ad

Viagra kan de vruchtbaarheid schaden

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Mannen die Viagra gebruiken om hun potentie te verbeteren kunnen daarmee hun vruchtbaarheid schaden. Viagra zou namelijk de kwaliteit van het sperma kunnen aantasten, zo blijkt uit een onderzoek aan de Queen's universiteit in Belfast (Fertility and Sterility). Viagra maakt het sperma actiever, maar beschadigt de acrosoom. Dat is een structuur die het membraam breekt dat rond de eitjes van een vrouw zit en de zaadcel in staat stelt een eitje te bevruchten.
ad


pub