Wie moet de jaarlijkse Vlaamse zorgpremie betalen?

123-stet-geld-ziektekosten-euro-02-18.jpg

nieuws

In de loop van februari krijgt u een brief van de zorgkas van uw ziekenfonds om uw jaarlijkse zorgpremie te betalen. Hiermee wordt de Vlaamse sociale bescherming gefinancierd. U moet die zorgpremie voor 30 april betalen. 

In 2018 stijgt de zorgpremie met 1 euro. In plaats van 50 euro betaalt u vanaf dit jaar 51 euro. Hebt u recht op de verhoogde tegemoetkoming, dan bedraagt uw premie vanaf dit jaar 26 euro in plaats van 25 euro. 

Wie moet de zorgpremie betalen?
• Elke inwoner van Vlaanderen moet zich vanaf het jaar dat hij/zij 26 jaar wordt, aansluiten bij een zorgkas die door de Vlaamse overheid wordt erkend, en de jaarlijkse bijdrage betalen. Als u zich niet vrijwillig bij een erkende zorgkas hebt aangesloten, bent u automatisch ambtshalve aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas. 
U wordt beschouwd als inwoner van Vlaanderen wanneer u ingeschreven bent in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Daarop zijn echter uitzonderingen in het kader van de Europese regelgeving.

Inwoners van Brussel kunnen zich vrijwillig aansluiten bij de zorgverzekering.

• Bent u ouder dan 25 jaar en komt u vanuit het buitenland of Wallonië in Vlaanderen wonen, dan kunt u zich binnen 6 maanden nadat u in Vlaanderen bent komen wonen, bij een zorgkas aansluiten. Ook wanneer u vanuit Brussel in Vlaanderen komt wonen en u in Brussel nog niet aangesloten was, kunt u zich binnen 6 maanden bij een zorgkas aansluiten. 

Wat gebeurt er als u de zorgpremie niet of te laat betaalt? 
Iedereen die in Vlaanderen woont, moet de zorgpremie elk jaar voor 30 april betalen. Personen die 26 jaar worden moeten betalen vóór 1 juli. Personen die pas in Vlaanderen of in Brussel zijn komen wonen, moeten betalen binnen 6 maanden nadat ze in Vlaanderen of Brussel zijn komen wonen.
Wie niet of te laat betaalt, kan een boete oplopen. 

• Nieuw dit jaar is dat de opschortingsperiode wordt geschrapt. Dat betekent dat u altijd recht hebt op een tegemoetkoming als u zorgbehoevend wordt en voldoet aan de voorwaarden. 
Vroeger verloor u gedeeltelijk uw recht op een tegemoetkoming als u uw zorgpremie niet of te laat betaalde. Toch kunt u het best elk jaar uw zorgpremie juist betalen. De Vlaamse overheid legt namelijk geldboetes op als u dat niet doet. 

• Betaalt u 3 keer uw premie niet of niet volledig, dan loopt u een boete op van 250 euro (of 100 euro als u op 1 januari van het jaar vóór de boete recht had op de verhoogde tegemoetkoming in het kader van je ziekteverzekering).

Om de 3 jaren te bepalen wordt elk jaar waarin u niet of slechts gedeeltelijk betaalt meegerekend, ook al volgen die jaren elkaar niet op.

Voor u een boete opgelegd krijgt, zal de zorgkas u voor 31 maart een aangetekende brief sturen. U krijgt zo nog de kans om de verschuldigde premies te betalen. U ontvangt de brief als:
u nog minstens 3 premies voor de Vlaamse sociale bescherming moet betalen, inclusief de premie van het lopende jaar;
u minstens 2 boetetellers hebt opgelopen voor deze bijdragen;
u in het verleden nog geen administratieve geldboete hebt opgelopen voor de premies die u verschuldigd bent.

Betaalt u de verschuldigde premies alsnog voor 30 april, dan krijgt u geen boete. Zo niet ontvangt u een aangetekende brief met de vraag om binnen de termijn van 2 maanden de boete plus alle achterstallige premies te betalen.

Uitzonderingen
In sommige situaties wordt het niet of onvolledig betalen van de premies niet beboet:
• u bent vrijgesteld van de aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming;
• u hebt geen aangetekende brief ontvangen van uw zorgkas met het verzoek om je premies te betalen;
• u hebt uw premies toch tijdig betaald;
• u je bent niet akkoord met het bedrag van de premie omdat u op 1 januari van het voorgaande jaar recht had op de verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering.

Wachttijd bij een laattijdige aansluiting in Brussel
Wie in Brussel woont, kan zich vrijwillig aansluiten. U bent niet aangesloten, maar u wordt plots zwaar zorgbehoevend en wilt toch gebruik maken van de tegemoetkomingen van de Vlaamse sociale bescherming?

• Op de zorgverzekeringstegemoetkoming voor zwaar zorgbehoevenden kunt u in dat geval pas aanspraak maken van zodra u 5 jaar ononderbroken aangesloten bent.

• Op het basisondersteuningsbudget voor personen met handicap kunt u tot 2020 onmiddellijk aanspraak maken, als je hiervoor in aanmerking komt. Vanaf 2020 geldt ook voor het basisondersteuningsbudget een wachttijd van 5 jaar: u zult dus 5 jaar ononderbroken aangesloten moeten zijn, vooraleer u aanspraak kan maken op het basisondersteuningsbudget.

Hoe moet u zich aansluiten bij een zorgkas?
De zorgkassen staan in voor de dagelijkse werking van de Vlaamse sociale bescherming. U aansluiten doet u door u lid te maken bij 1 van de 6 zorgkassen. De meeste mensen hebben hun zorgkas bij hun ziekenfonds. Eén van de 6 zorgkassen, de Vlaamse zorgkas, wordt uitgebaat door de Vlaamse overheid

• Neem contact op met de zorgkas van uw keuze om u aan te sluiten. Als u zich na het verstrijken van de termijn niet vrijwillig bij een erkende zorgkas hebt aangesloten, bent u automatisch ambtshalve aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas.
• U kunt enkel bij een zorgkas van ziekenfondsen aangesloten zijn als u ook bij hetzelfde ziekenfonds aangesloten bent. Bent u voor de verplichte ziekteverzekering bijvoorbeeld lid van de Christelijke Mutualiteit, dan kunt u zich niet aansluiten bij de Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten.

U kunt ook nooit bij twee zorgkassen tegelijk aangesloten zijn.

• Vanaf het moment dat u uw eerste bijdrage betaalt, bent u aangesloten bij de Vlaamse sociale bescherming. Voor de volgende jaren zal de zorgkas waarbij u zich hebt aangesloten, u uitnodigen om de verschuldigde bijdrage te betalen.

• U kunt jaarlijks veranderen van zorgkas. U vult daartoe vóór 5 december een aanvraagformulier tot verandering van zorgkas in en bezorgt dat aan de zorgkas waarnaar u wenst over te stappen.

• Bent u veranderd van ziekenfonds en bent u vergeten van zorgkas te veranderen? Uw eerste en tweede bijdrage na afsluiting door de zorgkas kunt u betalen bij een zorgkas naar keuze tot uiterlijk 31 december van het tweede jaar na afsluiting door de zorgkas.

Meer informatie:
www.vlaamsesocialebescherming.be


Laatst bijgewerkt: februari 2018

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram