoetkoming in een dagverzorgingscentrum of een centrum voor kortverblijf (attest af te halen bij het ziekenfonds);

• minstens de score C op de evaluatieschaal voor de aanvraag tot tegemoetkoming in een verzorgingsinrichting (attest af te halen bij het ziekenfonds): dat attest is alleen geldig als u verhuist van een woonzorgcentrum of rust- en verzorgingstehuis naar een thuissituatie;

• bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 66% handicap en minstens 7 punten met betrekking tot de zelfredzaamheid uit hoofde van het kind (attest af te halen bij het Kinderbijslagfonds);

• bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal (attest af te halen bij het Kinderbijslagfonds);

• kine-E-attest (attest af te halen bij het ziekenfonds): dat attest is alleen geldig als u al 3 jaar een positieve beslissing hebt gekregen op basis van een indicatiestelling met de BEL-schaal.

Indien u reeds gebruik maakt van gezinszorg, dan zal u van uw ziekenfonds normaal automatisch een attest krijgen om de uitkering aan te vragen.
Is dat niet het geval, dan moet u dit attest aanvragen bij een van de hoger vermelde diensten. Uw zorgkas zal samen met u uitzoeken welke dienst uw graad van zorgbehoefte kan vaststellen.
Als u niet over een van deze attesten beschikt, dan kan u bij de diensten voor gezinszorg, de OCMW’s en de centra voor algemeen welzijnswerk die verbonden zijn met de ziekenfondsen een aanvraag indien om te worden getest. U moet dan minstens 35 punten op de BEL-schaal halen om in aanmerking te komen voor de zorgverzekering.

Hoe de zorgvergoeding aanvragen?
Om de zorgvergoeding te verkrijgen, moet u een aanvraagformulier indienen bij uw zorgkas, samen met het attest waaruit blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet.
U kunt de nodige formulieren downloaden op www.zorg-en-gezondheid.be/zorgverzekering.aspx

Laatst bijgewerkt: juni 2022

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram