Vaccinatie tegen polio blijft belangrijk, ook voor volwassenen

nieuws Grote delen van de wereld zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie poliovrij verklaard. Op dit ogenblik zijn Nigeria, Afghanistan en Pakistan de enige landen waar polio of kinderverlamming nog voorkomt. Zolang polio in deze landen voorkomt, blijft het risico bestaan dat het poliovirus uit deze landen wordt geïmporteerd in andere landen, wat recent is beschreven. Naar aanleiding daarvan hebben het European Center of Disease Control en het WHO Regional Office for Europe de aanbevelingen in verband met poliovaccinatie opnieuw scherp gesteld. Het "Belgisch Certificatie Comité voor de eradicatie van poliomyelitis"4 heeft, op vraag van de Hoge Gezondheidsraad in België, aanbevelingen rond poliovaccinatie van volwassenen geformuleerd: er bestonden immers enkel richtlijnen voor kinderen.

Risicogroepen
Bij volgende risicogroepen dient de vaccinatiestatus tegen polio te worden nagegaan, en dienen, indien nodig, bijkomende vaccinaties te gebeuren.
• Vluchtelingen, asielzoekers en migranten afkomstig van landen waar polio endemisch is (Nigeria, Afghanistan, Pakistan) of waar poliovirus circuleert (o.a. Somalië, Kenia, Ethiopië, Kameroen, Syrië, Israël).
• Reizigers naar deze landen.

Poliovaccinatie bij kinderen
In België is de toediening van 3 vaccindoses vóór de leeftijd van 18 maanden verplicht.
• Indien de vaccinatie gestart wordt vóór de leeftijd van 5 maanden
• Bij gebruik van een gecombineerd vaccin (Infanrix Hexa®, Infanrix-IPV®, Tetravac®) worden in het eerste levensjaar 3 doses toegediend, met 4 weken tussentijd, gevolgd door een 4de dosis in het 2de levensjaar (zie tabel 12a in het Repertorium).
• Bij gebruik van het monovalent vaccin (Imovax Polio®) bestaat de primovaccinatie uit 2 doses, met 8 weken tussentijd, in het eerste levensjaar, gevolgd door een 3de dosis tussen de leeftijd van 12 en 18 maanden.
• Een herhalingsinenting wordt aanbevolen op de leeftijd van 5 à 7 jaar.
• Indien de vaccinatie gestart wordt op de leeftijd van 5 maanden of later, moet een inhaalvaccinatieschema worden toegepast.

Poliovaccinatie bij volwassenen en adolescenten
• De basisvaccinatie gebeurt als volgt.
- Geen of onzekere vaccinatie in het verleden: 2 doses van het vaccin met interval van 8 weken, en een 3de dosis na 6 à 12 maanden. Eventueel is een verkort schema mogelijk: 3 doses met intervallen van 4 weken.
- Onvolledige basisvaccinatie: bijkomende dosis/doses zodat in totaal 3 doses werden toegediend (onafhankelijk van het moment waarop de eerste dosis/doses werd(en) toegediend).
Er zijn geen specifieke adviezen voor opvolgen van de immuniteit na uitvoeren of afwerken van het vaccinatieschema. Een eenmalige herhalingsinenting, minstens 10 jaar na de laatste dosis, wordt aanbevolen wanneer teruggegaan wordt naar endemisch gebied.

• Bij volwassenen die in het verleden een volledige basisvaccinatie hebben gehad en die behoren tot de hierboven vermelde risicogroepen wordt in ieder geval uit voorzichtigheid een herhalingsinenting toegediend, minstens 10 jaar na de laatste dosis (vanaf de leeftijd van 16 jaar). Op basis van de beschikbare gegevens volstaat een eenmalige herhalingsinenting.

• Het monovalent poliovaccin (Imovax Polio®) of een van de gecombineerde vaccins (Revaxis®, BoostrixPolio®) kan gebruikt worden.

Laatst bijgewerkt: juli 2022

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram