Welke behandelingen worden afgeraden bij lage rugpijn?

123-vr-massaage-rug-01-18.jpg

nieuws

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidheidszorg (KCE) heeft richtlijnen over de behandeling van lage rugpijn en radiculaire pijn gepubliceerd. Het rapport bevat ook een lijst van 23 behandelingen voor lage rugpijn en radiculaire pijn die niet worden aanbevolen omdat bewezen is dat ze niet doeltreffend zijn, of omdat er geen bewijs bestaat voor hun doeltreffendheid.

NIET AANBEVOLEN BEHANDELINGEN

Verscheidene behandelingen worden niet aanbevolen, omdat studies aantonen dat ze geen voordeel opleveren, of omdat de verhouding voordelen- risico’s ongunstig is. Deze behandelingen worden nutteloos of in sommige gevallen zelfs onveilig bevonden.

1. Gordels of korsetten
Gordels of korsetten zijn niet meer doeltreffend dan de standaardbehandeling van lage rugpijn, terwijl ze voor de patiënt een extra kost kunnen inhouden. Er werd geen bewijs gevonden voor patiënten met radiculaire pijn.

2. ‘Rocker sole’ schoenen
In vergelijking met platte schoenen, leverden ‘rocker sole’ schoenen geen voordeel op. Er is wel een risico op ongemak, en een extra kost voor de patiënt.

3. Steunzolen
Voor patiënten met lage rugpijn, met en zonder radiculaire pijn, werd er voor steunzolen onvoldoende voordeel vastgesteld. Ook hier is er een extra kost voor de patiënt.

4. (Manuele) Tractie
Er is zeer weinig bewijs van het nut van (manuele) tractie: slechts twee studies toonden een gunstig effect aan, maar ze bevatten belangrijke methodologische problemen. Bovendien kan deze interventie risico’s inhouden.

5. Behandeling met ultrasound
Er is onvoldoende bewijs van klinisch voordeel om een behandeling met ultrasound aan te bevelen bij lage rugpijn en radiculaire pijn. Het enige bewijs van gunstig effect was van lage kwaliteit en was gebaseerd op een klein aantal patiënten.

6. Percutaneous electrical nerve stimulation (PENS)
Er zijn studies van lage kwaliteit op een beperkt aantal deelnemers die een mogelijk effect aantonen. PENS wordt in de huidige praktijk niet veel gebruikt. Het gebruik ervan aanbevelen wordt geenszins gerechtvaardigd door het beschikbare bewijs.

7. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS)
Er werd een klinisch voordeel vastgesteld op vlak van levenskwaliteit en pijnverlichting bij lage rugpijn in vergelijking met placebo. Het aantal patiënten was echter beperkt. In het algemeen konden de voordelen van TENS niet worden aangetoond.

8. Interferentiële therapie
Er is een gebrek aan bewijs voor het klinische voordeel van deze vorm van elektrotherapie bij lage rugpijn. 

9. Spierrelaxantia
Het beschikbare bewijs biedt geen argumenten om het gebruik van spierrelaxantia bij lage rugpijn aan te bevelen. Omwille van hun bijwerkingen zouden spierrelaxantia hiervoor niet mogen worden gebruikt.

10. Antibiotica
Eén enkele studie (zwakke tot matige kwaliteit) werd over dit onderwerp gevonden. Ze betrof patiënten met een discusprolaps, bevestigd door een MRI. Gezien de bijwerkingen, de maatschappelijke impact van antibioticagebruik en de reële overconsumptie in België, is besloten dat antibiotica in geen geval moeten worden aangeboden bij lage rugpijn of radiculaire pijn.

11. Niet-epidurale spinale injecties
Er is geen overtuigend bewijs van goede kwaliteit dat de doeltreffendheid op korte of lange termijn van deze techniek aantoont bij mensen met lage rugpijn. Er is evenmin bewijs van bijwerkingen, maar de meerderheid van deze injecties vindt plaats met beeldvorming. Daardoor wordt de patiënt blootgesteld aan schadelijke straling. Spinale injectie kan wel gebruikt worden bij de lokale verdoving van de facetgewrichten.

12. Vervanging van een tussenwervelschijf (Discusprohese)
Het bewijs is beperkt. Bovendien werden bij de discusprothese vaak ernstige bijwerkingen vastgesteld.

BEHANDELINGEN WAARVOOR ONVOLDOENDE BEWIJS BESTAAT

Daarnaast zijn er een aantal behandelingen waarvoor het KCE geen aanbeveling heeft opgesteld bij gebrek aan voldoende bewijzen.

13. Lokale NSAID’s
Voor topische NSAID’s kon geen enkel bewijs worden gevonden van hun nut bij lage rugpijn. 

14. Posturale therapieën
Er kon geen studie worden gevonden over de effectiviteit van posturale opvoeding/oefeningen als interventie op zich.

15. Alexandertechniek
Bewijs in het voordeel van de Alexandertechniek (mogelijke verbetering van levenskwaliteit bij lage rugpijn) kon slechts in één enkele studie worden gevonden. Dit was niet voldoende om een positieve aanbeveling te formuleren. 

16. Acupunctuur
Er was geen duidelijk bewijs dat acupunctuur beter werkt dan placebo bij lage rugpijn. Er was evenmin bewijs van eventuele bijwerkingen. Het is mogelijk dat neuropathische pijn een betere indicatie is voor acupunctuur dan mechanische pijn, maar de literatuurreview laat niet toe een duidelijk onderscheid te maken tussen deze twee soorten pijn. Het is dus niet mogelijk om een eenduidige aanbeveling te formuleren.

17. Rugschool
De term “rugschool” is wijdverspreid in België. Het wijst op een ruim multidisciplinair programma. Dit werd niet bestudeerd.

18. Facetgewrichtsinfiltraties voor facetgewricht pijnsyndroom
Door het gebrek aan specifiek bewijs over de voor- en nadelen van facetgewrichtsinfiltraties worden geen duidelijke aanbeveling formuleren.

19. Elektrofysiologische diagnosetechnieken vóór spinale decompressie
De rol van elektrofysiologische technieken (electromyografie, geëvokeerde potentialen) voor de diagnose van radiculaire pijn werd niet behandeld. 

NIET ONDERZOCHTE BEHANDELINGEN

Een aantal behandelingen werden in het rapport van de KCE niet onderzocht bij gebrek aan studies. Het KCE raadt aan deze behandelingen met de nodige voorzichtigheid te gebruiken.

20. Orale methylprednisolon 
Orale methylprednisolon wordt soms gebruikt voor lage rugpijn (bijv. in geval van een licht motorisch deficit) maar werd niet verder onderzocht.

21. Andullatie
Publiciteit voor andullatie (massagematrassen) komt frequent voor in tijdschriften en gratis aan- huiskranten. Door een gebrek aan studies kan deze interventie echter niet worden gesteund.

22. Schokgolven 
Buitenlichamelijke schokgolftherapie wordt soms gebruikt bij chronische lage rugpijn, maar werden niet onderzocht.

23. Osteopathie
Buiten de manuele werden andere osteopathische technieken niet onderzocht. De Belgische osteopaten die betrokken waren bij de ontwikkeling van de huidige richtlijn vonden een uitbreiding van de studie naar andere technieken evenmin noodzakelijk.

Laatst bijgewerkt: mei 2019

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram