ad

Postnatale depressie bij vaders meestal niet herkend

Laatst bijgewerkt: december 2017
123-vader-pasgeb-stress-depr-11-17.jpg

nieuws

Ruim één op de twaalf nieuwe vaders worstelt met een postnatale depressie, maar dat wordt meestal niet herkend. Meer dan tachtig procent zoekt dan ook geen geen hulp.  Dat schrijven Zweedse onderzoekers in het Scandinavian Journal of Psychology

Het is volgens de onderzoekers noodzakelijk om tijdig vast te stellen of een ouder kampt met depressieve gevoelens. Onder meer omdat ouders met depressieklachten het lastig vinden om genoeg aandacht te geven aan hun kind. Bovendien is er ook sprake van zelfverminking bij een derde van de getroffen vaders.

Oorzaken zijn een combinatie van sociale, psychologische en zelfs biologische factoren. Zo blijkt dat bij mannen in deze fase het testosterongehalte zakt, wat hen kwetsbaarder maakt voor een depressie. Ook moeilijkheden op het werk, een pover sociaal netwerk, een recent verlies, zich niet gehoord voelen in hun relatie en samen zijn met een mama die postnataal depressief is, verhogen het risico.

Naast het feit dat mannen minder gemakkelijk over hun gevoelens praten en bij medisch personeel ook minder aandacht gaat naar de nieuwe vaders in vergelijking met nieuwe moeders, stelden de onderzoekers vast dat de vragenlijsten waarmee postnatale depressie bij vrouwen wordt onderzocht, bij mannen minder goed werken, omdat mannen zij andere symptomen vertonen. Bij hen gaat het eerder om snel geïrriteerd zijn, weinig zelfcontrole hebben en rusteloos zijn. Die signalen worden zelden herkend. 


ad


pub