Franse gezondheidsautoriteit wil geen hoogspanningskabels bij scholen en crèches

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Alhoewel het oorakelijk verband tussen leukemie en hoogspanning niet bewezen is, adviseert het Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset) om niet langer hoogspanningskabels te installeren in de omgeving van scholen en crèches.
In Nederland adviseert het Ministerie van VROM om, in het kader van het zogenaamde voorzichtigheidsprincipe, de 0,4 µT risicocorridor toe te passen als blootstellingspreventie bij het plannen van nieuwbouwwoningen in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen.
Concreet betekent dit dat wordt aangeraden om
- geen nieuwe hoogspanningslijnen te bouwen in de buurt van bestaande woningen, crèches en scholen,
- geen nieuwe woningen, crèches of scholen te bouwen in de buurt van hoogspanningslijnen.
Woningen die verder dan tweehonderd meter van de hoogspanningslijnen staan, liggen buiten het directe bereik van deze hoogspanningslijnen.
Voor bestaande situaties wordt geen advies geven, omdat de gezondheidseffecten onzeker zijn.

Ook in Vlaanderen adviseren onder meer het MIRA-Milieurapport Vlaanderen en het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek om naar het voorbeeld van Nederland de 0,4 µT risicocorridor te hanteren, of om het verblijf van kinderen tot 15 jaar in zones met een magnetisch veld boven 0,2 µT (binnenmilieubesluit) te vermijden.
Experts zijn van oordeel dat er te weinig bewijs is om bestaande woningen, scholen en crèches nabij hoogspanningslijnen te verwijderen. Omwille van het voorzorgsprincipe lijkt het wel aangewezen om bij de bouw van nieuwe scholen en crèches een inplantingsplaats te zoeken die op afstand ligt van de hoogspanningskabels (richtwaarde binnenmilieubesluit).
Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden. Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden.
Phonak

De impact van gehoorverlies op onze levenskwaliteit wordt vaak onderschat. Test vandaag nog jouw gehoor met de gratis online hoortest.

Test nu je gehoor...

Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram