Wanneer betaalt het ziekenfonds uw haarprothese (pruik)?

Laatst bijgewerkt: november 2019
pruiken-170.jpg

nieuws In sommige gevallen betaalt het ziekenfonds zowel voor mannen als vrouwen een haarprothese terug. Het terugbetaalde bedrag mag nooit hoger liggen dan de kostprijs van de haarprothese, en bedraagt maximaal:

180 euro bij:

• volledige kaalheid omwille van radiotherapie en/of chemotherapie;
• kaalheid van minimaal 30 procent omwille van:
- bepaalde huidziekten (zoals alopecia areata);
- littekenvorming van fysisch/chemische, traumatische of inflammatoire oorsprong.

270 euro bij:

• kaalheid omwille van littekenvorming door radiotherapeutische behandeling.

Een tegemoetkoming voor een nieuwe pruik is pas mogelijk minstens twee jaar na aankoop van een vorige pruik.

Wat moet u doen?

Bezorg uw ziekenfonds:
• een aanvraagformulier ingevuld door uw behandelende arts (bij kaalhoofdigheid door radio- of chemotherapie) of door een dermatoloog (bij kaalhoofdigheid van meer dan dertig procent door de huidziekten alopecia areata of cicatriciële alopecia);
• de factuur van de pruik.


pub