ad

Voeding als medicijn bij chronische ziekten

Laatst bijgewerkt: juli 2017
123m-voeding-fruit-20-2.jpg

nieuws

Voeding verdient een prominentere plaats bij de behandeling van chronische ziekten en kan op die manier in belangrijke mate bijdragen aan gezondheidswinst. De grootste winst is te halen bij hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en diverse darmziekten, maar ook ter ondersteuning van de behandeling van longaandoeningen en kanker. Gezond eten ondersteunt niet alleen de behandeling, maar het is goed voor de algehele gezondheid van de patiënt. Er zou daarom meer aandacht voor voeding moeten zijn bij artsen en verpleegkundigen.  

Dit schrijven onderzoekers van diverse Nederlandse universiteiten in het rapport 'Kennissynthese voeding als behandeling van chronische ziekten'.

Begin met voedingsadvies 
Voedingsadviezen in de huidige behandelrichtlijnen worden vrijwel niet ingezet ter behandeling van chronische ziekte maar vooral aangewend ter preventie van ziekte, zo blijkt uit de studie. Er wordt vaak eerst gestart met medicatie en daarna wordt pas voedingsadvies gegeven. Dat kun je ook omdraaien indien dat mogelijk is: eerst kijken wat er met voeding te behalen valt, aldus de onderzoekers. Daarvoor is het nodig dat voeding meer aandacht krijgt in de opleiding van artsen, verpleegkundigen en praktijkondersteuners. Ze moeten daarin ook les krijgen over de rol en expertise van een diëtist.  

Doordat voedingsmaatregelen vaak tot algemene-, ziekte-overstijgende gezondheidseffecten leiden, vormen ze een belangrijke behandelingsoptie wanneer er sprake is van multimorbiditeit (het gelijktijdig voorkomen van meerdere chronische ziekten). Voeding biedt daarmee een uniek voordeel boven farmacotherapie. 

De Richtlijnen Goede Voeding bieden een goed vertrekpunt voor voedingsadvies en kunnen waar nodig worden gecombineerd met ziektespecifieke aanpassingen. 

Bron
http://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/Show/Chronische-ziekten-behandelen-met-voeding.htm
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Gezondheidsbescherming/Voeding_en_gezondheid/Kennissynthese_Voeding_als_behandeling_juni_2017.pdf
ad


pub