Geen drugs in het verkeer

123-man-auto-drugs-pillen-verslav-170-12.jpg

nieuws Rijden onder invloed van illegale drugs zoals cannabis, cocaïne, XTC, heroïne,… is absoluut verboden. In België geldt er een nultolerantie op het gebied van rijden en drugsgebruik.
Drugs hebben een negatieve invloed op de rijvaardigheid. Onderzoek toont aan dat u een groter risico hebt om betrokken te raken in een ongeval of om er zelf één te veroorzaken. In combinatie met bijvoorbeeld alcohol neemt dat risico enorm toe: bij combigebruik is het risico op een ernstig ongeval maar liefst 35 keer zo groot.

Indien de politie vermoedt dat u drugs hebt gebruikt, kan een speekseltest worden uitgevoerd. Bij een speekseltest zal de politieambtenaar u een apparaatje overhandigen waarmee uenkele malen over uw tong moet wrijven. Deze ‘sneltest’ toont meteen aan óf u drugs hebt gebruikt en welke drugs dit dan zijn.

Procedure
De politie volgt een procedure die uit drie stappen bestaat.
1. Eerst gaat men aan de hand van een checklist na of de bestuurder uiterlijke tekenen vertoont die erop kunnen wijzen dat hij of zij onder invloed drugs bent. Men let bijvoorbeeld op bloeddoorlopen ogen, verwijde of verengde pupillen, moeilijk spreken, verward of nerveus gedrag,…

2. Indien uit de checklist blijkt dat minimum 3 uiterlijke tekenen van recent druggebruik waargenomen worden, wordt overgegaan tot een speekseltest. Worden geen 3 uiterlijke tekenen van recent druggebruik vastgesteld, dan kan men zijn weg verder zetten, tenzij er tekenen van dronkenschap zijn.
Indien u betrokken bent in een verkeersongeval kan de politie onmiddellijk overgaan tot een speekseltest.
Een positieve speekseltest heeft tot gevolg dat uw rijbewijs onmiddellijk wordt ingehouden voor twaalf uur. Bovendien kan de procureur des Konings onmiddellijk het rijbewijs laten intrekken voor 15 dagen.

3. Indien de speekseltest aangeeft dat u drugs hebt gebruikt, zal de politie u een ander apparaat geven waarmee u speeksel moet collecteren in uw mond. Dit staal wordt opgestuurd naar een erkend laboratorium waar het wordt geanalyseerd.
In uitzonderlijke gevallen is er een bloedproef vereist (bijvoorbeeld bij onmogelijkheid om de speekseltest of de speekselanalyse uit te voeren of bij weigering voor de speekseltest of speekselanalyse). Het bloedstaal moet door een arts worden afgenomen.

Als ook dat staal positief is, bent u strafbaar. De straffen gaan van een geldboete van 1.200 tot 12.000 euro tot een mogelijk rijverbod en zelfs zwaardere straffen als u herhaaldelijk op drugs in het verkeer betrapt wordt.

Wie kan gecontroleerd worden?
• Iedereen die op een openbare plaats een voertuig (dit geldt ook voor fietsers en rijdieren) bestuurt of op het punt staat een voertuig of een rijdier te besturen.

• Iedereen die mogelijk een verkeersongeval heeft veroorzaakt, zowel daders als slachtoffers. Ook voetgangers kunnen dus aan een speekseltest worden onderworpen.
Wie "op het punt staat om" zal enkel een checklist en een speekseltest ondergaan. Is deze positief dan zal het rijbewijs voor een periode van 12 uur worden ingetrokken. Er zullen dan geen verdere controles (speekselanalyse of bloedproef) meer worden uitgevoerd.

Worden passagiers ook gecontroleerd?
De politie controleert geen passagiers op het gebruik van drugs. Indien er een vermoeden is dat een passagier een ongeval heeft veroorzaakt door de bestuurder te hinderen kan hij echter wel gecontroleerd worden op het gebruik van drugs.

Daarnaast kan de politie u natuurlijk altijd controleren op een ander misdrijf als ze hier een vermoeden van heeft, ook al bent u passagier. Wanneer een bestuurder betrapt wordt op rijden onder invloed en een passagier wil het stuur overnemen, dan kan de politie deze persoon wel onderwerpen aan een checklist en een speekseltest. Is deze positief dan kan er een beveiligingsmaatregel worden opgelegd die er in bestaat dat het rijbewijs van de betrokkene voor 12 uur wordt ingehouden. Er zijn dan echter geen strafrechtelijke gevolgen.

Wat als u geen drugs gebruikt hebt maar er wel bij hebt?
U mag geen drugs vervoeren of bezitten.
Bent u minderjarig? Als u betrapt wordt op drugsbezit stelt de politie een proces-verbaal op en wordt er een jeugdrechter ingeschakeld.

