Bewaar antivries niet in een drinkwaterfles

Laatst bijgewerkt: juni 2022

nieuws


Mogelijke klachten na inname
De symptomen van een ethyleenglycolvergiftiging verschijnen geleidelijk in de loop van de drie dagen die volgen op de inname en zijn afhankelijk van de hoeveelheid en de concentratie van het ingenomen product.
In een eerste fase (een half tot twaalf uur na de inname),  vertoont het slachtoffer tekens van dronkenschap, zoals na het drinken van alcohol, gevolgd door misselijkheid en braken. Vanaf het vierde uur kan geleidelijk een coma optreden.  Nog later kunnen hart- en nierproblemen optreden. Deze progressieve toename van de symptomen is te wijten aan de omzetting in de lever van ethyleenglycol in stoffen die nog giftiger zijn.
 nemen maatregelen
 •  Na inname de mond spoelen en laat het slachtoffer een à twee glazen water drinken. Laat het slachtoffer niet braken: als er braaksel in de longen terechtkomt, kan dat longontsteking geven. Inname van geactiveerde kool heeft geen zin.
 •  Bij inname van meer dan één slok of bij twijfel hierover: altijd direct naar het ziekenhuis. Neem fles of container mee zodat de arts weet wat is gedronken.
 •  Na inname van een dergelijk product neemt u best onmiddellijk contact op met het Antigifcentrum op het gratis telefoonnummer: 070/245245.

Men zal u zo veel mogelijk inlichtingen vragen:
- Leeftijd en gewicht van het slachtoffer
- Juiste naam van het ingenomen product (hou de verpakking bij de hand)
- Hoeveelheid van het ingenomen product
- Tijd verlopen sinds de inname
- Eventuele symptomen

Op basis van deze inlichtingen kan de arts  van het Centrum beslissen of een hospitalisatie noodzakelijk is.
In het ziekenhuis zal een specifieke behandeling toegediend worden ( tegengif, dialyse…). De behandelende arts zal de ernst van de vergiftiging evalueren aan de hand van de bloedanalyses.

 •  Contact met de huid : Besmette kleding en schoenen uittrekken. Huid wassen met zachte zeep en water.
Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.

 •  Contact met de ogen : onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.
Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.

Voorzorgsmaatregelen
• Bewaar antivries nooit in een drinkwaterfles
• Bewaar het buiten het bereik van kinderen.
• Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
• De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken...


Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram