Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) lanceert campagne over rugpijn

nieuws Het FBZ wil via een campagne en een actieplan iets ondernemen tegen de groeiende problematiek van mensen met lage rugpijnen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen alle loontrekkenden met rugproblemen quasi kosteloos een revalidatieprogramma gaan volgen in een erkend revalidatiecentrum. Het programma is bedoeld voor mensen die reeds enige tijd arbeidsongeschikt zijn én rugbelastend werk uitvoeren zoals het tillen van zware lasten of blootstelling aan mechanische trillingen.

U komt in aanmerking voor dit programma indien u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

Eerste voorwaarde: u bent momenteel
• arbeidsongeschikt sinds minimum 4 weken en maximum 3 maanden wegens lage rugpijn,
OFWEL
• arbeidsongeschikt sinds minimum 1 week wegens lage rugklachten EN u bent reeds arbeidsongeschikt geweest wegens lage rugpijn gedurende minstens 3 weken in de loop van de laatste 12 maanden die voorafgaan aan de huidige arbeidongeschiktheid,
OFWEL
• arbeidsongeschikt gedurende minstens 4 weken en maximum 3 maanden omwille van een heelkundige ingreep ter hoogte van de lage rug.

Tweede voorwaarde: uw bedrijfsarts is van oordeel dat u rugbelastend werk uitvoert (u tilt zware lasten of u wordt blootgesteld aan mechanische trillingen die via het zitvlak worden overgebracht).

Derde voorwaarde : u bent
• loontrekkende in de privé-sector (geen zelfstandige)
OFWEL
• tewerkgesteld in een plaatselijke of provinciale overheidsdienst (niet in een federale, gewestelijke of communautaire overheidsdienst).

Het preventieprogramma bestaat uit :
1. Een medisch gedeelte: pluridisciplinaire revalidatiesessies (fysieke conditietraining, psychologische begeleiding, kinesitherapie, ...), georganiseerd in een door het FBZ erkend revalidatiecentrum.
2. Een ergonomische interventie, met akkoord van de werkgever. Dit kan een analyse van uw werkomstandigheden of een opleiding op de werkvloer zijn met als doel u het werk in
optimale condities te doen hervatten. De ergonomische interventie wordt uitgevoerd door een ergonoom van de dienst voor preventie en bescherming op het werk van uw werkgever.

Doel van het programma
1. Vermijden dat uw rugpijn chronisch wordt.
2. Uw werkomstandigheden verbeteren om uw werkgelegenheid op lange termijn te kunnen waarborgen.

Uw voordelen
1. Het FBZ neemt het remgeld van de revalidatie ten laste (maximum 36 sessies).
2. Het FBZ komt tussen in uw verplaatsingskosten voor de sessies (0,29 €/km tot 1000 km).
3. Het FBZ geeft een financiële tegemoetkoming aan uw werkgever voor een ergonomische interventie.

Gedurende uw periode van arbeidsongeschiktheid:
1. Raadpleeg uw arts. Hij zal nagaan of er geen medische contra-indicatie is om dit revalidatieprogramma te volgen.
2. Vraag uw werkgever om uw bedrijfsarts te raadplegen. Dit is volledig gratis. De bedrijfsarts zal zich niet uitspreken over uw geschiktheid om het werk al dan niet te hervatten maar hij zal nagaan of u beantwoordt aan de voorwaarden om het programma te volgen. In dit geval zal de bedrijfsarts u een lijst met de door het FBZ erkende revalidatiecentra bezorgen.
3. De bedrijfsarts zal de procedure opstarten door het aanvraagformulier (beschikbaar op de site van het FBZ) naar het FBZ op te sturen.
4. Maak een afspraak met het erkende revalidatiecentrum van uw keuze.

U wenst het werk te hervatten
Geen probleem. Op elk moment van uw behandeling kan u het werk hervatten. Het is echter belangrijk om de behandeling niet te snel te stoppen, daarom bepaalt de overeenkomst tussen het centrum en het FBZ dat u ze buiten de werkuren kan voortzetten.
Snel het werk hervatten kan bovendien de genezing bevorderen. U neemt deze beslissing het best in overleg met uw arts en eventueel in samenspraak met de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds.

Fonds voor de beroepsziekten, Sterrenkundelaan, 1 • 1210 Brussel |
M. L. Minne: 02 226 62 50
e-mail secr@fmp-fbz.fgov.be |  


Laatst bijgewerkt: augustus 2019

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram