De volledige lijst met beroepsziekten (versie van 23/08/01

dossier Publicatie : 04-04-1969
Inwerkingtreding : 01-07-1969
Dossiernummer : 1969-03-28/01


Art. 1. Geven aanleiding tot schadeloosstelling, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 24 december 1963 inzake de schadeloosstelling voor en de voorkoming van de beroepsziekten, gewijzigd bij de wet van 24 december 1968, de volgende ziekten :

Kodenummer
------------
1.1. Beroepsziekten veroorzaakt door de volgende chemische
agentia
1.101. Arsenicum of -verbindingen
1.102. Beryllium of -verbindingen
1.103.01. Koolmonoxyde
1.103.02. Koolstofoxychloride
1.103.03. Cyaanwaterstofzuur
1.103.04. Cyaniden
1.103.05. Cyanogeenverbindingen
1.104. Cadmium of -verbindingen
1.105. Chroom of -verbindingen
1.106. Kwik of -verbindingen
1.107. Mangaan of -verbindingen
1.108.01. Salpeterzuur
1.108.02. Stikstofoxyden
1.108.03. Ammoniak
1.109. Nikkel of -verbindingen
1.110. Fosfoor of -verbindingen
1.111. Lood of -verbindingen
1.112.01. [Zwaveloxyden]

1.112.02. Zwavelzuur
1.112.03. Zwavelwaterstof
1.112.04. Zwavelkoolstof
1.113. Thallium of -verbindingen
1.114. Vanadium of -verbindingen
1.115.01. Chloor
1.115.02. Zijn anorganische verbindingen
1.115.03. Broom
1.115.04. Zijn anorganische verbindingen
1.115.05. Jodium
1.115.06. Zijn anorganische verbindingen
1.115.07. Fluor of -verbindingen
1.116. Alifatische of alicylische koolwaterstoffen die bestanddelen zijn van petroleumether en benzine petroleumether en benzine zijn vloeibare petroleumdistillaten waarvan het kookpunt de 200 graden Celsius niet te boven gaat)
1.117. Halogeenderivaten van alifatische of alicylisvhe koolwaterstoffen
1.118.01. Alcoholen
1.118.02. Hun halogeenderivaten
1.118.03. Clycolen
1.118.04. Hun halogeenderivaten
1.118.05. Ethers
1.118.06. Hun halogeenderivaten
1.118.07. Ketonen
1.118.08. Hun halogeenderivaten
1.118.09. Organische esters
1.118.10. Hun halogeenderivaten
1.119.01. Organische zuren
1.119.02. Aldehyden
1.119.021. Methanal (formaldehyde)
1.119.03. Met inbegrip van de amidische derivaten
1.120.01. Alifatische nitroderivaten
1.120.02. Salpetersuren esters
1.121.01. Benzeen of
1.121.02. Zijn homologeen (de homologen van benzeen worden bepaald door de formule C H )
n 2n-6
1.121.03. Naftalenen of
1.121.04. Hun homologen (de naftaleenhomologen worden bepaald met de formule C H )
n 2n-12
1.122. Halogeenderivaten van aromatische koolwaterstoffen
1.123.01. Fenolen of homologen of
1.123.02. Hun halogeenderivaten
1.123.03. Thiofenolen of homologen of
1.123.04. Hun halogeenderivaten
1.123.05. Naftolen of homologen of
1.123.06. Hun halogeenderivaten
1.123.07. Halogeenderivaten van alcoylaryloxyden
1.123.08. Halogeenderivaten van alcoylarysulfiden
1.123.09. Benzochinon
1.124.01. Aromatische aminen of aromatische hydrazinen of
1.124.02. Hun halogeen-, fenol-, nitro-, nitroso- of sulfonderivaten
1.125.01. Nitroderivaten van aromatische koolwaterstoffen
1.125.02. Nitroderivaten van fenolen of hun homologen
[1.130. Zink en -verbindingen
1.132. Platina en -verbindingen]

2.107. Alifatische koolwaterstoffen niet bedoeld onder 1.116
2.108.01. Alifatische aminen
2.110.01. Vinylbenzeen (styreen)
9.101. Terpenen
[9.102. Kobalt of -verbindingen van kobalt]

1.2. Beroepsziekten veroorzaakt door stoffen en agentia die niet onder andere posten zijn opgenomen
1.201. Huidaandoeningen en huidkanker veroorzaakt door :
1.201.01. Roet
1.201.02. Teer
1.201.03. Bitumen
1.201.04. Pek
1.201.05. Anthraceen of -verbindingen
1.201.06. Minerale olien
1.201.07. Ruwe paraffine of de verbindingen van de paraffine
9.201.08. Carbazol of -verbindingen
9.201.09. Bijprodukten van de steenkooldistillatie
1.202. Huidaandoeningen in het arbeidsmilieu veroorzaakt door stoffen welke niet onder andere posten werden opgenomen
1.3. Beroepsziekten welke zijn ontstaan door het inademen van stoffen en agentia welke niet onder andere posten zijn opgenomen
1.301. Pneumoconiosen
1.301.11. Silicose
1.301.12. Silicose met longtuberculose
[2.301.01. Grafitose]
[9.301.20. Goedaardige aandoeningen van het borstvlies en het pericard veroorzaakt door asbest]

1.301.21. Asbestose
1.301.22. [...]

1.301.23. [...]

1.301.24. Pneumoconioses veroorzaakt door stof van silicaten
1.302. Aandoeningen van de bronchien en de longen veroorzaakt door stof of rook van aluminium of -verbindingen
1.303. Aandoeningen van de bronchien veroorzaakt door stof van harde metalen
1.304. Aandoeningen van de bronchien en de longen veroorzaakt door stof van Thomasslakken
1.305.01. Allergische ademhalingsstoornissen in het arbeidsmilieu veroorzaakt door de houtsoorten te ak en
kamballa
1.305.02. Farinosis
[1.305.03.01. Allergische ademhalingsstoornissen in het arbeidsmilieu veroorzaakt door hout]

[1.305.03.02. Allergische ademhalingsstoornissen in het arbeidsmilieu veroorzaakt door antibiotica]

[1.305.05.01. Extrinsieke allergische alviolitis]

[1.305.05.02. Siderose]

[1.305.06. Astma op basis van specifieke overgevoeligheid,veroorzaakt door stoffen die niet onder andere rubrieken zijn opgenomen]

[2.306.01. Kankerachtige aandoeningen van de bovenste luchtwegen veroorzaakte door houtstof]

[2.306.02. Longziekten veroorzaakt door het inademen van stof van katoen, vlas, hennep, jute, sisal en bagasse]

[9.307. Mesothelium veroorzaakt door asbest]

[9.308. Longkanker veroorzaakt door asbest]

1.4. Infectieziekten en door parasieten verwekte ziekten welke verband houden met de uitoefening van bepaalde beroepen
1.401. Wormziekten veroorzaakt door :
1.401.01. Ankylostoma duodenale of necator americanus
1.401.02. Anguillula intestinalis (Strongyloides stercoralis)
1.402. Tropische beroepsziekten
1.402.01. Malaria
1.402.02. Amoebendysenterie
1.402.03. Slaapziekte
1.402.04. Knokkelkoorts (Dengue)
1.402.05. Pappatacikoorts
1.402.06. Maltakoorts
1.402.07. Febris recurrens
1.402.08. Gele koorts
1.402.09. Pest
1.402.10. Leishmaniose
1.402.11. Framboesia
1.402.12. Lepra
1.402.13. Vlektyphus
1.402.14. Andere rickettsiosen
[1.402.15. Bilharziose
1.402.16. Shigellose
1.402.17. Filariose]

1.403.01. Infectieziekten of door parasieten veroorzaakte ziekten die op de mens worden overgezet door dieren of dierlijke overblijselen
1.403.02. Tetanus
[1.403.03. Hepatitis A van het personeel blootgesteld aan kontakt met afvalwater dat door faecalien bezoedeld is]

[1.404.01. Tuberculose bij leden van het personeel werkzaam op het gebied van de preventieve gezondheidszorg,geneeskundige verzorging, verpleging aan huis,wetenschappelijk onderzoek en andere professionele activiteiten in verzorgingsinstellingen waar een verhoogd infectierisico bestaat]

[1.404.02. Virale hepatitis bij leden van het personeel werkzaam op het gebied van de preventieve gezondheidszorg,geneeskundige verzorging, verpleging aan huis,wetenschappelijk onderzoek en andere professionele activiteiten in verzorgingsinstellingen waar een verhoogd infectierisico bestaat]

[1.404.03. Andere infektieziekten bij led en van het personeel dat werkzaam is op het gebied van de preventieve gezonheidszorg, eneeskundige verzorging, verpleging aan huis of laboratoriumwerk en andere professionele activiteiten in verzorgingsinstellingen waar een verhoogd infectierisico]

1.6. Door fysische agentia veroorzaakte beroepsziekten
1.601. Ziekten veroorzaakt door inoserende stralingen
1.602. Staar veroorzaakt door warmtestralen
1.603. Hypoacousie of doofheid ten gevolge van het lawaai
1.604. Aandoeningen ten gevolge van compressie of decompressie van de omringende atmosfeer
1.605.01. Been en gewrichtsziekten of
1.605.02. Angioneurotische ziekten veroorzaakt door vibrerende instrumenten
[1.606.11. Aandoeningen van de periarticulaire slijmbeurzen als gevolg van druk, onderhuidse cellulitis
1.606.21. Aandoeningen door overmatige inspanning van peesscheden, van het weefsel van peesscheden en van inplantingen van spieren en pezen bij de schouwspelartiesten
1.606.41. Afscheuring door overmatige inspanning van doornvormige beenuitsteeksels]

[1.606.51. Zenuwverlamming door druk]

1.607. Mijnwerkersnystagmus
[1.7. Beroepsziekten die niet in een andere categorie kunnen worden ondergebracht
1.701. Allergische aandoeningen veroorzaakt door natuurlijke latex na ten minste een maand blootstelling aan het beroepsrisico]


Art. 2. .
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1969.
Art. 4. Onze Minister van Sociale Voorzorg is belast met de uitvoering van dit besluit.

bron: http://vandenbroucke.fgov.be/KB690328.htm

Lees ook: Belgische lijst beroepsziekten uitgebreid


Laatst bijgewerkt: mei 2021

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram