Conflicten remmen de groei

Laatst bijgewerkt: september 2019

nieuws Kinderen die opgroeien in een probleemgezin, hebben veel kans om niet dezelfde lengte te bereiken als hun leeftijdsgenoten die groot worden in een harmonieuze omgeving. Dat blijkt uit een recent Brits onderzoek waarbij 6.500 kinderen, geboren in dezelfde week, met elkaar vergeleken werden op zevenjarige leeftijd. Bijna 300 kinderen (4,5%) uit deze groep, die opgroeiden in een gezin waar permanente spanningen, conflicten tussen de ouders, echtscheiding of verwaarlozing schering en inslag waren, waren opvallend kleiner - gemiddeld 10 cm - dan hun leeftijdsgenoten. Vermoedelijk maakt de voortdurende stress de kinderen vatbaarder voor allerlei ziekten, die dan niet altijd gepast verzorgd worden. Een andere verklaring is dat chronische stress de productie van groeihormoon vermindert, een hormoon dat de snelheid van de groei regelt bij kleine kinderen.

Het onderzoek toonde verder aan dat kinderen uit een kroostrijk gezin vaak wat kleiner zijn dan kinderen uit gezinnen met één of twee kinderen. Volgens de onderzoekers heeft dit wellicht te maken met het feit dat gezinnen met veel kinderen vaker arm zijn. En armoede is een andere factor die een optimale groei in de weg staat.


pub