Recht op hospitalisatieverzekering voor chronisch zieken en gehandicapten

nieuws Sinds 2007 (wet Verwilghen) hebben chronisch zieken en gehandicapten jonger dan 65 jaar het recht om een hospitalisatieverzekering af te sluiten bij een private verzekeraar, onder bepaalde voorwaarden. In het rapport pleit het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ervoor om deze regeling te verlengen. Het beveelt ook wettelijke minimumcontractvoorwaarden en meer transparantie aan.

Chronisch zieken en gehandicapten hadden vroeger regelmatig problemen met het afsluiten van een private hospitalisatieverzekering voor zichzelf en hun gezinsleden. Door hun gezondheidstoestand vormden zij een te hoog risico voor de verzekeraar en werden ze geweigerd of moesten ze een veel te hoge premie betalen. De wet Verwilghen, ingevoerd in juli 2007, bracht hier verandering in. Deze wet verleent hun het recht om een hospitalisatieverzekering af te sluiten tegen dezelfde premie als ‘gezonde’ mensen, op voorwaarde dat ze jonger zijn dan 65 jaar. De verzekeraar mag evenwel alle medische kosten die verbonden zijn aan de chronische ziekte of handicap contractueel uitsluiten van de dekking.

De onderzoekers ondervroegen ongeveer 750 personen, waaronder bijna 300 chronisch zieken en gehandicapten. Er werden weinig problemen gemeld. 15% van de chronisch zieken of gehandicapten had een private verzekering. Slechts 2% van alle respondenten had geen hospitalisatieverzekering door een weigering in het verleden of uit schrik om geweigerd te worden. Hoewel we niet weten wat de situatie voor juli 2007 (wet) was, kan het KCE niet uitsluiten dat een aantal chronisch zieken en gehandicapten dankzij de wet een hospitalisatieverzekering heeft kunnen afsluiten. De studie biedt alleszins geen sterke argumenten om deze bescherming nu af te schaffen.

Er is wel nog ruimte voor verbetering.

• Momenteel wordt nergens omschreven wat een chronische ziekte of handicap is. Dit zorgt voor discussies. Kan bijvoorbeeld een genezen kankerpatiënt door de verzekeraar als een chronisch zieke worden beschouwd? Daarom zou iedereen jonger dan 65 een hospitalisatieverzekering moeten kunnen afsluiten, met het recht van de verzekeraar om de kosten i.v.m. bepaalde aandoeningen uit te sluiten.

• De verzekeraars mogen aan chronisch zieken en gehandicapten geen hogere premie vragen, maar zijn wel vrij in het bepalen van de omvang van de dekking, de vrijstelling, enz. Hiervoor zouden ook wettelijke minimumvoorwaarden moeten worden vastgelegd. Er zouden minimumvoorwaarden betreffende de modaliteiten van het contract (bijv. vrijstelling, omvang en inhoud van dekking, …) moeten worden gedefinieerd.

• Verschillende informatiekanalen en -tools zouden moeten worden ingezet om alle lagen van de bevolking te informeren over het bestaan van het recht op een ziektekostenverzekering.

• Private verzekeraars zowel als ziekenfondsen zouden maximale transparantie moeten garanderen naar de premies, de inhoud en omvang van dekking en de algemene contractvoorwaarden van de hospitalisatieverzekeringen die zij aanbieden, aan de hand van een “type-contract hospitalisatieverzekering”. Op die manier zou de patiënt op een geïnformeerde wijze een keuze kunnen maken en zou de kans op het hebben van meerdere, overlappende hospitalisatieverzekeringen (oververzekering) worden geminimaliseerd.

• Er zou een evaluatie moeten komen van de kosten voor ambulante zorg van mensen met een chronische ziekte of handicap, en dan vooral van de kosten die niet gedekt worden door de verplichte ziekteverzekering. Op basis hiervan zou men voorstellen kunnen formuleren om deze mensen te beschermen tegen de belangrijkste medische en eventueel niet-medische kosten.

Meer info: kce.fgov.be

Laatst bijgewerkt: mei 2023

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram