Werelddag van de geestelijke gezondheid: Terugbetaling psychotherapie en psychologische begeleiding door de ziekenfondsen

nieuws Terugbetaling psychotherapie en psychologische begeleiding door de ziekenfondsen

Het Vlaams Patiëntenforum maakte deze zomer een overzicht van de terugbetaling die elk ziekenfonds aan zijn leden biedt voor psychotherapie en psychologische begeleiding.
De analyse gaat over de terugbetaling van ambulante consultaties bij een psycholoog of psychotherapeut. Ze gaat dus niet over een verblijf in psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van een algemeen ziekenhuis (PAAZ), psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) of Initiatieven Beschut Wonen (IBW).
De terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding is niet inbegrepen in de verplichte verzekering (die voor elk ziekenfonds hetzelfde is). Het gaat dus om de aanvullende voordelen en diensten, die verschillen per ziekenfonds. Dit wil ook zeggen dat mensen die aangesloten zijn bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering nooit recht hebben op terugbetaling voor ambulante psychologische begeleiding of psychotherapie. De verplichte ziekteverzekering voorziet wél terugbetaling voor consultaties bij psychiaters. Niet alle psychiaters bieden echter ook psychotherapie aan.

De analyse gebeurde op basis van de volgende vragen:
• Wie heeft recht op terugbetaling voor psychotherapie/psychologische begeleiding? (doelgroep)
• Om welke soort psychotherapie/psychologische begeleiding gaat het?
• Hoeveel bedraagt de terugbetaling en wat zijn de voorwaarden hiervoor?
• Welke eisen worden gesteld aan de psychotherapeut/psycholoog?

Daarna geven we nog informatie over de procedure om terugbetaling te bekomen en verwijzen we naar enkele andere initiatieven die de ziekenfondsen ondernemen om de geestelijke gezondheid te bevorderen.

Er is een zeer grote verscheidenheid in wat wordt terugbetaald. Het meest voorkomend is de terugbetaling voor de doelgroep kinderen en jongeren. Voor volwassenen bieden slechts enkele ziekenfondsen terugbetaling aan. Er zijn grote verschillen in het aantal sessies die worden terugbetaald. Bij sommige ziekenfondsen worden jaarlijks een aantal psychotherapiesessies terugbetaald; andere betalen eenmalig een aantal sessies terug.
Christelijke Mutualiteit

Provincie of afdeling

Leeftijdsgroep

Soort psychotherapie / begeleiding

Terugbetaling

Aantal sessies

Voorwaarden psychotherapeut / psycholoog

Andere voorwaarden

Geen provinciale verschillen

Kinderen en jongeren die recht hebben op kinderbijslag

Behandeling of begeleiding van psychische stoornissen en psychiatrische aandoeningen

Leden zonder verhoogde tegemoetkoming:?50% van betaald honorarium (met max. van 30€)

Leden met verhoogde tegemoetkoming:?75% (met max. van 45€)

12 sessies in het totaal (eenmalig)

Zelfstandige psychotherapeut die overeenkomst afgesloten heeft met CM

Verwijzing door arts, CGG, CLB, dienst Maatschappelijk Werk, sociale dienst studentenvoorzieningen of CAW

Railcare van HR-Rail

 

Geen verschillen

Jongeren tot en met 25 jaar

Psychologische begeleiding

Leden zonder verhoogde tegemoetkoming:

75% van het factuurbedrag (met max. van 15€)

Leden met verhoogde tegemoetkoming:

90% van het factuurbedrag (met max. van 18€)

Onbeperkt, maar maximum gedurende twee jaar

Licentiaat of Master in de psychologie erkend door de Psychologen-commissie

 -  Begin van de behandeling

  -  Als persoon ten laste rechthebbende van de Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS Holding

  -  Individuele, ambulante prestaties van de ?klinische psychologie en waarvoor geen tegemoetkoming van het RIZIV voorzien is

 -  Op basis van omstandig medisch voorschrift opgemaakt door een huisarts, een kinderarts, een (kinder)psychiater.

 

Liberale Mutualiteit

Provincie/ afdeling

Leeftijdsgroep

 

Soort psychotherapie / begeleiding

Terugbetaling

Aantal sessies

Voorwaarden psychotherapeut / psycholoog

Andere voorwaarden

Geen provinciale verschillen

Kankerpatiënten, hun partner en familieleden tot de 2de graad

Psychotherapie

15€ per sessie

Onbeperkt aantal sessies; terugbetaling van max. 120€ per jaar (tezamen met tussenkomsten voor de cursus mindfulness)

Psycholoog geregistreerd bij Psychologencommissie of psychotherapeut die voorkomt op een door de Liberale Mutualiteit erkende ziekenfondslijst

- Er is geen tussenkomst door een ander organisme of verzekering

- Tijdens de behandeling van de kankerpatiënt en dit tot maximaal 2 jaar na de laatste behandeling

 

Kinderen en jongeren die recht hebben op kinderbijslag

Psychotherapie

20€ per sessie (tussenkomst kan niet meer bedragen dan het effectief betaald bedrag)

Doorverwijzing door een arts, een CGG of een CLB.

 

Neutrale Ziekenfondsen

Provincie of afdeling

Leeftijdsgroep

 

Soort psychotherapie / begeleiding

Terugbetaling

Aantal sessies

Voorwaarden psychotherapeut / psycholoog

Andere voorwaarden

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Iedereen

Psychologische begeleiding

10€ per sessie (max. 50€ per kalenderjaar)

5 sessies per kalenderjaar

Max. van 50€

Master in de orthopedagogie, Master in de psychologie, psycholoog

/

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Iedereen

Psychotherapie

10€ per sessie (max. 50€ per kalenderjaar)

5 sessies per kalenderjaar

Max. van 50€

Master in de orthopedagogie, Master in de psychologie, psycholoog (aangesloten bij de psychologencommissie)

De bijdragen voor de ziekenfondsdiensten hebben betaald.

Symbio

Iedereen

Psychotherapie

10€ per sessie (max. 50€ per kalenderjaar)

5 sessies per kalenderjaar

Max. van 50€

Licencia(a)t(e) psychologie

/

 

Onafhankelijke Ziekenfondsen

Provincie of afdeling

Leeftijdsgroep

 

Soort psychotherapie / begeleiding

Terugbetaling

Aantal sessies

Voorwaarden psychotherapeut / psycholoog

Andere voorwaarden

Euromut

(OPGELET: Euromut is gefusioneerd met Partena. Deze voordelen gelden tot eind 2014; vanaf 01.01.2015 gelden de voordelen van Partena voor de Nederlandstalige leden)

Iedereen

Raadplegingen bij een psycholoog

10€ per sessie

Max. 6 sessies per jaar

Psychotherapeut met master-/

licentiaatsdiploma in de psychologie

- Het moet gaan om ambulante zorg (zorg zonder ziekenhuisopname)

- Het moet gaan om zorg in België of in een buurland

Personen met een zware of chronische aandoening

Raadplegingen bij een psycholoog voor de volgende aandoeningen:

Alzheimer, neoplastische aandoeningen, orgaantrans- plantaties, CMG, chronische nierinsufficiëntie, neuromusculaire ziekte, mucoviscidose, obesitas (BMI>25 of percentiel >85), multiple sclerose, aids, amputatie, zware brand- wonden, ziekte van Crohn, chronische pijn, anorexia

10€ per sessie

Max. 6 sessies per jaar (bovenop de 6 sessies waarop iedereen recht heeft)

- Het moet gaan om ambulante zorg (zorg zonder ziekenhuisopname)

- Het moet gaan om zorg in België of in een buurland

- Er is een medisch getuigschrift nodig dat de aandoening vermeldt waaraan de begunstigde lijdt (indien ziekenfonds nog niet op hoogte is van aandoening)

OZ Onafhankelijk Ziekenfonds

Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar

Psychotherapeutische sessies bij:

ADHD, eetstoornissen (anorexia en boulemie), trauma’s (ongeval, verlies, incest, verkrachting), depressie, autisme, leerproblemen, angststoornissen en fobieën.

10€ per sessie

Max. 10 sessies per jaar

Arts of psycholoog

In orde zijn met de bijdragen aanvullende diensten.

provincie of afdeling

Leeftijdsgroep

Soort psychotherapie / begeleiding

Terugbetaling

Aantal sessies

Voorwaarden psychotherapeut / psycholoog

Andere voorwaarden

Partena

Kinderen en jongeren die recht hebben op kinderbijslag

Psychotherapie.?De terugbetaling geldt voor:

 •  alternatieve therapie
 • groepspsychotherapie
 • sociotherapie
 • PMT/bewegingstherapie
 • creatieve therapie
 • psycho-educatie
 • sociale vaardigheden
 • systeemtherapie
 • dramatherapie
 • ergotherapie
 • danstherapie
 • muziektherapie
 • cognitieve gedragstherapie

15€ per sessie

Max. 6 sessies per jaar

Geen voorwaarden voor de psychotherapeut

/

Personen met een zware of chronische aandoening:

 • Ziekte van Alzheimer,Neoplastische aandoeningen
 • Orgaantransplantatie
 • Cerebraal motorisch gebrek (CMG) / hemiplegie
 • Chronische nierinsufficiëntie
 • Neuromusculaire ziekte
 •  Mucoviscidose
 •  Obesitas (BMI > 25 of percentiel > 85)
 • Multiple sclerose
 • Aids
 • Amputatie bovenste / onderste ledemaat
 • Brandwonden
 •  Ziekte van Crohn / Rectocolitis haemorrhagica ?(RCUH)
 • Chronische pijnen
 • Anorexie/boulimie

Max. 12 sessies per jaar (iedereen onafhankelijk van leeftijd met chronische ziekte) (Opgelet: chronisch zieke jongeren hebben recht op 12 sessies, geen 12 +6)

Provincie of afdeling

 

Leeftijdsgroep

Soort psychotherapie / begeleiding

Terugbetaling

Aantal sessies

Voorwaarden psychotherapeut / psycholoog

Andere voorwaarden

Securex

Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar met een Comfort+ aansluiting

Psychotherapie

Max. 30€ per jaar

Onbeperkt aantal sessies, met een max. van 30€ per jaar

Psycholoog, psychotherapeut (geen voorwaarden)

/

Leden met een Comfort+ aansluiting

Dringende psychologische bijstand ten gevolge van een ‘externe’ traumatische gebeurtenis (wordt gecontroleerd via een kort telefoongesprek met de huisarts)

100% terugbetaald

5 sessies in het totaal (eenmalig)

Aanvraag tot psychologische bijstand verloopt via Securex (02/552 53 39)

- De traumatische gebeurtenis vond plaats op Belgisch grondgebied.

- De gebeurtenis is aangegeven door de bevoegde burgerlijke of politionele overheid

- De periode tussen de oproep en de gebeurtenis bedraagt niet meer dan één maand.

Kankerpatiënten

Sessies van groepspsychologie

Max. 75€ per jaar

Onbeperkt aantal sessies

(tezamen met tussenkomsten voor de aankoop van haar- of borstprothese en aangepaste kleding)

Geen voorwaarden.

/

Socialistische Mutualiteiten

Provincie of afdeling

Leeftijdsgroep

Soort psychotherapie / begeleiding

Terugbetaling

Aantal sessies

Voorwaarden psychotherapeut / psycholoog

Andere voorwaarden

Antwerpen: De Voorzorg

Iedereen

Psychologische begeleiding door eerstelijnspsycholoog

50% korting (je betaalt 28€ i.p.v. 56€)

Max. 12 sessies per jaar

Eerstelijnspsycholoog waarmee het ziekenfonds samenwerkt (well2DAY@devoorzorg.be of 03/285 43 53 )

Als je een afspraak annuleert < 24 uur voor de afspraak plaatsvindt, wordt 100% van de gereserveerde consultatie aangerekend.

 

Relatie- en gezinstherapie

44% korting: je betaalt 42€ per consultatie i.p.v. 75€

Max. 8 sessies per jaar

Online psychologische begeleiding

50 % korting: je betaalt 112€ i.p.v. 224€

Intensieve begeleiding van 4 weken

/

Kinderen en jongeren van 5 tot en met 17 jaar

Psychologische begeleiding

Leden zonder verhoogde tegemoetkoming:?- 15€ per individuele sessie - 5€ per groepssessie (max. 90€ per kalenderjaar)

Leden met verhoogde tegemoetkoming:?- 30€ per individuele sessie (er blijft minstens 12€ persoonlijk ten laste)?- 10€ per groepssessie (er blijft minstens 6€ persoonlijk ten laste)?(max. 160€ per kalenderjaar)

Individuele therapie:?max. 6 sessies per jaar.

Groepstherapie:

max. 12 sessies per jaar.

Psycholoog geregistreerd bij Psychologencommissie of psychotherapeut waarmee het ziekenfonds samenwerkt (well2DAY@devoorzorg.be of 03/285 43 53 )

Geen tegemoetkoming voor behandelingen tijdens een hospitalisatie of verblijf in een instelling voor gehandicapten.

Provincie of afdeling

Leeftijdsgroep

Soort psychotherapie / begeleiding

Terugbetaling

Aantal sessies

Voorwaarden psychotherapeut / psycholoog

Andere voorwaarden

Limburg: De Voorzorg

Kinderen en jongeren tot

18 jaar

Psychologische ondersteuning

Leden zonder verhoogde tegemoetkoming:

Leden met verhoogde tegemoetkoming:

50% van het honorarium

(inclusief BTW), maximaal

30€ per sessie

75% van het honorarium

(inclusief BTW), maximaal

45€ per sessie

7 sessies in het totaal (eenmalig)

Psycholoog of psychotherapeut erkend door het ziekenfonds

 

Geen terugbetaling in volgende gevallen:

- Psychologische ondersteuning in

residentieel verband

- Psychologische ondersteuning in het kader van de werking van een CGG, een CLB, een revalidatiecentrum, Kind en Gezin, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, het maatschappelijk werk, het onderwijs en de bijzondere jeugdbijstand.

 

Oost-Vlaanderen: Bond Moyson

Kinderbijslag- gerechtigde jongeren (tot max. 25 jaar)

Psychotherapie

50% van de kosten (max. 20€ per sessie)

Max. 5 sessies per jaar

Door de Belgische Federatie van Psychologen erkende psycholoog

De ziekenfondsbijdrage is betaald.

Vlaams-Brabant: Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant

Iedereen

Psychotherapie

10€ per sessie

Max. 6 sessies per jaar

Licentiaat psychologie geregistreerd bij Psychologencommissie

/

West-Vlaanderen: Bond Moyson

Jongeren tot en met 18 jaar

Psychotherapie en geestelijke gezondheidszorg

50% van de kosten tot maximaal 250€ (eenmalig).

Onbeperkt aantal sessies tot een max. van 250€

Psychotherapeut aangesloten bij een beroepsvereniging (identificatie via stempel)

Er is een voorschrift van de arts.

 

U kunt het volledige dossier hier downloaden.


Laatst bijgewerkt: augustus 2019

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram