Kent u uw rechten als patiënt?

nieuws Vandaag is het de Europese dag van de rechten van de patiënt. Verscheidene verenigingen zoals het Vlaams Patiëntenplatform organiseren acties om de patiëntenrechten in de kijker te zetten. Sinds meer dan tien jaar bestaat er een wet over de rechten van de patiënt, maar de meeste mensen weten niet welke rechten ze als patiënt hebben.
Samengevat kent de Wet Patiëntenrechten volgende rechten toe aan elke patiënt.

1. De zorgverlener biedt u kwalitatieve zorg.
Als patiënt krijgt u de best mogelijke zorgen. De medische kennis en beschikbare technologie worden ingezet om u te behandelen volgens uw behoeften. Dit gebeurt altijd respectvol. De zorgverlener houdt rekening met uw recht om zelf te beslissen. Sociale klasse, seksuele geaardheid en geloofsovertuiging mogen hierbij geen rol spelen.
Een goede dialoog draagt bij tot een goede samenwerking tussen patiënt en zorgverlener. Dit komt de kwaliteit van zorg ten goede.

2. Als patiënt kiest u vrij uw zorgverlener.
U bent vrij in de keuze van uw zorgverlener. En u kunt u op elk moment richten tot iemand anders. Elke zorgverlener heeft ook het recht om u als patiënt te weigeren. Behalve in geval van nood: dan is hij verplicht om hulp te verlenen. Onderbreekt hij uw behandeling, dan moet hij wel zorgen dat een collega u behandeling kan voortzetten.

3. De zorgverlener geeft u duidelijke informatie.
De zorgverlener moet u alle info meedelen, zodat u uw gezondheidstoestand kunt begrijpen. Hij geeft u daarbij een beeld van de mogelijke evolutie. U krijgt advies over wat u het best doet en laat. Dit gebeurt in duidelijke taal, zodat u alles begrijpt. U kunt zelf een familielid of vriend aanstellen die u kan bijstaan als vertrouwenspersoon.

4. U geeft toestemming voor een behandeling.
Uw zorgverlener heeft uw toestemming nodig om uw behandeling op te starten. Hij moet u goed op tijd informeren, zodat u in alle vrijheid en goed geïnformeerd beslissingen kan nemen. De info die hij u geeft moet duidelijk en volledig zijn. Bij een spoedgeval mag uw zorgverlener de behandeling wel meteen starten, als uw wil onmogelijk te achterhalen is.
Een goede samenwerking veronderstelt voorafgaande afspraken. Deze afspraken betreffen ook het financiële aspect van de behandeling.

5. U hebt toegang tot het patiëntendossier.
Uw zorgverlener houdt voor u een dossier bij. Dat dossier bewaart hij op een veilige plaats. U kunt uw zorgverlener vragen om aan het dossier bepaalde documenten toe te voegen (bv. een wetenschappelijk artikel over uw ziekte). Verandert u van zorgverlener? Dan vraagt u gewoon dat het patiëntendossier wordt overgedragen. U mag het dossier ook altijd inkijken en er een afschrift van vragen.

6. De zorgverlener respecteert uw privacy.
Tijdens uw behandeling mogen enkel die personen aanwezig zijn, die op professioneel vlak nodig zijn. Informatie in verband met uw gezondheid wordt niet aan derden meegedeeld.

7. U kunt terecht bij de ombudsdienst.
Zijn er vragen of heerst er een ontevredenheidsgevoel? Vindt u dat een van uw patiëntenrechten niet gerespecteerd wordt? Dan kunt u contact opnemen met de bevoegde ombudsdienst. De ombudsdienst luistert naar uw verhaal en geeft informatie. Wanneer u een geschil met uw zorgverlener zelf niet kunt oplossen, kan de ombudsdienst bemiddelen.

8. U kunt een vertrouwenspersoon aanduiden.
U kunt een vertrouwenspersoon aanduiden die u bijstaat bij het verkrijgen van de informatie omtrent uw gezondheidstoestand, bij de inzage van uw patiëntendossier of bij het neerleggen van een klacht. Dat kan een familielid, een vriend, een andere patiënt of elke andere persoon zijn die door u uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aangewezen.

9. U hebt het recht om u te laten vertegenwoordigen.
U kunt schriftelijk een vertrouwenspersoon aanduiden die in uw plaats kan beslissen als u niet meer in staat bent om zelf uw wil te uiten (bv. coma). Indien u geen vertegenwoordiger hebt aangewezen, worden uw rechten uitgeoefend door de samenwonende echtgeno(o)t(e) of partner, het meerderjarig kind, een ouder, een meerderjarige zus of broer.

Lees ook: Wet op de patiëntenrechten

Meer lezen
www.patientenrechten.be
http://vlaamspatientenplatform.be


Laatst bijgewerkt: juli 2022

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram