Werken bij warm weer

dossier Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) bepaalt de minimum-en maximumtemperaturen voor gesloten en doorlopend bezette werklokalen, rekening houdend met de inspanningen die het werk vergt.

De minima en maxima worden als volgt vastgesteld:

Minimum

Maximum

zeer licht werk

ongeveer 90 kcal/uur

20° C

30° C

licht werk

ongeveer 150 kcal/uur

18° C

30° C

halfzwaar werk

ongeveer 250 kcal/uur

15° C

26,7° C

zwaar werk

ongeveer 350 kcal/uur

12° C

25° C

123-boer-natuur-leefm-werk-zon-170-11.jpg
Tijdens de zomermaanden gebeurt het wel meer dat de bouwvakarbeiders in de zon en de hitte hun dagelijkse taak moeten volbrengen.
Werken bij warm weer houdt gevaar in voor overhitting en uitdroging van het lichaam. Blootstelling aan de zon kan aanleiding geven tot verbranding van de huid, wat op zijn beurt de kans op huidkanker kan verhogen.

Het ARAB maakt voor gesloten en doorlopend bezette werklokalen een onderscheid tussen drie niveaus van arbeid, namelijk: licht werk (Bijv. bureauwerk 30° C); halfzwaar werk (Bijv. metselwerk, schilderwerk 26,7° C); en zwaar werk (Bijv. zwaar metselwerk 25° C).
De maximumtemperatuur moet gemeten worden met een vochtige globethermometer of met een andere methode die rekening houdt met de vochtigheidsgraad.
Voor de werklokalen die niet doorlopend bezet zijn, mag hierop een uitzondering gemaakt worden. Hiervoor is wel een voorafgaand advies van de arbeidsgeneesheer en het akkoord van de vakbondsafvaardiging als comité voor preventie en bescherming op het werk nodig.

Werknemers die in open lucht werken moeten tegen de zonnestralen beschermd kunnen worden.
Indien de maximumtemperaturen (licht werk: 30° C; halfzwaar werk: 26,7° C; en zwaar werk: 25° C) overschreden worden moeten de volgende maatregelen genomen worden:
• de werknemers, blootgesteld aan rechtstreekse zonnestralen ontvangen individuele of collectieve beschermingsmiddelen;
• de werkgever zorgt ervoor dat rekening houdend met het advies van de arbeidsgeneesheer, aangepaste koele dranken worden verstrekt;
• binnen de 48 uur, na het ogenblik van de vaststelling van de hinder, installeert de werkgever in de (gesloten) werklokalen inrichtingen voor kunstmatige verluchting. Indien na dit tijdsverloop de hinder voortduurt, voert de werkgever een regime in van aanwezigheidstijd op de werkpost en van de rusttijden, zoals voorzien in de hierna volgende tabel.
De hiervoor geciteerde aanpassingstijd van 48 uur wordt niet in aanmerking genomen wanneer de overmatige warmte haar oorsprong vindt in een samenvallen van technologische en klimatologische factoren.

Niveau van de werkelijke temperaturen Alternatie in het werk

Tijdsduur van toe te stane blootstelling
Licht werk -->Halfzwaar werk -->Zwaar werk aan de warmte -->Rusttijd
30,1° C --> 26,8° C -->25,1° C -->110 min -->10 min
30,4° C --> 27,5° C -->25,5° C -->100 min -->20 min
30,6° C --> 28° C -->25,9° C -->45 min --> 15 min
30,9° C --> 28,5°C --> 26,6° C -->40 min --> 20 min
31,2° C --> 29°C -->27,3° C --> 35 min --> 25 min
31,5° C --> 29,5°C --> 28° C -->30 min --> 30 min
31,8° C --> 29,8°C --> 28,7° C -->25 m -->in 35 min
32,1 °C --> 31,1 °C -->29,4° C -->20 min --> 40 min
32,4° C --> 31,4°C --> 30,1° C --> 15 min --> 45 min
32,7° C--> 31,7°C--> 30,8°C--> 10 min--> 50 min
33° C--> 32° C--> 31,5°C--> 5 min--> 55 min

De collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de gezondheidsinrichtingen voorziet o.a. het volgende:
" De bedrijfshoofden of hun aangestelden moeten drinkbaar water, verfrissende of warme dranken, ter beschikking stellen van hun personeel rekening gehouden met de aard van de uit te voeren werken en met de wensen van de werknemers.
Individuele drinkbekertjes, eventueel van het wegwerpsoort, worden ter beschikking gesteld. De distributiepunten zijn gemakkelijk bereikbaar.
Beschikt de inrichting over een drinkwaterlevering of kan zij zich bij een drinkwaterlevering aansluiten, en biedt het werk sommige grote vergiftigings- of besmettingsrisico's of is het bijzonder bevuilend, dan kan de arbeidsgeneesheer of zijn gelastigde het aanbrengen van fonteinen voor gezondheidsdrank ten behoeve van het voor dit werk aangestelde personeel of distributiepunten met wegwerpbekers voorschrijven.
Het is verboden gedistilleerde alcoholische dranken en gegiste dranken met meer dan 6% volume alcohol binnen te brengen in de fabrieken, werkplaatsen en bureaus alsmede op elke arbeidswerf, de bijhorigheden inbegrepen".
Rekeninghoudend met hetgeen voorafgaat en om te vermijden dat de bouwwerknemers, die in de hitte en/of zomerzon moeten werken, last krijgen van ongemakken of ziek worden, worden best in overleg met de arbeidsgeneesheer en de preventieadviseur, een aantal preventieve maatregelen getroffen, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen gesloten en open werkplaatsen.

Voor de bouwwerknemers die in gesloten werkplaatsen werken kunnen volgende preventieve maatregelen getroffen worden:
• het voorzien van een kunstmatige ventilatie;
• het verschaffen van aangepaste koele dranken;
• het inlassen van rusttijden met mogelijkheid tot rust in een frissere ruimte of eventueel in de ruimte zelf;
• indien mogelijk, het afschermen van de warmtebron (bijv. machine- of werkplaatsisolatie, gordijnen voor de ramen, het natspuiten van een plat dak,...);
Voor de bouwwerknemers die in open werkplaatsen werken kunnen volgende preventieve maatregelen getroffen worden:
• het verschaffen van een aangepaste werkkleding en erop toezien dat de werknemers hun huid zoveel mogelijk bedekt houden;
• het verschaffen van aangepaste koele dranken;
• het inlassen van rusttijden;
• het uitdelen van zonnecrème;


Laatst bijgewerkt: oktober 2015

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram