Voor jou gelezen op De Standaard

Vlaamse regering trekt extra middelen uit voor verslaafden

Laatst bijgewerkt: oktober 2021
unsplash_drugs_verslaving.jpg

nieuws De Vlaamse regering steekt ruim een miljoen euro in de verdere uitbouw van ambulante verslavingszorgcentra, zo kondigt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) zondag aan, naar aanleiding van de dag van de geestelijke gezondheid.

De beslissing heeft onder meer te maken met signalen dat de coronacrisis leidt tot meer verslavingsproblemen. ‘Hulpverleners signaleren dat steeds meer mensen hulp zoeken voor een verslaving. Ook de Druglijn begint de impact te zien van de coronacrisis op beginnende en reeds bestaande verslavingsproblemen’, aldus minister Beke.

Maar, zo stelt hij ook vast, vaak duurt het lang vooraleer mensen de stap zetten naar hulp. De zondag aangekondigde investering moet helpen om de drempel te verlagen.

Met het geld zullen op zes plaatsen in Vlaanderen ambulante werkingen worden opgericht of versterkt van gespecialiseerde verslavingszorgcentra. De nieuwe ambulante werkingen komen in het Waasland (Medisch Sociaal Opvangcentrum of MSOC Gent), in Oost-Meetjesland (De Sleutel), Dendermonde (De Kiem) en Dilbeek (De Spiegel).

‘Met deze investering in de ambulante verslavingszorg werken we meer gebiedsdekkend in het zorgaanbod en verkleinen we voor mensen de stap naar hulp. Zo willen we ook vermijden dat problemen escaleren, en willen we mensen snel terug versterken in hun veerkracht en functioneren’, aldus nog Beke.

Het gaat volgens de minister om een tweede versterking van de ambulante geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen, na die van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.

‘Met deze extra middelen kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen met een verslavingsprobleem snel gepaste hulp kunnen krijgen’, zegt Dirk Vandevelde, de voorzitter van de Vlaamse vereniging behandelingscentra verslaafdenzorg. ‘We zetten de bijkomende middelen daar in waar er nog geen of te beperkte ambulante zorg beschikbaar was.’

De Standaard
volgopfacebook

volgopinstagram