Bent u meerderjarig? Als u betrapt wordt op het bezit van minder dan drie gram cannabis (of één plantje) stelt de politie een vereenvoudigd proces-verbaal op. Hebt u meer dan drie gram cannabis of een andere drug op zak, dan maakt de politie een proces-verbaal op en de drug wordt in beslag genomen. Het parket beslist dan over het gevolg dat aan de vaststelling wordt gegeven.

Welke stoffen worden opgespoord met de speekseltest?
a. THC als werkzaam bestanddeel van cannabis, hasj, marihuana
b. Amfetamines (speed) en methamfetamine
c. Morfine, heroïne, codeïne
d. Cocaïne, crack, free base

Hoe lang blijven drugs opspoorbaar in speeksel?
De opspoorbaarheid van drugs in het speeksel hangt af van verschillende factoren:
• Hoe lang gebruikt u al?

• Welke drugs en hoeveel hebt u de afgelopen tijd gebruikt?

• Wat is uw vetpercentage?

• Wat is uw geslacht?
Verschillende bronnen geven aan dat:

• THC (cannabis, hasj, marihuana) maximum 14 uur na gebruik op te sporen is (onafhankelijk van de gebruikte hoeveelheid).

• amfetamines en speed 10 minuten (bij uiterst gering gebruik) tot 3 dagen (bij belangrijk gebruik en indien je een hoog vetpercentage hebt) op te sporen is.

• cocaïne en crack opspoorbaar zijn tot 24 of tot 72 uur na het laatste gebruik.

• methamfetamine naargelang de bron 10 minuten tot 3 dagen, of 72uur.opspoorbaar blijft.

• opiaten, morfine en heroïne enkele dagen na gebruik nog opspoorbaar zijn.

Wat als ik passief heb meegerookt?
Passief meeroken kan een risico betekenen. U kunt er een verhoogde THC-concentratie van krijgen in het speeksel, hoewel dit zelden wordt opgespoord. Het hangt er uiteraard van af hoelang u passief meerookt en hoeveel er wordt gerookt in de ruimte waar u aanwezig bent.

Helpt een mondspray of kauwgom?
Neen. De drug blijft opspoorbaar welk middel er ook gebruikt wordt.

Mag u een drugtest weigeren?
• U kunt de speekseltest of –analyse weigeren als u daar een wettige reden voor hebt.

• De controlerende politieambtenaar zal dan een arts vorderen die moet oordelen over de wettigheid van uw weigering. Bij een weigering neemt de arts alsnog een bloedproef af. Als uw reden niet wettig is, dan draagt u zelf de kosten.

• U hoeft de reden voor uw weigering enkel mee te delen aan de opgevorderde arts. Als het om een medisch geheim gaat, dan mag de arts uw reden niet doorgeven aan de politie.

• Als u de speekseltest, speekselanalyse of bloedproef ten onrechte weigert, krijgt u dezelfde straffen opgelegd die voorzien zijn bij een positieve speekselanalyse of bloedanalyse.

• U kunt ook een bloedproef weigeren in aanwezigheid van de arts. Ook hier gelden dezelfde regels: bij een onwettige weigering bent u strafbaar.

• Hebt u een reden om zowel de speekseltest of speekselanalyse als om de bloedproef te weigeren, dan bent u toch 12 uur uw rijbewijs kwijt als de gestandaardiseerde checklist recent drugsgebruik aanwijst. De procureur des Konings beslist dan over verdere maatregelen.

Wat gebeurt er als u niet genoeg speeksel hebt voor een speekseltest?
Als de gestandaardiseerde checklist aangeeft dat er mogelijk sprake is van recent drugsgebruik, maar de speekseltest en/of –analyse niet mogelijk is omdat u onvoldoende speeksel produceert, dan wordt er een bloedmonster afgenomen. U mag dan gedurende 12 uur niet rijden. Voor u uw rijbewijs terugkrijgt moet u een nieuwe speekseltest ondergaan.

U moet ook de kosten van de (mislukte) speekseltest en of –analyse betalen als de bloedproef positief uitvalt. U moet dan bovendien voor de politierechtbank verschijnen.

Kan u een tegenexpertise vragen?
U kunt een tegenexpertise aanvragen. In dat geval wordt er op uw kosten door het labo een nieuwe analyse verricht op het initieel afgenomen speekselstaal of bloedmonster. Die tweede analyse vindt dan plaats in hetzelfde labo waar de eerste analyse werd uitgevoerd of in een ander erkend labo. De tweede analyse kan onder toezicht van een technisch raadsman gebeuren.

Meer info
http://bivvweb.ipower.be/bivv/FAQ/FAQ-speekseltest.html
http://www.vad.be


Laatst bijgewerkt: december 2012

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram